Quản lý miền trong Shopify

Bạn quản lý mọi cài đặt miền trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify.

Đặt miền chính

Trong Shopify, tên miền chính là tên miền mà khách hàng nhìn thấy trên thanh địa chỉ khi họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể sử dụng tên miền gốc hoặc tên miền phụ làm tên miền chính nhưng chỉ có thể có một tên miền chính.

Theo mặc định, miền chính hay URL .myshopify.com có dạng your-store-name.myshopify.com. URL .myshopify.com được dùng để đăng nhập vào cửa hàng của bạn và chứng thực tài khoản khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Khi đăng ký Shopify, bạn chọn một URL .myshopify.com. Trước khi chọn URL .myshopify.com, đảm bảo rằng bạn đã viết đúng chính tả. Bạn không thể thay đổi URL .myshopify.com nhưng có thể mua tên miền tùy chỉnh qua Shopify hoặc từ nhà đăng ký miền bên thứ ba bất kỳ, sau đó đặt làm miền chính.

Bạn chỉ định miền chính từ trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify.

Trước khi đặt miền chính, hãy nhớ:

Lưu ý: Trước khi đặt miền chính, hãy đảm bảo miền của bạn phải ở trạng thái OK. Những thay đổi liên quan đến miền sẽ cần khoảng 4 giờ mới có hiệu lực đầy đủ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Miền chính, nhấp vào Change primary domain (Thay đổi miền chính).

 2. Chọn miền bạn muốn đặt làm miền chính.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tên miền chính bạn đặt sẽ hiển thị trên cửa hàng.

Xóa miền của bên thứ ba

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Trong mục Third-party domains (Miền của bên thứ ba), chọn miền bạn muốn xóa.
 3. Tùy thuộc vào gói tài khoản của bạn, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

  1. Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Basic Shopify, nhấp vào Remove (Xóa).
  2. Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Shopify hoặc cao hơn, nhấp vào Manage (Quản lý) > Remove (Xóa).
 4. Nhấp vào Remove (Xóa) để xác nhận bạn muốn xóa và ngắt kết nối miền này.

Nếu bạn quyết định sử dụng lại tên miền đó cho cửa hàng Shopify, bạn có thể thêm miền vào trang quản trị Shopify.

Nếu bạn có kế hoạch đóng cửa hàng và di chuyển miền sang nền tảng mới, hãy lưu ý rằng HTTP Strict Transfer Security (HSTS) của Shopify vẫn sẽ có hiệu lực trên miền trong vòng 90 ngày kể từ khi bạn đóng cửa hàng để giúp đảm bảo an toàn thông tin của bạn và của khách hàng.

Xóa miền do Shopify quản lý

Nếu bạn không còn muốn miền do Shopify quản lý liên kết với cửa hàng Shopify của mình, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để gỡ bỏ miền này. Sau khi xóa hoặc ngắt kết nối miền do Shopify quản lý, bạn không thể quản lý cài đặt miền này trên trang quản trị Shopify.

Địa chỉ URL .myshopify.com của bạn không phải miền do Shopify quản lý. Không thể xóa hoặc thay đổi những URL này.

Chuyển hướng miền

Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Shopify hoặc cao hơn và bạn có nhiều miền tùy chỉnh cho cửa hàng, những miền đó cần chuyển hướng đến miền chính của bạn hoặc sử dụng để nhắm mục tiêu quốc gia hoặc vùng riêng bằng cách sử dụng miền quốc tế. Nếu bạn không chuyển hướng miền, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang web của bạn dưới dạng nội dung trùng lặp. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tìm thấy và SEO cửa hàng của bạn.

Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Basic Shopify, bạn không thể sử dụng miền quốc tế nhưng vẫn phải xác minh rằng tất cả các miền tùy chỉnh được liên kết với cửa hàng sẽ chuyển hướng đến tên miền chính.

Chú ý: Nếu bất kỳ ứng dụng nào của bạn phụ thuộc vào các miền này không chuyển hướng, hãy nói với nhà phát triển ứng dụng trước khi thực hiện thay đổi.

Chuyển hướng miền đối với gói Shopify hoặc cao hơn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Miền.
 2. Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh miền bạn muốn chuyển hướng.
 3. Chọn Redirect to Primary domain (Chuyển hướng đến miền chính).

Chuyển hướng miền đối với gói Basic Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Miền.
 2. Trong mục Miền chính, nhấp vào Enable redirections (Bật chuyển hướng).
 3. Nhấp vào Enable redirections (Bật chuyển hướng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí