Gia hạn miền do Shopify quản lý

Nếu bạn đã mua miền qua Shopify, bạn có thể gia hạn tự động gói đăng ký miền trong trang quản trị Shopify. Điều này đôi khi được gọi là mở rộng miền. Tự động gia hạn miền sẽ đảm bảo quyền sở hữu của bạn không hết hạn.

Theo mặc định, thông tin và địa chỉ email của chủ cửa hàng Shopify được sử dụng để mua và gia hạn miền. Đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn đã cập nhật để bạn nhận được thông báo về gói đăng ký miền.

Bật tính năng gia hạn miền tự động

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn gia hạn tự động.

  2. Trong mục Auto-renew (Gia hạn tự động), chọn Auto-renew this domain every year (Tự động gia hạn miền này hằng năm).

Miền của bạn giờ đây sẽ tự động gia hạn vào ngày được liệt kê.

Tắt tính năng gia hạn miền tự động

Nếu không muốn gói đăng ký miền tự động gia hạn, bạn có thể tắt tính năng này trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào tên miền.

  2. Trong mục Auto-renew (Gia hạn tự động), bỏ chọn Auto-renew this domain every year (Tự động gia hạn miền này hằng năm).

Tắt gia hạn tự động cho miền .de miền

Nếu bạn mua miền .de qua Shopify, bạn không thể dừng tính năng gia hạn tự động miền này trong trang quản trị Shopify. Miền này tiếp tục gia hạn tự động trừ khi bạn hoàn thành Biểu mẫu Xóa/Chấm dứt dùng miền. Gửi email biểu mẫu đã điền đầy đủ cho đội ngũ hỗ trợ tại Đức của Shopify theo địa chỉ hilfe@shopify.com, họ sẽ thay mặt bạn gửi biểu mẫu đến OpenSRS. Biểu mẫu này phải được gửi ít nhất 5 ngày trước ngày gia hạn đã lên lịch của miền.

Gia hạn miền hết hạn

Nếu không bật tính năng tự động gia hạn cho miền, bạn cần gia hạn miền theo cách thủ công để tránh hết hạn miền.

Nếu gói đăng ký miền hết hạn, bạn có 40 ngày để liên hệ bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu muốn gia hạn. Bạn không thể tự gia hạn miền đã hết hạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí