Hoàn tiền và hủy đơn hàng

Bạn có thể cần hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng tùy theo chính sách trả hàng. Bằng việc hoàn tiền cho đơn hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, bạn thể hiện sự cam kết với dịch vụ khách hàng và có thể khuyến khích khách hàng đặt hàng lại trong tương lai.

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần đơn hàng. Trong một số trường hợp, bạn có thể hủy đơn hàng và hoàn tiền.

Lưu ý: Chỉ có thể hoàn tiền bằng phương thức thanh toán ban đầu. Nếu khách hàng không còn truy cập được phương thức thanh toán đó, họ cần liên hệ ngân hàng hoặc đại lý đối với phương thức thanh toán ban đầu để yêu cầu nhận tiền sau khi bạn đã gửi khoản tiền hoàn lại.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và hoàn tiền cho khách hàng, số tiền này sẽ bị trừ vào lần quyết toán tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và khoản quyết toán của bạn không đủ tiền để trả lại, sẽ có nhiều kết quả tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Đối với cửa hàng tại:

 • Áo, Đan Mạch, Đức, Hồng Kông, Ireland, Ý, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, New Zealand, và Vương Quốc Anh, khoản bồi hoàn còn lại sẽ được khấu trừ vào khoản quyết toán tiếp theo đến khi chi trả hết số tiền đã bồi hoàn.

 • Hoa Kỳ, Canada và Úc, số dư được ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày quyết toán.

Khoản hoàn tiền mất tối đa 10 ngày làm việc để được ghi có lại về cho khách hàng.

Nếu giao dịch quyết toán số dư âm thất bại, giao dịch sẽ thử lại trong 3 ngày làm việc. Để biết thêm thông tin về gửi khoản tiền hoàn lại bằng Shopify Payments, xem CHTG về Shopify Payments.

Hoàn tiền toàn bộ đơn hàng

Hoàn tiền cho đơn hàng dẫn tới việc khoản thanh toán bị gửi lại khách hàng. Khi bạn hoàn tiền cho đơn hàng, bạn có thể trả lại mặt hàng về kho và gửi email thông báo đến khách hàng.

Mặt hàng trong đơn hàng được sắp xếp theo trạng thái thực hiện.

Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng dưới dạng điểm tín dụng cửa hàng bằng cách sử dụng Shopify POS, về sau bạn có thể hoàn lại số tiền vào phương thức thanh toán ban đầu. Để biết thêm thông tin về Shopify POS, tham khảo Điểm bán hàng.

Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn hiển thị số dư âm, bạn sẽ không thể hoàn tiền. Khoản tiền hoàn lại được liệt kê là Đang chờ xử lý đến khi bạn thực hiện đủ doanh số để có số dư dương trong tài khoản Shopify Payments, sau đó, bạn có thể hoàn tiền thành công.

Chú ý: Nếu mã giảm giá đã được áp dụng cho đơn hàng, có thể bạn sẽ hoàn lại số tiền lớn hơn số tiền khách hàng thanh toán cho bạn. Hãy cẩn thận khi chọn số tiền hoàn lại. Quá trình này không thể hoàn tác.

Các bước thực hiện:

Hoàn tiền một phần đơn hàng

Bạn có thể gửi một phần khoản tiền hoàn lại cho một số mặt hàng nhất định trong đơn hàng. Sau đó bạn có thể gửi thêm một phần khoản tiền hoàn lại cho tới khi bạn đạt tổng sẵn có để hoàn tiền, hay chính là số tiền ban đầu của đơn hàng.

Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng dưới dạng điểm tín dụng cửa hàng bằng cách sử dụng Shopify POS, về sau bạn có thể hoàn lại số tiền vào phương thức thanh toán ban đầu. Để biết thêm thông tin về Shopify POS, tham khảo Điểm bán hàng.

Chú ý: Nếu đơn hàng áp dụng mã giảm giá, bạn có thể sẽ hoàn tiền nhiều hơn số tiền khách hàng đã thanh toán cho bạn. Chọn số tiền để hoàn lại một cách cẩn thận. Không thể hoàn tác việc hoàn tiền.

Các bước thực hiện:

Hủy đơn hàng

Bạn có thể hủy đơn hàng trong những trường hợp sau:

 • Bạn chưa thu hồi thanh toán đối với đơn hàng.
 • Bạn đã thu hồi thanh toán đối với đơn hàng nhưng chưa thực hiện mặt hàng nào.

Lưu ý: Nếu bạn hủy đơn hàng đã thực hiện, bạn cần hủy thực hiện đơn hàng theo cách thủ công. Việc hủy thực hiện đơn hàng trong Shopify không dừng quá trình thực hiện đơn hàng đang diễn ra.

Nếu bạn hoàn tiền một phần cho khách hàng khi hủy đơn hàng, về sau bạn có thể quay lại đơn hàng và gửi thêm một phần khoản tiền hoàn lại.

Những lý do hủy đơn hàng phổ biến nhất bao gồm:

 • Đơn hàng gian lận.
 • Khách hàng đổi ý.
 • Mặt hàng được đặt không còn hàng.

Lưu ý: Bạn không được nhận lại phí giao dịch qua thẻ tín dụng khi cấp khoản hoàn tiền tại Áo, Thụy Điển hoặc Hoa Kỳ.

Để hủy phí giao dịch vì bất cứ lý do gì, bạn cần hoàn tiền cho đơn hàng liên quan trong trang quản trị Shopify. Nếu không xuất hóa đơn khi hoàn tiền cho đơn hàng, bạn sẽ không bị tính phí giao dịch. Nếu phí giao dịch đã được lập hóa đơn, số tiền phải thu được ghi có vào tài khoản của bạn. Nếu bạn hủy đơn hàng nhưng không hoàn tiền khoản thanh toán, bạn sẽ không nhận được tín dụng cho phí giao dịch.

Sau khi hủy toàn bộ hoặc một phần đơn hàng, thông tin chi tiết về những gì được trả về kho và hoàn tiền được lưu trong Lịch trình đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy.

 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Cancel order (Hủy đơn hàng).

 4. Nếu đã thu hồi thanh toán:

- Khách hàng sẽ được hoàn tiền toàn bộ. Nếu bạn muốn hoàn tiền một phần, sử dụng hộp số lượng sản phẩm, trường vận chuyển hoặc trường tổng số tiền hoàn lại để chỉnh sửa số tiền hoàn lại. - Nếu bạn không muốn trả về kho mặt hàng đã hoàn tiền, bỏ đánh dấu Restock items (Trả mặt hàng về kho).

Chú ý: Nếu đơn hàng áp dụng mã giảm giá, bạn có thể sẽ hoàn tiền nhiều hơn số tiền khách hàng đã thanh toán cho bạn. Chọn số tiền để hoàn lại một cách cẩn thận. Không thể hoàn tác việc hoàn tiền.

 1. Nếu chưa thu hồi thanh toán: - Khi bạn hủy đơn hàng, khoản thanh toán bị hủy giá trị và không thu hồi được từ khách hàng. Bạn không thể gửi khoản hoàn tiền một phần.
  • Nếu bạn không muốn trả mặt hàng về kho, đổi số lượng mặt hàng thành 0.

Lưu ý: Nếu chưa thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng, việc thay đổi số lượng mặt hàng không làm thay đổi khoản tiền thanh toán được trả lại cho khách hàng.

 1. Chọn lý do hủy đơn hàng trong menu thả xuống.

 2. Nếu bạn không muốn thông báo cho khách hàng về việc hủy đơn hàng, bỏ đánh dấu Send a notification to the customer (Gửi thông báo cho khách hàng).

 3. Nhấp vào Cancel order (Hủy đơn hàng).

Xóa đơn hàng

Các đơn hàng đã xóa sẽ bị xóa khỏi trang quản trị Shopify và không còn được theo dõi trong báo cáo. Chỉ có thể xóa những loại đơn hàng sau:

Lưu ý: Trước khi có thể xóa đơn hàng, bạn phải lưu trữ hoặc hủy đơn hàng. Có thể lưu trữ nhưng không thể xóa đơn hàng có khoản thanh toán được xử lý qua Shopify POS hoặc thanh toán trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng được lưu trữ hoặc bị hủy.

 3. Nhấp vào Delete this order (Xóa đơn hàng này) ở cuối trang.

Xem lại lịch sử giao dịch của đơn hàng

Bạn có thể xem lịch sử giao dịch chứa những lần hoàn tiền trong mục Lịch trình của trang tổng quan đơn hàng.

Lịch trình hiển thị khi thanh toán khoản hoàn tiền cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí