Problemen met de Transporter-app oplossen

In de Transporter-app kunnen fouten optreden wanneer deze je records verwerkt en importeert als objecten.

Hoe het importproces werkt

Wanneer je problemen met de Transporter-app oplost, kan het handig zijn om te begrijpen hoe de app je gegevens uploadt en importeert en de veelvoorkomende fouten die tijdens deze processen kunnen optreden, en waarom enkele veelvoorkomende fouten kunnen optreden. De status van je import kun je vinden in je Shopify-beheercentrum in Apps > Transporter.

Wanneer je objecten importeert in je Shopify-winkel, voert de Transporter-app de volgende acties uit:

 1. Uploadt het bestand naar een veilige, door Shopify gehoste faseringslocatie. Raadpleeg het privacybeleid van Shopify om te ontdekken hoe Shopify de gegevens beschermt die je uploadt.

 2. Controleert het bestand op structurele en contentindelingsfouten. Als de Transporter-app fouten vindt, mislukt je import en verandert de status in Mislukt.

 3. Importeert de objecten. De tijd die een import nodig heeft om te voltooien, is afhankelijk van het aantal te verwerken objecten (de verwerkingssnelheid is gemiddeld 40 objecten/seconde). Wanneer het importeren is voltooid, verandert de status in Voltooid. Als er records waren die de Transporter-app niet kon importeren, wordt de link Exportfounten weergegeven in de tabel.

Je kunt de import van verdere objecten op elk gewenst moment stoppen door op Import stoppen te klikken. Objecten die zijn geïmporteerd voordat je de import stopte, blijven in je Shopify-winkel. Wanneer je een import stopt, verandert de status in Gestopt.

Fouten exporteren en corrigeren

Als je importproblemen hebt, kun je klikken op Exportfouten om te zien hoe je deze kunt corrigeren. Raadpleeg de onderstaande lijst met veel voorkomende foutcodes voor meer informatie over deze foutcodes.

Transporter-tabel met de link Export errors (Exportfouten)

Het proces om fouten te corrigeren is iets anders, afhankelijk van of de status van je import Mislukt of Voltooid is.

Mislukt

Wanneer de status van een import Mislukt is, betekent dit dat er een probleem is met het CSV-bestand zelf en niet met de content van het bestand. Corrigeer de fouten in je oorspronkelijke uploadbestand en probeer het bestand opnieuw te uploaden nadat je het tekstbestand met fouten hebt bekeken.

Voltooid

Als een import van Voltooid fouten bevat, dan zijn er fouten in de afzonderlijke records, in plaats van problemen met de structuur van je CSV-bestand. In dit geval worden alleen records zonder fouten gemaakt in Shopify. Records met fouten worden niet gemaakt, maar in plaats daarvan toegevoegd aan een CSV-bestand met exportfouten. Het CSV-bestand met exportfouten wordt pas weergegeven nadat het importeren is voltooid en de status Voltooid is. Wanneer het importeren is voltooid, verschijnt een link Exportfouten in de tabel.

De laatste kolom in elke rij van het CSV-foutenbestand beschrijft de fout voor het record. Los nadat je het bestand hebt gedownload de fouten in het bestand op en upload het vervolgens. Je hoeft de foutkolom niet te verwijderen voordat je dit bestand uploadt.

In het volgende voorbeeld konden drie klanten niet worden geïmporteerd omdat ze al in de winkel bestonden.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-klanten worden geïdentificeerd door hun unieke e-mailadressen, dus deze klanten konden niet worden geïmporteerd omdat er al records voor hun e-mailadressen in Shopify waren.

Veelvoorkomende foutcodes

Veelvoorkomende bestandsfouten zijn onder meer:

 • Encountered a bug in the Shopify API, unable to save (Er is een fout opgetreden in de Shopify API, kan niet opslaan)

  Deze fout kan om verschillende redenen optreden. De meest voorkomende oorzaak van deze fout is één metaveld dat meerdere keren voor een record verschijnt. De Transporter-app ondersteunt geen records met dubbele metavelden. Als het probleem niet is opgelost door dubbele metavelden te verwijderen, neem contact op met de ondersteuning van Shopify.

 • Failed. Response code = 400. Response message = Bad Request (Mislukt. Responscode = 400. Responsbericht = Ongeldige aanvraag)

  De Transporter-app kan het object niet maken in Shopify omdat er fouten zitten in de gegevens. Dit wordt vaak veroorzaakt door een onjuiste opmaak van de gegevens. Zorg ervoor dat je gegevens aan deze vereisten voldoen:

  • Valutawaarden moeten worden opgegeven in de ISO 4217-indeling (bijvoorbeeld USD).
  • Land, provincie/staat en postcode zijn geldig.
  • Telefoonnummers moeten geldige notaties, landcodes en regiocodes zijn.
  • E-mailadressen moeten geldige domeinen hebben.
  • Financiële status moet een van de toegestane waarden zijn.
  • Fulfillmentstatus moet een van de toegestane waarden zijn.
  • Booleaanse waarden moeten worden opgegeven als true of false.
  • Kolommen die een geheel getal vereisen (zoals Productvariant Voorraadaantallen in de product-CSV of Lineitem Aantallen in de CSV-bestellingen) worden niet geïmporteerd als je een decimale waarde invoert. Voer bijvoorbeeld 5 in plaats van 5,0 in. Sommige spreadsheetsoftware (zoals Numbers) kan decimale of zwevende-kommawaarden weergeven als hele getallen. Controleer je waarden in een teksteditor.
  • Elke kolom waarvoor een geheel getal is vereist (zoals Totaalgewicht of Transactielocatie-ID in de CSV-bestellingen), wordt niet geïmporteerd als je niet-numerieke waarden (zoals letters) invoert.
 • Value type is not included in list (Waardetype is niet in lijst opgenomen)

  Controleer de waarden in de metaveldkolommen. Om metavelden te importeren, moet je waarden opnemen in alle volgende kolommen: Metaveld Naamruimte, Metaveld Sleutel, Metaveld Waarde en Metaveld Waardetype. Deze fout treedt vaak op omdat er in een of meer van deze kolommen een lege of ongeldige waarde staat.

 • Column-name is invalid (Kolomnaam is ongeldig)

  Deze fout kan om verschillende redenen optreden. Bijvoorbeeld omdat een kolom hoofdlettergevoelig is. Voor kolommen die een zoeklijst accepteren, moet je de casus volgen die in kolombeschrijvingen wordt gebruikt. In de CSV-bestellingen zijn de waarden in de kolom Financiële status bijvoorbeeld hoofdlettergevoelig. Dit betekent dat als je Betaald hebt ingevoerd in plaats van betaald, dan zal de fout Financiële Status is ongeldig optreden. Controleer de rest van je kolommen om er zeker van te zijn dat de ingevoerde waarden de juiste notatie hebben.

 • Ongeldige bestelstatus - kan niet worden afgehandeld en geannuleerd

  Shopify kan geen bestellingen maken die zowel zijn uitgevoerd als geannuleerd. Deze fout treedt op als de volgende voorwaarden beide waar zijn:

  • De bestelling heeft een cancelled_at tijdstempel ingesteld.
  • De bestelling heeft fulfilment_status ingesteld op afgehandeld of gedeeltelijk.

  Een order met een cancelled_at tijdstempel ingesteld en fulfilment_status ingesteld op afgehandeld of gedeeltelijk, kan met succes worden aangemaakt als financial_status is ingesteld op terugbetaald.

Neem contact op met Shopify-ondersteuning als je een foutcode tegenkomt die hier niet wordt vermeld.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis