Sådan opretter du returneringer med ombytninger af varer

Hvis du tilbyder ombytninger, kan du bevare din indtægt og muligvis øge din indtægt via mersalg. Dine kunder ønsker måske at ombytte en vare til en anden vare fra dit produktkatalog. Du kan oprette en returnering og tilføje ombytningsvarer til en returnering direkte i din Shopify-administrator.

Når du føjer ombytningsvarer til en returnering, beregnes det forventede økonomiske resultat for dig, og værdien af ombytningsvarerne anvendes automatisk på returvarerne. Afhængigt af forskellen i værdi kan du opkræve betaling fra kunden eller udstede en refusion.

Overvejelser i forbindelse med ombytning af varer

Gennemgå følgende overvejelser, før du opretter en returnering med ombytningsvarer:

 • Du kan ikke tilføje tilpassede varer som ombytningsvarer.
 • Der kan ikke anmodes om ombytninger i selvbetjeningsreturneringer, og du kan ikke have ombytningsspecifikke returregler.
 • Du kan ikke tilføje ombytningsvarer, når du godkender en anmodning om en returnering. Hvis en returneringsanmodning indeholder bemærkninger, der anmoder om ombytning af varer, kan du afvise returneringsanmodningen og oprette en ny returnering med byttevarer i din Shopify-administrator.
 • Du kan ikke føje byttevarer til ordrer med told, men du kan oprette en returnering for ordrer med told.
 • Du kan overveje at opdatere din skriftlige retur- og refusionspolitik for at informere dine kunder om, at din butik accepterer ombytninger.
 • Rabatter på ordreniveau anvendes ikke automatisk på ombytningsvarer.

Pengestrømmen ved ombytninger

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om pengestrømmen ved ombytning af varer, og hvilke handlinger du skal udføre i specifikke situationer:

Pengestrømmen ved ombytninger
Situation Resultat Handling
Den nye vare koster mere end den oprindelige vare. Din kunde skylder dig penge for restsaldoen. Du kan opkræve saldoen ved at sende en faktura, registrere betalingen eller markere din ordre som betalt.
Den nye vare koster mindre end den oprindelige vare. Du skylder din kunde penge for forskellen mellem den nye og den oprindelige vare. Du skal udstede en refusion til din kunde.
Begge varer har samme værdi. Det er en lige ombytning. Pengene anvendes fra den oprindelige vare på den nye vare. Ingen handling er påkrævet.

Opret en returnering med byttevarer

Du kan oprette en returnering og tilføje ombytningsvarer i din Shopify-administrator. Du kan også tilføje produktrabatter, når du føjer ombytningsvarer til en returnering.

Når du opretter en returnering, vises gebyret for returlevering og returgebyret baseret på dine returregler. Du kan også redigere returgebyrer for en bestemt returnering. Returgebyret kan redigeres for returnering eller for vare, men gebyret for returlevering kan kun redigeres for returnering.

Når du har oprettet en returnering med ombytningsvarer, sættes ombytningsvarerne automatisk som afventende.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil returnere, og tilføj ombytningsvarer.

 3. Klik på Returneringer.

 4. Gør følgende i afsnittet Vælg returnerede varer:

  1. Vælg de varer, der skal returneres, ved at angive vareantallet ud for hver vare.
  2. Vælg en årsag til returneringen for hver returvare.
 5. Valgfrit: For at redigere et returgebyr eller et gebyr for returlevering skal du fuldføre følgende trin:

  1. I afsnittet Oversigt skal du klikke på Returgebyr eller Returlevering.
  2. Indtast et nyt returgebyr eller en ny returlevering.
  3. Klik på Gem.
  4. Valgfrit: Du kan også redigere returgebyret for en individuel returvare ved at klikke på gebyret under varen.
 6. Klik på Tilføj produkter i afsnittet Ombyt varer.

 7. Vælg byttevarerne, og klik derefter på Udført.

 8. Valgfrit: Hvis du vil anvende en produktrabat på ombytningsvarer, skal du udføre følgende trin:

  1. Klik på A*nvend rabat* ud for ombytningsvarens pris.
  2. Angiv en rabattype, en rabatværdi og en årsag til rabatten.
  3. Klik på Anvend.
 9. Vælg én af følgende muligheder i afsnittet Valgmuligheder for levering af returneringer:

  • Vælg Opret en returlabel i Shopify for at oprette en returlabel til din kunde. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis din primære lokation og kundens leveringsadresse begge er i USA.
  • Vælg Upload en returlabel for at uploade en eksisterende returlabel til din kunde. Upload PDF- eller JPEG-filen med fragtlabelen på siden Tilføj returlabel. Du kan angive et Trackingnummer og et Fragtfirma, hvis du har disse oplysninger.
  • Vælg Returner varer til Shopifys distributionsnetværk for at returnere produkter til Shopifys distributionsnetværk.
  • Vælg Ingen returlevering for at oprette en returnering uden oplysninger om returlevering.
 10. Klik på Opret returnering.

Sådan behandler du retur- og ombytningsvarer

Når du har modtaget returvarerne, skal du undersøge og genopfylde dem på lageret og derefter klargøre ombytningsvarerne. Følgende trin kan udføres i vilkårlig rækkefølge afhængig af din virksomhedsproces.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil genopfylde, og klargør ombytningsvarerne.

 3. Hvis du vil genopfylde dine returvarer, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Genopfyld i afsnittet Returnering i gang.
  2. Vælg de varer, der skal genopfyldes.
  3. Vælg en lokation, du vil genopfylde dine varer på, i afsnittet Genopfyld lokation.
  4. Klik på Genopfyld varer.
 4. Udfør følgende trin for at klargøre ombytningsvarer:

  1. gå til afsnittet Afventende, og klik på Frigiv klargøring. Byttevarer vises også i afsnittet Returnering i gang som reference.
  2. Klargør ombytningsvarerne på samme måde, som du klargør dine almindelige ordrer, i afsnittet Ikke-klargjort.
 5. Afhængigt af ændringen i din ordre skal du udstede en refusion eller opkræve betaling:

  • Udsted en refusion, hvis du skylder din kunde penge.
  • Hvis din kunde skylder dig penge, skal du klikke på Opkræv betaling og derefter vælge, hvordan du vil opkræve din betaling.

Kunden modtager en mailmeddelelse, når du har klargjort ombytningsvarerne. Vedkommende kan også kontrollere sin ordreoversigt og ordrestatus fra sin kundekonto.

Sådan lukker du en returnering med byttevarer

Når du har fuldført alle udestående opgaver for returneringen, kan du lukke returneringen. Returneringen lukkes automatisk, når alle varer er blevet refunderet og genopfyldt. Når du ombytter varer, behøver du ikke at refundere alle varer, medmindre du skylder din kunde penge. Returneringen lukkes automatisk, når alle varer er genopfyldt.

Fjern returvarer fra en returnering

Hvis en kunde ikke sender en returpakke, eller der mangler en vare i en returneret pakke, kan du fjerne varen fra en returnering. Når du har fjernet en returvare, justeres din ordresaldo tilsvarende.

Du kan ikke fjerne refunderede eller genopfyldte varer fra en returnering.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil fjerne returvarer fra.

 3. Klik på .... i afsnittet Returnering i gang.

 4. Klik på Fjern returvarer

 5. Vælg de varer, du vil fjerne fra en returnering.

 6. Klik på Fjern vare, og klik derefter på Fjern vare for at bekræfte.

Sådan annullerer du en returnering med ombytningsvarer

Hvis du vil annullere en returnering med ombytningsvarer, skal du annullere en returnering og derefter redigere ordren for at fjerne de ikke-klargjorte ombytningsvarer.

Kundeoplevelse

Dine kunder kan skrive en mail til dig for at anmode om en ombytning eller sende en anmodning om returnering med en bemærkning ud for den vare, de vil ombytte. Du kan oprette en returnering og tilføje ombytningsvarer i din Shopify-administrator.

Når du ombytter varer, kan du skylde din kunde penge, eller din kunde kan skylde dig penge. Du kan udstede en refusion eller opkræve betaling i løbet af en returnering.

Når du har oprettet en returnering med byttevarer, modtager din kunde en mailmeddelelse om, hvilke varer kunden modtager som ombytninger, og hvilke varer kunden skal returnere. Hvis din kunde skylder dig penge for ombytningsvarerne, kan kunden gå til betaling og betale restsaldoen direkte fra mailmeddelelsen med fakturaen

Opdatering af mailmeddelelser om ombytninger

Ombytninger har følgende mailmeddelelser, som du kan opdatere:

 • Ordrefaktura
 • Refusion af ordre
 • Returnering oprettet

Du kan opdatere disse meddelelser i Indstillinger > Meddelelser. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser mailmeddelelser om ombytninger Opdatering af mailmeddelelser om ombytninger.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis