Khắc phục cảnh báo của Google Merchant Center và tình trạng tạm ngưng tài khoản

Để hiển thị sản phẩm trên Google, cửa hàng và sản phẩm của bạn phải tuân thủ các chính sách của Google. Nếu bạn nhận được thông báo về cảnh báo hoặc tạm ngưng tài khoản, bạn có thể thực hiện một số thao tác để giải quyết vấn đề này.

Lý do thường gặp dẫn đến cảnh báo và tạm ngưng tài khoản

Để biết giải pháp gợi ý khắc phục tình trạng cảnh báo hoặc tạm ngưng tài khoản, hãy tham khảo một số lý do thường gặp dưới đây.

Thiếu chính sách hoàn tiền

Nếu không có chính sách hoàn tiền cho cửa hàng Shopify, bạn cần tạo chính sách.

Bạn có thể thêm chính sách hoàn tiền trong trang quản trị Shopify.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đối với chính sách hoàn tiền của Google, hãy tham khảo trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Thiếu thông tin liên hệ

Bạn cần đảm bảo thông tin liên hệ trên cửa hàng đáp ứng các yêu cầu của Google.

Để đảm bảo thông tin liên hệ được hiển thị chính xác, hãy thêm thông tin liên hệ trong trang quản trị Shopify.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đối với thông tin liên hệ của Google, hãy tham khảo trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Trình bày không đúng sự thật về bản thân hoặc sản phẩm

Để giải quyết các vi phạm về trình bày không đúng sự thật, hãy tham khảo trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Yêu cầu đánh giá lại sau khi nhận được thông báo tạm ngưng tài khoản

Nếu Google phát hiện vi phạm chính sách hoặc dữ liệu, bạn có thể nhận được email trình bày vấn đề và đưa ra thời hạn xử lý. Bạn có thể yêu cầu xem xét tài khoản bất kỳ lúc nào trước thời hạn Google đưa ra.

Nếu nhận thấy tài khoản giải quyết được tất cả vấn đề, Google sẽ gỡ bỏ cảnh báo đồng thời hồ sơ và quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Nếu không giải quyết được tất cả vấn đề sau yêu cầu xem xét đầu tiên, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét thứ hai. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết sau yêu cầu thứ hai, nút xem xét sẽ bị vô hiệu hóa và bạn phải đợi bảy ngày mới có thể gửi yêu cầu xem xét khác. Mọi yêu cầu xem xét sau hai lần đánh giá không thành công phải gửi sau khoảng thời gian bảy ngày. Tài khoản của bạn sẽ vẫn bị tạm ngưng trong thời gian này và bạn không thể gửi yêu cầu xem xét khác. Thời gian chờ một tuần áp dụng cho tất cả yêu cầu xem xét sau yêu cầu thứ hai. Bạn có thể xem ngày kết thúc của khoảng thời gian chờ bất kỳ trên tab Vấn đề về tài khoản trên trang Chẩn đoán trong tài khoản Merchant Center

Các bước thực hiện:

Sau khi bạn yêu cầu xem xét lại, trạng thái tài khoản Google Merchant Center sẽ thay đổi thành Đang xem xét. Yêu cầu xem xét có thể mất đến 7 ngày. Khi Google xem xét xong, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí