Problemen met de Transporter-app oplossen

In de Transporter-app kunnen fouten optreden wanneer deze uw objecten verwerkt en importeert.

Wanneer de status van een import Mislukt is, is er iets mis met uw CSV-bestand (in plaats van met een record). Als u deze bestandsfouten wilt bekijken, klikt u op de link Export errors (Exportfouten) in de tabel. Download het bestand met exportfouten en bekijk de fouten. Los de fouten in uw uploadbestand op en upload het bestand vervolgens opnieuw.

Als er in de Transporter-app fouten optreden bij het importeren van objecten, worden deze records niet gemaakt in Shopify. In plaats daarvan worden deze records toegevoegd aan een CSV-bestand met exportfouten en gaat de import door naar de volgende record. Het CSV-bestand met exportfouten wordt pas weergegeven nadat de import is voltooid (en de status Voltooid is). Wanneer de import is voltooid, wordt de link Export errors (Exportfouten) weergegeven in de tabel:

Transporter-tabel met de link Export errors (Exportfouten)

Download het CSV-bestand met fouten. Het laatste item (kolom) in elke rij beschrijft de fout voor de record. Corrigeer dit bestand en upload het vervolgens. Je hoeft de foutkolom niet te verwijderen voordat u dit bestand uploadt.

In het volgende voorbeeld konden drie klanten niet worden geïmporteerd omdat ze al in de winkel bestonden. (Shopify-klanten worden geïdentificeerd op basis van hun unieke e-mailadres, en deze drie e-mailadressen zijn gekoppeld aan klanten die al in de Shopify-winkel bestaan).

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Veelvoorkomende foutcodes

Veelvoorkomende bestandsfouten zijn onder meer:

 • Encountered a bug in the Shopify API, unable to save (Er is een fout opgetreden in de Shopify-API, kan niet opslaan)

  Er zijn een aantal scenario's die deze fout kunnen genereren. Controleer als eerste of één metaveld meermaals wordt weergegeven voor een record. De Transporter-app biedt geen ondersteuning voor records met dubbele metavelden.

 • Failed. Response code = 400. Response message = Bad Request (Mislukt. Responscode = 400. Responsbericht = Ongeldige aanvraag)

  De Transporter-app kan het object niet in Shopify maken omdat de gegevens fouten bevatten. Veelvoorkomende fouten zijn onder meer:

  • Valutawaarden moeten worden opgegeven in de ISO 4217-indeling (bijvoorbeeld USD).
  • Landcodes, provincie-/staatcodes en postcodes moeten geldig zijn.
  • Telefoonnummers moeten geldig zijn, niet alleen qua indeling, maar ook qua landcodes en netnummers.
  • E-mailadressen moeten geldige domeinen hebben.
  • Financial Status (Financiële status) moet een van de toegestane waarden zijn.
  • Fulfillment Status (Afhandelingsstatus) moet een van de toegestane waarden zijn.
  • Booleaanse waarden moeten worden opgegeven als true of false.
  • Kolommen die een geheel getal vereisen, zoals Product Variant Inventory Quantity (Voorraadaantal productvarianten) in het CSV-bestand met producten of Lineitem Quantity (Aantal regelitems) in het CSV-bestand met bestellingen, worden niet geïmporteerd als u een decimale waarde invoert. Voer bijvoorbeeld 5 in (niet 5,0). Sommige spreadsheetsoftware (zoals Numbers) kan decimale of zwevende-kommawaarden weergeven als hele getallen. Controleer uw waarden in een teksteditor.
  • Een kolom die een heel getal vereist, zoals Total weight (Totaalgewicht) of Transaction Location ID (Transactielocatie-ID) in het CSV-bestand met bestellingen, wordt niet geïmporteerd als u niet-numerieke waarden (zoals letters) invoert.
 • Value type is not included in list (Waardetype is niet in lijst opgenomen) Controleer de waarden in de metaveldkolommen. Om metavelden te kunnen importeren, moet u waarden in de volgende 4 metaveldkolommen opnemen: Namespace (Naamruimte), Key (Sleutel), Value (Waarde) en Value Type (Waardetype). Deze fout treedt vaak op omdat er in een of meer van deze kolommen een lege of ongeldige waarde staat.

 • Column-name is invalid (Kolomnaam is ongeldig) Er zijn een aantal scenario's die deze fout kunnen genereren. Deze fout kan bijvoorbeeld optreden omdat een kolom hoofdlettergevoelig is. Voor kolommen die een lijst met waarden accepteren, moet u het hoofdlettergebruik volgen dat in kolombeschrijvingen wordt gebruikt. In het CSV-bestand met bestellingen zijn de waarden in de kolom Financial Status (Financiële status) bijvoorbeeld hoofdlettergevoelig. Dit betekent dat als u Betaald hebt ingevoerd in plaats van betaald, de fout Financial Status is invalid (Financiële status is ongeldig) optreedt.

Hoe het importproces werkt

Wanneer u fouten oplost, kan het handig zijn te begrijpen hoe de Transporter-app uw gegevens uploadt en importeert en welke veelvoorkomende fouten kunnen optreden tijdens deze processen.

Wanneer u objecten importeert in uw Shopify-winkel, voert de Transporter-app de volgende acties uit:

Transporter-app met enkele importfouten

 1. Jeploadt het bestand naar een veilige, door Shopify gehoste faseringslocatie. Raadpleeg het privacybeleid van Shopify om te ontdekken hoe Shopify de gegevens beschermt die u uploadt.

 2. Bereidt het bestand voor door te controleren op fouten in de structuur en inhoudsindeling. Als de Transporter-app fouten aantreft, mislukt je import en is de status Mislukt.

 3. Verwerkt het bestand door de objecten te importeren. Hoelang de import duurt, hangt af van het aantal objecten dat moet worden verwerkt (de verwerkingssnelheid is gemiddeld 40 objecten per seconde). Wanneer de import is voltooid, is de status Voltooid. Als er records waren die de Transporter-app niet kon importeren, wordt de link Export errors (Exportfouten) weergegeven in de tabel.

Je kunt de import van verdere objecten op elk gewenst moment stoppen door op Stop import (Import stoppen) te klikken. Objecten die zijn geïmporteerd voordat u de import stopte, blijven in uw Shopify-winkel. Wanneer u een import stopt, is de status Stopped (Gestopt).

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis