Beschrijvingen van CSV-klantkolommen in Transporter

Beschrijvingen van de kolommen voor het CSV-klantenbestand.

Om klanten te importeren in Shopify met de Transporter-app, heb je een CSV-bestand nodig dat alleen dit recordtype bevat.

Voorbeeld van een CSV-bestand

Download een voorbeeld van een CSV-klantenbestand: klanten.csv.

Je kunt de Transporter-opdrachtregeltool gebruiken om dit CSV-bestand te genereren, of je kunt de onderstaande indeling volgen om het zelf te maken.

Kolombeschrijvingen

In de volgende tabel worden de kolomkoppen voor het CSV-bestand beschreven:

Beschrijvingen van alle tabelkolomkoppen voor het CSV-bestand
Kolom Beschrijving
First name De voornaam van de klant. Deze kolom en de kolom Last Name zijn vereist als de kolom Email of Phone niet is opgenomen in het bestand.
Last name De achternaam van de klant. Deze kolom en de kolom First name zijn vereist als de kolom Email of Phone niet is opgenomen in het bestand.
Email Het unieke e-mailadres van de klant. Deze kolom is vereist als de kolom Phone ontbreekt of als de kolommen First Name en Last Name niet aanwezig zijn. Het domein (bijvoorbeeld @mijndomein.com) moet geldig zijn.
Company De naam van het bedrijf van de klant, als dat bestaat.
Address1 De eerste adresregel. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld Hoofdstraat 150.
Address2 De optionele adresregel. Bijvoorbeeld Unit 202.
City De naam van de plaats. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld, Ottawa of Berlijn.
Province De naam van de regio (zoals de provincie, de staat, de prefectuur of het territorium) waar de klant zich bevindt. Als je een waarde voor deze kolom invoert, moet je ook een waarde voor de kolom Province Code (Provinciecode) invoeren. Bijvoorbeeld Mexico-Stad, New York of Nunavut.
Province code De code (ISO 3166-2) die is toegewezen voor de deelsector voor de regio, zoals staat, provincie, prefectuur of territorium, in het land. Deze kolom is vereist wanneer je de kolom Province opneemt. Een ISO 3166-2-code heeft de volgende onderdelen:
 • Landcode van 2 tekens - neem dit deel niet op.
 • Koppelteken (-) dat de twee delen van de code scheidt - neem het koppelteken niet op.
 • Onderverdelingscode van 1 tot 3 tekens - neem alleen dit deel op.
ISO3116-2 codestructuren
ISO 3166-2 onderverdelingscode Provinciecode
MX-MEX (Mexico-Stad, Mexico) MEX
US-NY (New York, Verenigde Staten) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentinië) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrijk) 21
Country De naam van het land van het klantadres. Deze kolom is vereist voor een adres. Bijvoorbeeld Canada of Australië.
Country code De tweeletterige ISO 3166-1 alpha-2-code voor het land van het klantadres. Geef Country code ook op wanneer je Country opgeeft. Bijvoorbeeld CA voor Canada en AU voor Australië.
Zip De postcode van het klantadres. Bijvoorbeeld K2P 1L4.
Phone Het unieke telefoonnummer in E.164-indeling van de klant. Deze kolom is vereist als noch de kolom E-mail, noch de kolommen Voornaam en Achternaam zijn opgenomen. Een telefoonnummer kan worden ingevoerd met verschillende indelingen, maar elke indeling moet een nummer vertegenwoordigen dat overal in de wereld kan worden gebeld. De volgende indelingen zijn allemaal geldig:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Accepts Marketing Of de klant heeft ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal per e-mail. Geldige waarden:
 • yes - De klant heeft ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal.
 • no - De klant heeft niet ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal. Dit is de standaardwaarde.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Tags Een reeks door komma's gescheiden tags die worden gebruikt voor filteren en zoeken in het Shopify-beheercentrum en in je webwinkel. Elke door komma's gescheiden tag kan maximaal 255 tekens bevatten. Bijvoorbeeld "Loyaal, Nieuwe klant, Marketing".
Note Een aantekening over de klant. Bijvoorbeeld "Deze klant heeft een bestelling geplaatst met een fraudewaarschuwing" of "Harry houdt van de kleur roze".
Tax Exempt Of de klant is vrijgesteld van het betalen van belasting op zijn bestelling. Geldige waarden:
 • yes - Er wordt bij de checkout geen btw in rekening gebracht voor bestellingen van de klant.
 • no - Er wordt bij de checkout btw in rekening gebracht voor bestellingen van de klant. Dit is de standaardwaarde.
Waarden zijn hoofdlettergevoelig.
Metafield Namespace Een container voor een reeks metavelden. Als je metavelden wilt importeren, moet je waarden opgeven in alle vier de kolommen voor metavelden (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value en Metafield Type). Je dient een aangepaste naamruimte voor je metavelden te definiëren om ze te onderscheiden van naamruimten die worden gebruikt door apps en Shopify (inclusief de standaard naamruimte global). Maximumlengte: 20 tekens.
Metafield Key De naam van het metaveld. Maximumlengte: 30 tekens. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Value De gegevens die als metagegevens moeten worden opgeslagen. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen.
Metafield Type Het gegevenstype van het metaveld. Geldige waarden:
 • string
 • integer
 • json_string
Waarden zijn hoofdlettergevoelig. Deze kolom is vereist wanneer andere metaveldkolommen zijn opgenomen.

Bestandsnaam

De naam van je CSV-bestand moet het woord customer bevatten (de naam van het objecttype dat het bevat), bijvoorbeeld mijncustomers.csv. Het bestand moet de indeling UTF-8 hebben.

Unieke id's

Een klant kan op unieke wijze worden geïdentificeerd door een van het volgende:

 • Email
 • Phone
 • First Name en Last Name

Je CSV-bestand moet deze kolommen met unieke id's bevatten.

Meerdere adressen

Als je klant meerdere adressen heeft, maak dan een rij voor elk extra adres.

Voer in de klantenrij het standaardadres van de klant in.

Voer in elke aanvullende adresrij de unieke ID van de klant in. Deze kan bestaan uit de waarde voor Email of Phone, of uit een combinatie van First Name en Last Name.

Aan extra adressen mogen geen aparte namen zijn gekoppeld. De voor- en achternaam van de klant zijn van toepassing op alle adressen. Voor elk extra adres kunnen wel extra telefoonnummers worden toegevoegd (op voorwaarde dat je het telefoonnummer niet gebruikt als de unieke ID van de klant).

CSV-klantbestand met meerdere adressen

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis