Phí xử lý và chuyển đổi của Shopify Payments

Khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn bị tính phí xử lý Shopify Payments thông thường và một khoản phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Có thể thấy giá trị của khoản phí trong Điều khoản dịch vụ.

Phí sử dụng Shopify Payments

Khi thu hồi khoản thanh toán cho một đơn hàng, bạn bị tính phí sử dụng Shopify Payments để chi trả phí xử lý khoản thanh toán đó. Khoản phí này phụ thuộc vào loại thẻ tín dụng được sử dụng (ví dụ: phí sử dụng thẻ VISA đôi khi khác với phí sử dụng thẻ American Express) và địa điểm đăng ký thẻ tín dụng:

  • Phí xử lý thanh toán (Nội địa) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại cùng quốc gia với cửa hàng của bạn.

  • Phí xử lý thanh toán (Xuyên biên giới) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại quốc gia khác với quốc gia của cửa hàng bạn.

Phí giao dịch

Đối với cửa hàng ở hầu hết các quốc gia, bạn không bị thu phí giao dịch đối với đơn hàng khi bạn sử dụng Shopify Payments. Nếu vô hiệu hóa Shopify Payments và bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài, bạn sẽ bị tính phí giao dịch cho những đơn hàng sau này. Phí giao dịch này được xác định theo gói đăng ký Shopifycủa cửa hàng.

Lưu ý: Nếu bạn đang ở Áo, Bỉ hoặc Thụy Điển, bạn sẽ chỉ bị tính phí giao dịch đối với các đơn hàng được xử lý qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Tỷ giá và phí chuyển đổi

Khi bạn nhận khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của mình, sẽ diễn ra việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Số tiền bạn nhận được bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng (còn được gọi là đơn vị tiền tệ hiển thị) được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn và bạn sẽ bị tính phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Mức giá thị trường để chuyển đổi đơn vị tiền tệ này thành đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá không phải là phí (đó là tỷ giá của thị trường tầm trung, không có phần tăng). Vị dụ: Tỷ giá của USD/EUR là 0.8788 có nghĩa là 1 USD đổi được 0,87 EUR.

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Loại phí do Shopify tính để chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Phí này được tính khi bạn thu tiền thanh toán. Phí này không tính khi bạn hoàn tiền hoặc khi nhận tiền bồi hoàn. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ và Thụy Điển, thương nhân không được hoàn tiền phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ (và phí thẻ tín dụng). Phí chuyển đổi phụ thuộc vào quốc gia chính của cửa hàng:

    • 2% ở Nhật Bản
    • 1,75% tại Vương quốc Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Đức
    • 1,5% tại tất cả các quốc gia và vùng khác có Shopify Payments

Lưu ý: Tỷ giá và phí chuyển đổi tiền tệ hiển thị trong phần thông tin chi tiết của khoản thanh toán. Sau khi tính toán phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ, phí này sẽ được thêm vào giá của khách hàng. Nếu đặt tỷ giá ngoại hối theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng cài đặt này để chịu phí chuyển đổi thay vì để khách hàng chịu.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí