Problemen met de Transporter-app oplossen

In de Transporter-app kunnen fouten optreden wanneer deze je records verwerkt en importeert als objecten.

Hoe het importproces werkt

Wanneer je problemen met de Transporter-app oplost, kan het handig zijn om te begrijpen hoe de app je gegevens uploadt en importeert en de veelvoorkomende fouten die tijdens deze processen kunnen optreden, en waarom enkele veelvoorkomende fouten kunnen optreden. De status van je import kun je vinden in je Shopify-beheercentrum in Apps > Transporter.

Wanneer je objecten importeert in je Shopify-winkel, voert de Transporter-app de volgende acties uit:

  1. Uploadt het bestand naar een veilige, door Shopify gehoste faseringslocatie. Raadpleeg het privacybeleid van Shopify om te ontdekken hoe Shopify de gegevens beschermt die je uploadt.

  2. Controleert het bestand op structurele en contentindelingsfouten. Als de Transporter-app fouten vindt, mislukt je import en verandert de status in Mislukt.

  3. Importeert de objecten. De tijd die een import nodig heeft om te voltooien, is afhankelijk van het aantal te verwerken objecten (de verwerkingssnelheid is gemiddeld 40 objecten/seconde). Wanneer het importeren is voltooid, verandert de status in Voltooid. Als er records waren die de Transporter-app niet kon importeren, wordt de link Exportfounten weergegeven in de tabel.

Je kunt de import van verdere objecten op elk gewenst moment stoppen door op Import stoppen te klikken. Objecten die zijn geïmporteerd voordat je de import stopte, blijven in je Shopify-winkel. Wanneer je een import stopt, verandert de status in Gestopt.

Fouten exporteren en corrigeren

Als je importproblemen hebt, kun je klikken op Exportfouten om te zien hoe je deze kunt corrigeren. Raadpleeg de onderstaande lijst met veel voorkomende foutcodes voor meer informatie over deze foutcodes.

Transporter-tabel met de link Export errors (Exportfouten)

Het proces om fouten te corrigeren is iets anders, afhankelijk van of de status van je import Mislukt of Voltooid is.

Mislukt

Wanneer de status van een import Mislukt is, betekent dit dat er een probleem is met het CSV-bestand zelf en niet met de content van het bestand. Corrigeer de fouten in je oorspronkelijke uploadbestand en probeer het bestand opnieuw te uploaden nadat je het tekstbestand met fouten hebt bekeken.

Voltooid

Als een import van Voltooid fouten bevat, dan zijn er fouten in de afzonderlijke records, in plaats van problemen met de structuur van je CSV-bestand. In dit geval worden alleen records zonder fouten gemaakt in Shopify. Records met fouten worden niet gemaakt, maar in plaats daarvan toegevoegd aan een CSV-bestand met exportfouten. Het CSV-bestand met exportfouten wordt pas weergegeven nadat het importeren is voltooid en de status Voltooid is. Wanneer het importeren is voltooid, verschijnt een link Exportfouten in de tabel.

De laatste kolom in elke rij van het CSV-foutenbestand beschrijft de fout voor het record. Los nadat je het bestand hebt gedownload de fouten in het bestand op en upload het vervolgens. Je hoeft de foutkolom niet te verwijderen voordat je dit bestand uploadt.

In het volgende voorbeeld konden drie klanten niet worden geïmporteerd omdat ze al in de winkel bestonden.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-klanten worden geïdentificeerd door hun unieke e-mailadressen, dus deze klanten konden niet worden geïmporteerd omdat er al records voor hun e-mailadressen in Shopify waren.

Veelvoorkomende foutcodes

Veelvoorkomende bestandsfouten zijn onder meer:

  • Encountered a bug in the Shopify API, unable to save (Er is een fout opgetreden in de Shopify API, kan niet opslaan)

  • Failed. Response code = 400. Response message = Bad Request (Mislukt. Responscode = 400. Responsbericht = Ongeldige aanvraag)

  • Value type is not included in list (Waardetype is niet in lijst opgenomen)

  • Column-name is invalid (Kolomnaam is ongeldig)

  • Ongeldige bestelstatus - kan niet worden afgehandeld en geannuleerd

Neem contact op met Shopify Support als je een foutcode tegenkomt die hier niet wordt vermeld.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis