Thiết lập hàng loạt công ty B2B từ khách hàng bán buôn hiện có

Các công ty sẽ là doanh nghiệp mà bạn bán hàng bằng B2B on Shopify và có thể gắn với nhiều địa điểm và khách hàng B2B. Mỗi địa điểm của công ty cũng có thể được chỉ định định giá, lựa chọn sản phẩm, điều khoản thanh toán, tùy chọn thanh toán, địa chỉ giao hàng cụ thể, v.v.

Bạn có thể hoàn tất các thao tác sau bằng cách sử dụng công cụ thiết lập hàng loạt công ty B2B on Shopify:

Thiết lập công ty

Bạn có thể sử dụng công cụ thiết lập hàng loạt trong mục Khách hàng của Trang quản trị Shopify để thiết lập công ty B2B từ khách hàng bán buôn hiện có. Bạn có thể chọn tối đa 250 khách hàng bán buôn cùng một lúc hoặc hoàn tất quá trình theo các nhóm nhỏ hơn.

Tùy thuộc vào số lượng khách hàng bạn chọn, công cụ thiết lập hàng loạt khách hàng có thể cần chạy trong nền để hoàn tất quá trình thiết lập. Bạn sẽ nhận được email khi quá trình thiết lập hoàn tất cùng các lỗi cần khắc phục nếu có.

Các bước thực hiện

 1. Trên Trang quản trị Shopify, trong mục Khách hàng, nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn thẻ khách hàng trong kênh bán buôn Plus.
 2. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mỗi khách hàng bạn muốn thiết lập công ty B2B. Bạn có thể chọn tất cả khách hàng hoặc hoàn tất quá trình theo nhiều giai đoạn bằng cách chọn tập hợp nhỏ các khách hàng.
 3. Nhấp vào menu ..., sau đó nhấp vào Thêm vào công ty.
 4. Chọn cài đặt công ty bạn muốn sử dụng và thông tin khách hàng bạn muốn thêm.
 5. Nhấp vào Thiết lập công ty.

Nhập thông tin khách hàng

Trong quá trình thiết lập hàng loạt công ty, bạn có thể chọn nhập hoặc không nhập các thông tin và cài đặt sau cho khách hàng:

Thông tin khách hàng và cài đặt công ty
Cài đặt Mô tả
Đơn hàng cũ Bạn có thể chọn thêm hoặc không thêm tất cả đơn hàng cũ của khách hàng vào địa điểm công ty. Nếu bạn chọn tùy chọn này, khách hàng có thể xem đơn hàng bán buôn cũ khi đăng nhập. Bạn nên nhập đơn hàng cũ nếu khách hàng bạn đã chọn đã đại diện mối quan hệ B2B.
Miễn thuế Bạn có thể chọn chuyển hoặc không chuyển khoản miễn thuế của khách hàng sang địa điểm công ty. Nếu các khoản miễn thuế cho khách hàng bán buôn cũng áp dụng cho công ty B2B, bạn nên chuyển các khoản miễn thuế.
Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ Theo mặc định, địa chỉ giao hàng của công ty được điền sẵn trong quá trình thanh toán và các công ty bị hạn chế thay đổi địa chỉ. Nếu bạn chọn cài đặt này, các công ty có thể thay đổi địa chỉ giao hàng quá trình thanh toán.
Gửi tất cả các đơn hàng dưới dạng bản nháp để đánh giá Theo mặc định, các đơn hàng sẽ được gửi lúc thanh toán. Nếu bạn chọn gửi tất cả các đơn hàng dưới dạng bản nháp, đơn hàng từ khách hàng sẽ được gửi dưới dạng đơn hàng nháp.
Điều khoản thanh toán Bạn có thể chọn điều khoản thanh toán bạn muốn cung cấp cho khách hàng. Nếu bạn muốn các công ty thanh toán cho đơn hàng lúc thanh toán, chọn Không có điều khoản thanh toán.

Nếu không nhập các cài đặt này trong khi thiết lập hàng loạt công ty thì sau đó bạn có thể cập nhật cài đặt cho từng công ty theo cách thủ công. Tìm hiểu thêm về cài đặt công ty B2B.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thay đổi tên công ty hàng loạt?

Khi bạn di chuyển từ Kênh bán buôn Plus sang B2B on Shopify, họ tên của khách hàng sẽ được dùng để tạo tên công ty. Do đó, một số tên công ty có thể cần cập nhật. Bạn có thể cập nhật từng tên công ty một bằng cách chỉnh sửa chi tiết công ty, nhưng bạn không thể chỉnh sửa hàng loạt tên công ty trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn cần chỉnh sửa hàng loạt công ty, hãy cân nhắc dùng ứng dụng bên thứ ba.

Làm thế nào để tìm được khách hàng bán buôn trên trang Khách hàng khi tôi đã sẵn sàng di chuyển khách hàng sang công ty?

Để xác định khách hàng của Kênh bán buôn Plus trên trang Khách hàng, lọc theo thẻ khách hàng đã tạo cho bảng giá Của Kênh bán buôn Plus. Nếu không chắc chắn bạn đã dùng thẻ nào cho bảng giá thì bạn có thể tìm thẻ bằng cách vào trang quản trị Shopify để truy cập Kênh bán hàng > Bán buôn > Bảng giá.

Tôi có thể thêm nhiều khách hàng vào cùng một công ty không?

Có. Nếu muốn kết hợp nhiều khách hàng hiện có trong kênh bán buôn Plus thành một khách hàng B2B duy nhất, trước hết bạn cần tạo một công ty dựa trên khách hàng chính.

Sau khi tạo công ty, bạn có thể thêm khách hàng vào công ty. Bạn cũng có thể di chuyển khách hàng và lịch sử đặt hàng của họ sang công ty và địa điểm công ty hiện có.

Tôi có cần gửi email truy cập B2B cho khách hàng hiện tại của Kênh bán buôn Plus để họ có quyền truy cập vào B2B on Shopify không?

Không bắt buộc, nhưng bạn nên gửi email. B2B on Shopify sử dụng tài khoản khách hàng mới, nghĩa là sử dụng một trang đăng nhập khác mà khách hàng không dùng mật khẩu để đăng nhập nữa. Thay vào đó, khách hàng sẽ nhận được mã một lần gồm 6 chữ số đến địa chỉ email của mình. Vì có thay đổi này, bạn nên gửi email cho khách hàng B2B để thông báo cho họ về trang đăng nhập và quy trình đăng nhập mới. Để thực hiện việc này, bạn có thể chọn gửi email truy cập B2B ngay từ trang quản trị Shopify hoặc gửi email bên ngoài có chứa URL tài khoản khách hàng mới để đăng nhập.

Tôi có thể thiết lập nhiều địa điểm cho cùng một công ty không?

Có, các công ty có thể có nhiều địa điểm. Tuy nhiên, công cụ thiết lập hàng loạt công ty sẽ chỉ tự động tạo một địa điểm dựa trên địa chỉ mặc định của khách hàng. Nếu muốn tạo nhiều địa điểm cho một công ty, bạn có thể thêm nhiều địa điểm bằng cách chọn Thêm địa điểm trên trang công ty.

Tôi có thể chọn chỉ thêm một số đơn hàng cũ của khách hàng vào công ty không?

Bạn có thể chọn thêm tất cả các đơn hàng cũ của khách hàng vào công ty hoặc không thêm đơn hàng cũ nào. Bạn không thể chỉ thêm một số đơn hàng.

Nếu lịch sử đặt hàng của khách hàng bao gồm cả đơn hàng bán buôn và đơn hàng cá nhân, tất cả đơn hàng sẽ được thêm vào công ty.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chọn nhầm khách hàng và thiết lập nhầm công ty?

Nếu chọn nhầm khách hàng để thiết lập công ty hoặc muốn xóa công ty, bạn có thể xóa công ty khỏi B2B. Thao tác xóa công ty cũng sẽ xóa địa điểm của công ty đó và xóa sự liên kết của khách hàng với công ty.

Nếu đã thêm các đơn hàng cũ của khách hàng vào một công ty thì bạn không thể xóa công ty đó.

B2B on Shopify có chức năng đại diện bán hàng không?

Có. B2B on Shopify cung cấp chức năng đại diện bán hàng thông qua quyền nhân viên Công ty. Bạn có thể chỉ định quyền cho từng nhân viên bán hàng, bao gồm các quyền sau:

 • Xem công ty
 • Tạo và chỉnh sửa công ty
 • Chỉ định nhân viên khác cho địa điểm công ty
 • Xóa công ty

Bạn cũng có thể giới hạn chế độ xem của nhân viên bán hàng để họ chỉ xem được địa điểm công ty họ được chỉ định.

Nếu có đông nhân viên, bạn có thể tinh giản quy trình cấp quyền bằng cách tạo vai trò cho đại diện bán hàng.

Tìm hiểu thêm về thiết lập nhân viên bán hàng cho B2B.

Trên Kênh bán buôn Plus, khách hàng có thể tự tạo tài khoản riêng được tự động phê duyệt và cấp quyền truy cập. Làm thế nào để cài đặt được chế độ này trên B2B on Shopify?

Bạn có thể tinh giản quy trình tạo tài khoản khách hàng B2B bằng cách dùng ứng dụng Shopify Forms. Khách hàng có thể gửi biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến để yêu cầu quyền truy cập với tư cách khách hàng B2B mới, đồng thời cung cấp các thông tin như tên công ty, địa điểm công ty và tên khách hàng.

Mặc dù quy trình tạo tài khoản khách hàng B2B hầu như là tự động, một nhân viên vẫn phải phê duyệt thủ công tài khoản thì khách hàng mới có thể truy cập vào cửa hàng B2B và đặt đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Shopify Forms để tạo yêu cầu tài khoản công ty.

Tôi tìm thấy yêu cầu công ty ở đâu?

Trên trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty. Trang này liệt kê tất cả tài khoản công ty, bao gồm cả yêu cầu được phê duyệt và yêu cầu chưa phê duyệt. Trạng thái phê duyệt của công ty được liệt kê trong cột Yêu cầu và hiển thị là Đã phê duyệt đối với các công ty đã được phê duyệt hoặc Chưa phê duyệt đối với các yêu cầu mới chưa được phê duyệt.

Tìm hiểu thêm về xem xét và phê duyệt yêu cầu công ty.

Khách hàng tiềm năng truy cập vào biểu mẫu yêu cầu tài khoản công ty bằng cách nào?

Để thiết lập biểu mẫu cho cửa hàng trực tuyến, tạo một trang mới trong trình biên tập cửa hàng trực tuyến. Sau đó, bạn có thể đặt biểu mẫu vào trang đó và cung cấp liên kết đến trang đó trong menu hoặc chân trang.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Shopify Forms.

Làm thế nào để thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu cho khách hàng B2B?

Để thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu cho khách hàng B2B, bạn có thể kết hợp trường thông tin bổ sungHàm xác thực giỏ hàng.

Bước:

 1. Tạo trường thông tin bổ sung tùy chỉnh cho địa điểm công ty có tên minimum order total.
 2. Thêm tổng giá trị đơn hàng tối thiểu vào trường thông tin bổ sung địa điểm công ty.
 3. Tạo Hàm xác thực thanh toán để xác nhận xem tổng giá trị đơn hàng bằng hay lớn hơn tổng giá trị đơn hàng tối thiểu khi thanh toán.

Nếu tổng giá trị đơn hàng nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng tối thiểu, Hàm sẽ ngăn việc hoàn tất thanh toán.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt ứng dụng bên thứ ba để chỉ định rằng khách hàng có thẻ cụ thể phải đạt đến hoặc vượt quá tổng giá trị đơn hàng tối thiểu trước khi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí