Transporter-sovellus

Tuo asiakkaita, tuotteita ja muita tietueita Shopifyhin Transporter-sovelluksella. Sovellus hyväksyy pilkulla erotettujen arvojen (CSV-tiedostot) käytön näissä tietuetyypeissä, käsittelee tietueet ja tuo ne sitten objekteina Shopiftiin.

Transporter-sovellus on osa työkalupakettia, joka helpottaa verkkokauppojen siirtämistä muilta alustoilta Shopify Plus -palveluun. Paketissa on seuraavat työkalut:

 • Voit käyttää Transporter-komentorivityökalua tietueiden purkamiseen ja muuntamiseen yhdestä alustasta Transporter-sovelluksen tukemiksi CSV-tiedostoiksi. Kehittäjät voivat muokata tämän työkalun lähdetiedostoja ja muuntaa tietoja muista alustoista CSV-tiedostoiksi. Komentorivityökalu on avoimen lähdekoodin Ruby gem -paketinhallintaohjelma, jonka voi ladata ja asentaa osoitteesta github.com/Shopify/shopify_transporter.
 • Voit käyttää Transporter-sovellusta tuodaksesi tuote-, asiakas- ja tilaustiedot Shopifyhin. Tämä sovellus lataa CSV-tiedostoja ja on saatavana Shopify App Storesta.

CSV-näytetiedosto ja tiedostojen kuvaukset

Jos haluat tuoda asiakkaita, tuotteita ja tilauksia Shopifyiin, tarvitset erillisen CSV-tiedoston jokaiselle tietuetyypille. Voit luoda tällaisen CSV-tiedoston Transporter-komentorivityökalullatai luoda tiedoston itse CSV-näytetiedoston formaattia noudattamalla.

Jokaiselle objektille on saatavilla näytetiedostot ja tuettujen sarakkeiden kuvaukset.

Luettelo näytetiedostoista ja tuettujen sarakkeiden kuvaukset
Näytetiedostot Sarakekuvaukset
Products.csv Tuotekuvaukset
Customers.csv Asiakaskuvaukset
Orders.csv Tilauskuvaukset

CSV-tiedostoja koskevat säännöt

Jos käytät Transporter-komentorivityökalua CSV-tiedostojen luomiseen, tiedostosi ovat jo seuraavien sääntöjen mukaisia:

 • CSV-tiedoston nimessä on oltava sen sisältämän objektityypin nimi (tuotteet, asiakkaat, tilaukset). Esimerkiksi asiakastietueita sisältävässä tiedostossa on oltava sanat customers (asiakkaat) (esimerkiksi mycustomers.csv).
 • CVS-tiedostossa on käytettävä UTF-8-koodausta, jolloin siihen ei generoidu ei-toivottuja erikoismerkkejä. Jos tallennat tiedoston ilman UTF-8-koodausta, tiedoston data korruptoituu, kun lataat sen uutena laskentataulukkona. Shopify ei voi korjata vioittuneita tiedostoja puolestasi.

Myös seuraava on otettava huomioon, kuten useimpien CSV-tiedostojen tapauksessa:

 • CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä tulee olla tiedoston sarakkeiden otsikot.
 • Sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, mutta jokaisen rivin on noudatettava samaa sarakejärjestystä.
 • Jokainen tiedoston sarake on erotettava pilkulla ja jokainen rivi on erotettava rivinvaihdolla.
 • Jos jossain arvossa on erikoismerkkejä, kuten pilkku (,), lainausmerkki (') tai kaksinkertainen lainausmerkki ("), koko arvo on ympäröitävä kaksinkertaisilla lainausmerkeillä. Esimerkiksi "Unit 8, 150 Elgin Street" (ei Unit 8"," 150 Elgin Street). Jos sinun pitää käyttää kaksinkertaisia lainausmerkkejä tämän arvon sisällä, käytä kaksia kaksinkertaisia lainausmerkkejä:" ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Varmista, että käytät suoria, mutta et kaarevia lainausmerkkejä.

Jos muokkaat CSV-tiedostoja tai käytät jotain muuta prosessia CSV-tiedostojen luomiseen, varmista, että CSV-tiedostosi ovat näiden sääntöjen mukaisia. Jos sinulla on ongelmia CSV-tiedostojen kanssa, käytä Google- Sheets -sivuja

Kauppaan tuotavan tiedon järjestys

Tuotteiden, asiakkaiden ja tilausten tuontijärjestys on tärkeää. Ne on tuotava seuraavassa järjestyksessä:

 1. Tuotteet
 2. Asiakkaat
 3. Tilaukset

Tiedon tuonnin testaaminen

Ennen kuin tuot suurehkon tietuemäärän Shopifyhin, testaa tuontia vain muutamaa tietuetta käyttäen. Usein tarvitaan toistavaa lähestymistapaa, esimerkiksi sellaista, jossa ensin tuodaan pieni määrä tietueita, tarkastetaan tuonnin tulokset (sovelluksessa ja adminissa), korjataan CSV-tiedosto ja tuodaan viimeiseksi objektit uudestaan. Ennen kuin tuot objektit uudelleen, poista ne ensin Shopifyistä. Voit poistaa objektit Transporter-sovelluksella käyttämällä CSV-tiedostoa, jossa poistettavat tiedosto on lueteltu.

Ilmoitussähköpostit

Kun tilauksia tuodaan Shopify-sovellukseen Transporter-sovelluksella:

 • ilmoituksia ei lähetetä asiakkaillesi.
 • ilmoituksia ei lähetetä tiimillesi.

Tämä ei vaikuta tuonnin jälkeen tehtyjen uusien tilausten ilmoitusasetuksiin. Jos haluat, voit poistaa henkilöstöilmoitukset tilauksista Shopify Adminissa.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Asetukset > Ilmoitukset.
 2. Kohdassa Staff order notifications (henkilöstön tilausilmoitukset) klikkaa Poista käytöstä.

Tuotteiden, asiakkaiden ja tilausten tuominen

Muista tuoda tuotteet, asiakkaat ja sitten tilaukset.

Toimi näin:

 1. Varmista Transporter-sovelluksessa, että Upload file (Lataa tiedosto) -toiminto on käytössä kohdan Action (toiminta) osalta.
 2. Anna CSV-tiedostosi.

Kun tiedosto on ladattu, sovellus alkaa tuoda objektejasi.

Testituotteiden, -asiakkaiden ja -tilausten poistaminen

Voit poistaa tuotteita, asiakkaita ja tilauksia Shopify-kaupastasi massapoistona Transporter-sovelluksen avulla. Voit käyttää poistamiseen samaa CSV-tiedostoa, jota käytit objektien tuomiseen, mutta tiedostossa on oltava sarake, jossa on kohteen yksilöllinen avain:

Taulukko, joka näyttää vaadittavat yksilölliset avainsarakkeet tietyille kohdetyypeille
Objektin tyyppi Pakolliset yksilölliset avainsarakkeet
Tuotteet (mukaan lukien kaikki tuotteen tuoteversiot) Käyttäjänimi
Asiakkaat Sähköposti tai puhelinnumero
Tilaukset Nimi

Transporter-sovellus voi poistaa vain kokonaisia objekteja, ei objektien osia. Se voi esimerkiksi poistaa tuotteita (mukaan lukien tuotteiden versiot), mutta se ei voi poistaa yksittäisiä versioita.

Toimi näin:

 1. Valitse Actions (Toiminnot)-alavetovalikosta Delete records from Shopify (Poista tietueet Shopifyista).
 2. Klikkaa Upload file (Lataa tiedosto) -valintaa ja anna sitten CSV-tiedoston nimi.

Kun tiedosto on ladattu, Transporter-sovellus alkaa poistaa objekteja.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi