Tùy chỉnh từ đồng nghĩa

Tính năng tìm kiếm trong Shopify sử dụng từ đồng nghĩa để coi các cụm từ liên quan là kết quả trùng khớp chính xác. Từ đồng nghĩa có thể cải thiện độ liên quan cho kết quả tìm kiếm của khách hàng. Ví dụ: Bạn bán túi có tên là "túi đeo chéo", nhưng bạn biết rằng khách hàng thường tìm kiếm "túi ngang hông" trong cửa hàng. Bạn có thể tạo nhóm từ đồng nghĩa cho "túi đeo chéo" và "túi ngang hông" để sản phẩm "túi đeo chéo" hiển thị khi khách hàng tìm kiếm "túi ngang hông".

Yêu cầu đối với từ đồng nghĩa

Mỗi từ đồng nghĩa có thể là một từ đơn hoặc bao gồm tối đa 5 từ. Mỗi nhóm từ đồng nghĩa có tối đa 20 từ đồng nghĩa và cả một cửa hàng có tối đa 1000 từ đồng nghĩa.

Mỗi từ đồng nghĩa phải là duy nhất trong toàn bộ cửa hàng, cùng một từ đồng nghĩa không được xuất hiện trong nhiều nhóm từ đồng nghĩa.

Phương thức tối ưu cho từ đồng nghĩa

Bạn có thể sử dụng những phương thức tối ưu sau đây cho từ đồng nghĩa nhằm đảm bảo cung cấp trải nghiệm làm khách hàng hài lòng:

  • Xem lại báo cáo của cửa hàng về Những kết quả tìm kiếm hàng đầu không trả về kết quả của cửa hàng trực tuyến để xem khách hàng có đang tìm kiếm các cụm từ không dùng trong cửa hàng của bạn hay không, nhưng bạn có thể tạo từ đồng nghĩa có liên quan.
  • Từ đồng nghĩa trong một nhóm phải là những từ có thể thay thế hoàn toàn từ khác. Tránh tạo nhóm từ đồng nghĩa gồm các thuật ngữ không thực sự tương đương nhau, chẳng hạn như thêm cả "đàn ông" và "bé trai" vào cùng một nhóm, vì điều này có thể khiến kết quả có liên quan hiển thị thấp hơn trong kết quả tìm kiếm.
  • Bạn không cần tạo từ đồng nghĩa cho lỗi sai chính tả thường gặp của các cụm từ tìm kiếm. Shopify có các chiến lược tích hợp để giải quyết vấn đề này khi tạo kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về tính năng chấp nhận lỗi chính tả trong tìm kiếm của cửa hàng.
  • Nếu nhóm từ đồng nghĩa có chứa từ ghép, hãy cân nhắc thêm phiên bản mở rộng, rút gọn hoặc có gạch nối của từ đó. Ví dụ: "belt bag", "beltbag" và "belt-bag". Cách viết thay thế của từ ghép không được chú trọng trong hành vi tìm kiếm mặc định của Shopify, nhưng có thể được dùng rộng rãi trong số khách hàng của bạn.

Tạo nhóm từ đồng nghĩa

Bạn có thể tạo từ đồng nghĩa cho cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhấp vào Tìm kiếm trong ứng dụng rồi chọn Từ đồng nghĩa, sau đó nhấp vào Tạo nhóm từ đồng nghĩa.
  2. Thêm từng từ hoặc cụm từ một cách riêng lẻ. Nhấp vào nút Thêm đối với mỗi từ đồng nghĩa.
  3. Nhập tiêu đề nhóm từ đồng nghĩa.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Ứng dụng này dùng tiêu đề của nhóm từ đồng nghĩa để giúp bạn hiển thị các nhóm từ đồng nghĩa. Tiêu đề không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến.

Hành vi của từ đồng nghĩa

Dưới đây là một số hành vi của từ đồng nghĩa cần lưu ý và ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm.

Từ đồng nghĩa gồm nhiều từ

Khi một từ đồng nghĩa bao gồm nhiều từ phân tách bằng dấu cách, ví dụ như "belt bag", từ này sẽ được dùng cho tìm kiếm cụm từ khi trả về kết quả tìm kiếm đồng nghĩa. Một lượt tìm kiếm cụm từ sẽ trả về kết quả khi các từ xuất hiện đúng theo thứ tự của từ đồng nghĩa.

Ví dụ: Nếu bạn có nhóm từ đồng nghĩa gồm cả slingbelt bag:

  • Lượt tìm kiếm "sling'' sẽ khớp với sản phẩm có chứa từ "sling" và sản phẩm có chứa cụm từ "belt bag".
  • Lượt tìm kiếm "belt bag" sẽ khớp với sản phẩm có chứa từ "belt" và "bag" (không nhất thiết phải ở cùng trường hoặc cùng thứ tự) và sản phẩm có chứa từ "sling".

Điều kiện không sử dụng từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa không được sử dụng để so khớp kết quả đối với sản phẩm sku và trường barcode.

Từ đồng nghĩa sẽ không được sử dụng khi truy vấn tìm kiếm chứa cú pháp tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí