Gjøre Shopify-butikken klar for BFCM 2022 på SFN

Bilde av esker med ordene klarhetsnav

BFCM og høytiden kan være spesielt utfordrende når det kommer til å holde tritt med kundeetterspørselen. Det å gjøre butikken og appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) klar til å møte disse utfordringene innebærer vanligvis områder som:

  • Etterspørselsprognoser og lagerbeholdningstyring
  • Arbeidsflyter for bestilling og oppfyllelsesstyring
  • Svindelforebyggingstiltak
  • Tilby enklere returer for kunder

Enten BFCM og høytiden er bedriftens mest hektiske periode eller ikke, vil det høye aktivitetsnivået i oppfyllelses- og fraktnettverk påvirke bedriften din, og du bør være forberedt. Se gjennom informasjonen på denne siden for å forstå hvilke grep du bør ta for å forberede Shopify-butikken på BFCM og høytiden.

Gå gjennom butikkens kontaktinnstillinger

For å bidra til å sikre at SFN kan kontakte den rette personen i bedriften hvis det oppstår forsinkelser eller problemer med oppfyllelse av bestillinger, bør du gå gjennom kontaktinnstillingene i SFN-appen for å sikre at informasjonen stemmer.

Gå gjennom og oppdater forventet bestillingsvolum jevnlig

For å bidra til å sikre at SFN kan støtte økninger i oppfyllelsesvolum er det viktig å gå gjennom og oppdatere forventede bestillinger jevnlig. Ved å holde informasjonen om forventede bestillinger oppdatert kan SFN optimalisere nettverket for raskere levering til kundene.

Finn ut mer om å gå gjennom og oppdatere forventede bestillinger.

Konfigurer svindelforebygging i butikken

Falske bestillinger kan føre til at bedriften mister penger til tilbakebetalinger. Den innebygde svindelanalysen bruker maskinlæringsalgoritmer for å bidra til å rette din oppmerksomhet mot mistenkelige bestillinger. For å bidra til å forhindre svindel kan du også konfigurere følgende i butikken:

Ved å konfigurere en flyt som setter bestillinger med høy risiko eller høy verdi på vent kan du sikre at du har nok tid til å manuelt gå gjennom bestillinger med høy risiko eller høy verdi før SFN oppfyller dem. For å hjelpe deg med raskt å finne bestillinger som står på vent kan du opprette en visning av bestillinger på vent som viser alle bestillinger med statusen På vent.

Konfigurer en oppfyllelsesforsinkelse

Hvis du vil sikre at du har tid til å gå gjennom bestillinger før oppfyllelsesforespørsler sendes til SFN kan du konfigurere en oppfyllelsesforsinkelse. En oppfyllelsesforsinkelse setter oppfyllelsesforespørsler i tilstanden Ventende i den tidsperioden du velger når du konfigurerer forsinkelsen. Ved utgangen av forsinkelsesperioden sendes oppfyllelsesforespørselen automatisk til SFN.

For å hjelpe deg med å håndtere bestillinger som må gjennomgås kan du opprette en bestillingsvisning for å raskt finne bestillinger med statusen Venter.

Konfigurere returer til SFN-oppfyllingssentre

For å hjelpe deg med å håndtere returer under BFCM og høytiden kan du vurdere å la kundene sende returer til SFNs oppfyllingssentre. Produkter som returneres til SFN inspiseres og behandles i henhold til returreglene du konfigurerer i SFN-appen, og hvorvidt produktet er en usalgbar eller begrenset vare. Ved å la kundene sende returer direkte til SFN bidrar du til å sikre at produkter i salgbar stand raskt returneres til den tilgjengelige lagerbeholdningen.

Aktiver SFN-returbehandling

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Klikk Aktiver i seksjonen Returer.

Når du har aktivert returbehandling kan du manuelt opprette en returetikett som du kan sende til kunden, eller du kan aktivere forhåndsgodkjente returetiketter slik at en returetikett legges ved i alle bestillinger som oppfylles av SFN. Returer faktureres på SFN-fakturaen, og du finner prisene på SFN-priskortet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis