Phí xử lý và chuyển đổi của Shopify Payments

Khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn bị tính phí xử lý Shopify Payments thông thường và một khoản phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Có thể thấy giá trị của khoản phí trong Điều khoản dịch vụ.

Phí sử dụng Shopify Payments

Khi thu hồi khoản thanh toán cho một đơn hàng, bạn bị tính phí sử dụng Shopify Payments để chi trả phí xử lý khoản thanh toán đó. Khoản phí này phụ thuộc vào loại thẻ tín dụng được sử dụng (ví dụ: phí sử dụng thẻ VISA đôi khi khác với phí sử dụng thẻ American Express) và địa điểm đăng ký thẻ tín dụng:

  • Phí xử lý thanh toán (Nội địa) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại cùng quốc gia với cửa hàng của bạn.

  • Phí xử lý thanh toán (Xuyên biên giới) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại quốc gia khác với quốc gia của cửa hàng bạn.

Phí giao dịch

Đối với cửa hàng ở hầu hết các quốc gia, bạn không bị thu phí giao dịch đối với đơn hàng khi bạn sử dụng Shopify Payments. Nếu vô hiệu hóa Shopify Payments và bật nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài, bạn sẽ bị tính phí giao dịch cho những đơn hàng sau này. Phí giao dịch này được xác định theo gói đăng ký Shopifycủa cửa hàng.

Tỷ giá và phí chuyển đổi

Khi bạn nhận khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của mình, sẽ diễn ra việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Số tiền bạn nhận được bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng (còn được gọi là đơn vị tiền tệ hiển thị) được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn và bạn sẽ bị tính phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Mức giá thị trường để chuyển đổi đơn vị tiền tệ này thành đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá không phải là phí (đó là tỷ giá của thị trường tầm trung, không có phần tăng). Vị dụ: Tỷ giá của USD/EUR là 0.8788 có nghĩa là 1 USD đổi được 0,87 EUR.

  • Phí chuyển đổi tiền tệ - Phí mà Shopify thu để chuyển đổi đơn vị tiền tệ khi bạn thu hồi thanh toán. Bạn không được nhận lại phí chuyển đổi tiền tệ và phí thẻ tín dụng khi thực hiện hoàn tiền, nhưng cũng không bị tính thêm phí chuyển đổi khi hoàn tiền hoặc nhận bồi hoàn. Phí chuyển đổi được tính theo quốc gia chính của cửa hàng:

    • 1,5% tại Hoa Kỳ
    • 2% tại tất cả các quốc gia và vùng khác có Shopify Payments

Tỷ giá và phí chuyển đổi tiền tệ xuất hiện trên thông tin chi tiết về khoản thanh toán của bạn. Sau khi được tính, phí chuyển đổi tiền tệ sẽ có trong giá bán cho khách hàng. Nếu bạn đặt tỷ giá tiền tệ theo cách thủ công thì phí chuyển đổi không được thêm vào giá bán cho khách hàng theo mặc định và bạn phải thanh toán khoản này. Bạn có thể đặt tỷ lệ chuyển đổi theo cách thủ công cao hơn để khách hàng chịu phí thay bạn.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí