Tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền

Tùy theo chính sách trả hàng, bạn có thể cần tạo đơn hàng trả lại cho khách hàng để trả lại các mặt hàng đã mua và hoàn tiền thanh toán của khách hàng. Khi hoàn tiền đơn hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn thể hiện sự cam kết với dịch vụ khách hàng và có thể khuyến khích khách hàng đặt hàng lại.

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo và quản lý đơn hàng trả lại, gửi hướng dẫn vận chuyển và nhãn đổi trả cho khách hàng, theo dõi các mặt hàng đã trả lại, trả về kho các mặt hàng đã kiểm tra và hoàn tiền thanh toán cho khách hàng.

Tạo đơn hàng trả lại cho đơn hàng

Bạn có thể tạo đơn hàng trả lại để giúp quản lý các mặt hàng mà khách hàng muốn trả lại. Sau khi bạn tạo một đơn hàng trả lại, bạn có thể gửi tới khách hàng mọi thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại và theo dõi đơn hàng trả lại. Sử dụng trang Đơn hàng để quản lý toàn bộ đơn hàng trả lại bằng cách lọc theo trạng thái đơn hàng trả lại.

Sau khi nhận và kiểm tra các mặt hàng được trả về, bạn có thể thực hiện hoàn tiềnvà tái nhập kho các mặt hàng đủ điều kiện.

Tạo đơn hàng trả lại

Bạn có thể tạo đơn hàng trả lại từ đơn hàng có sẵn có ít nhất một mục hàng đã thực hiện và chưa được hoàn tiền. Nếu chưa mục hàng nào được thực hiện, thay vào đó, bạn nên hoàn tiền và trả về khođơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hoàn tiền.

 3. Nhấp vào Trả lại mặt hàng.

 4. Nhập số lượng mặt hàng trong đơn hàng đang được trả lại.

 5. Trong mục Tùy chọn vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn một trong các tùy chọn sau:

- Chọn Create return label (Tạo nhãn đổi trả) để tạo nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại cho khách hàng. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu địa điểm chính của bạn và địa chỉ giao hàng của khách hàng đều nằm ở Hoa Kỳ. - Chọn Tải lên nhãn đổi trả để tải lên nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại hiện có cho khách hàng. Trên trang Thêm nhãn đổi trả, tải lên tệp nhãn vận chuyển ở định dạng PDF hoặc JPEG. Bạn có thể nhập Mã theo dõiHãng vận chuyển nếu có những thông tin này. - Chọn No return shipping (Không vận chuyển đơn hàng trả lại) để tạo đơn hàng trả lại mà không có thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại.

 1. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Nếu bạn chọn tạo nhãn đổi trả, bạn sẽ được nhắc tạo và gửi nhãn. Để xem hướng dẫn, tham khảo Tạo và gửi nhãn đổi trả.

Lọc đơn hàng theo trạng thái trả lại

Bạn có thể lọc đơn hàng trên trang Đơn hàng theo trạng thái trả lại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào tab Mở để hiển thị toàn bộ đơn hàng bỏ ngỏ.

 3. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).

 4. Nhấp vào Return status (Trạng thái trả lại).

 5. Chọn từ Đơn hàng trả lại đang được xử lýĐã trả lại để hiển thị đơn hàng trả lại.

Hủy đơn hàng trả lại

Nếu bạn tạo đơn hàng trả lại do nhầm lẫn hoặc khách hàng đổi ý về việc yêu cầu trả lại hàng, bạn có thể hủy đơn hàng trả lại đã tạo.

Bạn chỉ có thể hủy đơn hàng trả lại trong các trường hợp sau:

 • Đơn hàng trả lại chưa được hoàn tiền.
 • Đơn hàng trả lại chưa được trả về kho.
 • Đơn hàng trả lại đã mở và không được đánh dấu là đã trả lại.
 • Đơn hàng trả lại không có nhãn đổi trả.
 • Đơn hàng trả lại không có thông tin theo dõi nào.
 • Đơn hàng trả lại chưa bị hủy thực hiện.

Sau khi hủy đơn hàng trả lại, bạn không thể kích hoạt lại đơn hàng trả lại nhưng có thể tạo đơn hàng trả lại mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng cho đơn hàng trả lại mà bạn muốn hủy.

 3. Nhấp vào nút ... rồi nhấp vào Hủy đơn hàng trả lại.

 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Cancel return (Hủy đơn hàng trả lại) để xác nhận.

Hoàn tiền cho đơn hàng

Khi hoàn tiền đơn hàng, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần đơn hàng. Bạn cũng có thể hoàn tiền đơn hàng mà không cần tạo đơn hàng trả lại, nhưng bạn không thể tạo đơn hàng trả lại sau khi đã hoàn tiền. Trong một số trường hợp, bạn có thể hủy đơn hàng và hoàn tiền.

Trong quá trình hoàn tiền, bạn có thể trả mặt hàng về kho và gửi email thông báo cho khách hàng. Nếu không có khoản thanh toán nào cần hoàn tiền, bạn có thể trả mặt hàng về kho từ đơn hàng.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và hoàn tiền cho khách hàng, số tiền này sẽ bị trừ vào lần quyết toán tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và khoản quyết toán của bạn không đủ tiền để trả lại, sẽ có nhiều kết quả tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Đối với cửa hàng tại:

 • Áo, Đan Mạch, Đức, (Đặc khu hành chính) Hồng Kông, Ireland, Ý, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, New Zealand, và Vương Quốc Anh, khoản bồi hoàn còn lại sẽ được khấu trừ vào đợt quyết toán tiếp theo đến khi trả hết số tiền bồi hoàn.

 • Hoa Kỳ, Canada và Úc, số dư được ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày quyết toán.

Khoản hoàn tiền mất tối đa 10 ngày làm việc để được ghi có lại về cho khách hàng.

Nếu giao dịch quyết toán số dư âm thất bại, giao dịch sẽ thử lại trong 3 ngày làm việc. Để biết thêm thông tin về gửi khoản tiền hoàn lại bằng Shopify Payments, xem Câu hỏi thường gặp về Shopify Payments.

Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng dưới dạng điểm tín dụng cửa hàng bằng cách sử dụng Shopify POS, về sau bạn có thể hoàn lại số tiền vào phương thức thanh toán ban đầu. Để biết thêm thông tin về Shopify POS, tham khảo Điểm bán hàng.

Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn hiển thị số dư âm, bạn sẽ không thể hoàn tiền. Khoản tiền hoàn lại được liệt kê là Đang chờ xử lý đến khi bạn thực hiện đủ doanh số để có số dư dương trong tài khoản Shopify Payments, sau đó, bạn có thể hoàn tiền thành công.

Hoàn tiền toàn bộ đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền đầy đủ cho tất cả các mặt hàng trong một đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Hoàn tiền một phần đơn hàng

Bạn có thể gửi một phần khoản tiền hoàn lại cho một số mặt hàng nhất định trong đơn hàng. Sau đó bạn có thể gửi thêm một phần khoản tiền hoàn lại cho tới khi bạn đạt tổng sẵn có để hoàn tiền, hay chính là số tiền ban đầu của đơn hàng.

Nếu khách hàng đã mua hàng bằng thẻ quà tặng và phương thức thanh toán khác, khi bạn thực hiện hoàn tiền một phần, trước tiên, khoản hoàn tiền sẽ được áp dụng cho thẻ quà tặng, đến khi đạt toàn bộ số tiền có thể hoàn lại. Sau đó, phần còn lại của khoản hoàn tiền sẽ được áp dụng cho các phương thức thanh toán khác. Bạn có thể điều chỉnh số tiền hoàn lại theo cách thủ công cho từng phương thức thanh toán lên đến số tiền có thể áp dụng cho từng phương thức thanh toán. Ví dụ: Nếu số tiền hoàn lại một phần của 50 USD được áp dụng cho thẻ quà tặng, nhưng bạn có thể áp dụng lên đến 20 USD cho thẻ tín dụng, thì bạn có thể chia khoản hoàn tiền bằng cách áp dụng 30 USD cho thẻ quà tặng và 20 USD cho thẻ tín dụng.

Các bước thực hiện:

Trả đơn hàng về kho

Nếu không có khoản thanh toán nào cần hoàn tiền, bạn có thể trả các mặt hàng về kho mà không cần tạo đơn hàng trả lại hoặc hoàn tiền.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn trả về kho.

 3. Nhấp vào Trả về kho.

 4. Nhập số lượng mặt hàng trong đơn hàng để trả về kho.

 5. Nhấp vào Restock items (Trả các mặt hàng về kho).

Đánh dấu đơn hàng là đã trả lại

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhận các mặt hàng từ khách hàng và hoàn tiền thanh toán, đơn hàng sẽ hoàn tất. Nếu bạn chọn trả các mặt hàng về kho trong quá trình hoàn tiền, đơn hàng sẽ tự động đóng. Nếu không trả các mặt hàng về kho, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã trả lại sau khi nhận được mặt hàng từ khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn đánh dấu là đã trả lại.

 3. Nhấp vào Mark as returned (Đánh dấu là đã trả lại).

Xem lại lịch sử giao dịch của đơn hàng

Lịch sử giao dịch chi tiết cho đơn hàng được hiển thị trong mục Dòng thời gian trên trang tổng quan của đơn hàng, lịch sử giao dịch sẽ bao gồm đơn hàng trả lại, khoản hoàn tiền và thông tin trả về kho.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí