Trådløs Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter

Modelnummer: TSP143IIIBI

Vi anbefaler, at du vælger denne printer til din Shopify POS-installation. Denne enhed er kun kompatibel med iOS.

Hvor kan man købe den trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter

Hvis du er i Canada, USA eller Storbritannien, kan du købe den trådløse Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter i Shopifys hardwarebutik som en del af det tilpassede kit til detailhandlen eller som et enkelt produkt.

Hvor kan man købe eller leje den trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter?
I Canada hardware.shopify.ca
I USA hardware.shopify.com
I Storbritannien hardware.shopify.co.uk
I Irland hardware.shopify.ie

Køb papir til din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter

Alle typer af ruller med termisk papir fungerer sammen med printeren, hvis papiret opfylder følgende specifikationer:

Papirspecifikationer til den trådløse kvitteringsprinter med Bluetooth
Bredde 80 mm standard, justerbart til 58 mm med guide til papirrulle
Tykkelse Mellem 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Op til 83 mm

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen i producentens hardwaremanual.

Tilslut din Bluetooth-printer

Du skal slutte din printer til strømforsyningen.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt den ene ende af strømkablet i bag på kvitteringsprinteren.

 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt.

 3. Tænd printeren. Indikatoren Klar vil lyse konstant blåt. FEJL-indikatoren blinker rødt, når der ikke er isat papir.

Hvis der er isat papir, udskrives der en diagnostisk rapport.

Herefter er du klar til at parre printeren med din iPad.

Par og forbind den trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter med din iPad

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem parring og tilslutning af Bluetooth-enheder. Parringen identificerer enhederne over for hinanden og etablerer et bånd mellem dem. Dette gør det muligt for parrede enheder at oprette forbindelse i fremtiden uden gentagne godkendelseskontroller.

På den trådløse Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinter (modelnummer TSP143IIIBI) er automatisk tilslutning aktiveret som standard. Det betyder, at der automatisk oprettes Bluetooth-forbindelse, hver gang printeren tændes, og den er inden for din iPads rækkevidde, efter du har parret printeren med din iPad.

Bemærk: Sørg for, at der isat papir korrekt i kvitteringsprinteren, før du parrer den med Shopify POS.

Fremgangsmåde:

 1. Slut din printer til strømforsyningen.

 2. Tryk på ikonet Indstillinger på din iPad, og tryk derefter på menupunktet Bluetooth). Du bør se Star Micronics-printeren på listen Andre enheder med et navn som f.eks. TSP100-XXXXX:

  TSP100IIIBI Bluetooth er frakoblet

Bemærk: Hvis du bliver inviteret til at downloade en tilknyttet app til denne printer, kan du gøre det nu eller senere. Du skal bruge denne app, hvis du vil deaktivere automatisk tilslutning.

 1. Tryk på kvitteringsprinteren TSP100-XXXX, og vent på, at parringsprocessen er fuldført. Parringen er fuldført, når printeren flyttes til listen Mine enheder, og Tilsluttet vises til højre for printerens navn:
  TSP100IIIBI Bluetooth er tilsluttet

Deaktivering af automatisk tilslutning

TSP100IIIBI Bluetooth-kvitteringsprinteren leveres med automatisk tilslutning aktiveret som standard. Det betyder, at en parret printer automatisk opretter forbindelse, når den er tændt og er inden for rækkevidde af den iPad, den er parret med.

Hvis du ikke vil have, at din parrede printer opretter forbindelse automatisk, hver gang du tænder den, skal du deaktivere automatisk tilslutning. Du kan f.eks. ønske at deaktivere automatisk tilslutning, hvis du bruger flere iPads sammen med en enkelt printer.

Fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at din printer er parret med din iPad.

 2. Downloade appen TSP100III Utility, som er udviklet af Star Micronics i Apples App Store.

 3. Åbn appen TSP100III Utility, og tryk derefter på Ikke valgt tilstand i afsnittet Valgt enhed.

 4. Vælg kvitteringsprinteren, og tryk på Anvend på siden Vælg enhed. Kvitteringsprinteren vil blive navngivet TSP100IIIBI eller lignende:

  TSP100Utility vælg enhed

 5. Tryk på Bluetooth-indstillinger i afsnittet Konfiguration.

 6. Deaktiver indstillingen Automatisk tilslutning, og tryk derefter på Anvend. Tryk på Fortsæt i den nye meddelelse med parringstilladelse for at gemme indstillingerne:

  TSP100Utility vælg enhed

 7. Åbn Indstillinger på iPad'en, og tryk på menupunktet Bluetooth.

 8. Tryk på kvitteringsprinteren under Mine enheder for at oprette forbindelse igen.

Fra nu af skal du vende tilbage til Bluetooth-indstillingerne for iPad'en (ikke indstillingerne for Shopify POS-appen) og vælge printeren på listen Mine enheder, hver gang du tænder printeren eller genstarter iPad'en. Kvitteringsprinteren opretter ikke længere automatisk forbindelse til iPad'en.

Aktivering af automatisk tilslutning

Hvis du vil aktivere funktionen til automatisk tilslutning på kvitteringsprinteren, skal du gentage trinnene under Deaktivering af automatisk tilslutning, men du skal aktivere Automatisk tilslutning i trin 6.

Når du har forbundet din trådløse Bluetooth-kvitteringsprinter med din iPad

Husk at gøre følgende, når din printer er tilsluttet:

Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter

Du kan ophæve parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

Fremgangsmåde:

 1. Sluk for printeren.

 2. Tryk på Bluetooth for at se dine parrede Bluetooth-enheder under indstillingerne for din iPad.

 3. Tryk på symbolet i til højre for printernavnet, og tryk derefter på Glem denne enhed for at fjerne printeren fra listen over dine Bluetooth-enheder.

 4. Swipe Bluetooth-kvitteringsprinter til venstre på siden Hardwareindstillinger i Shopify POS for at få vist knappen Slet.

 5. Tryk på Slet.

Nulstil kvitteringsprinteren til dens fabriksindstillinger

Du kan nulstille kvitteringsprinteren til dens fabriksindstillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

 2. Når printeren er slukket, skal du finde nulstillingsknappen bag på printeren, og derefter bruge en pen til at trykke på knappen og holde den nede.

 3. Tænd for printeren, mens du holder nulstillingsknappen nede. Når FEJL-lampen blinker, skal du slippe knappen.

 4. Vent, indtil FEJL-lampen holder op med at blinke. For at fuldføre nulstillingen skal du slukke printeren endnu en gang, vente fem sekunder og derefter tænde printeren igen.

Printeren er nu helt nulstillet og klar til at blive parret med din iPad.

Hvis du bruger modelnummer TSP143IIIBI, er den automatiske tilslutning stadig aktiveret efter nulstillingen. Du skal dog parre dine enheder igen.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsprinter

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold til Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless-kvitteringsprinteren, hvilket betyder følgende:

 • Du kan ikke forbinde flere iPads til den samme printer.

 • Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere printere.

Fejlfinding af Star Micronics TSP100IIIBI

Hvis du har problemer med at bruge Star Micronics TSP100IIIBI, kan du prøve disse fejlfindingstrin.

Fremgangsmåde:

 1. Kontrollér, at du opfylder følgende grundlæggende krav:

- Din butik har Shopify-abonnementet eller derover. - Din Shopify POS-app er opdateret. - Din iPads version af iOS er opdateret. - Din iPad har Bluetooth aktiveret.

 1. Kontrollér, at printerpapiret er korrekt isat, og at statusindikatorlampen lyser konstant blåt.

 2. Ophæv parringen mellem din iPad og din kvitteringsprinter.

 3. Nulstil kvitteringsprinteren til dens fabriksindstillinger.

 4. Par din iPad med kvitteringsprinteren.

 5. Genstart printeren.

 6. Gå til indstillingerne for Bluetooth på din iPad, og bekræft, at Star Micronics-printeren vises som Ikke tilsluttet.

 7. Tryk på printeren for at oprette forbindelse til den.

 8. Genstart printeren, når den vises som Tilsluttet. Når printeren tændes, skal den vises kortvarigt som Ikke tilsluttet og derefter som Tilsluttet.

 9. Hvis printeren ikke opretter forbindelse automatisk, når du genstarter den for anden gang, skal du aktivere automatisk tilslutning.

 10. Test printeren ved at udskrive en testkvittering.

Kontakt Shopify Support, hvis du stadig har problemer med at bruge kvitteringsprinteren, efter du har gennemført disse trin.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis