Express

Express là chủ đề được thiết kế cho thương nhân muốn bán hàng trực tuyến một cách nhanh chóng. Chủ đề này giúp cho cửa hàng có số lượng ảnh sản phẩm hạn chế trau chuốt hơn, do đó phù hợp nhất với cửa hàng có kho hàng nhỏ hoặc vừa. Express được tối ưu hóa cho cửa hàng có một trang. Chủ đề này có những tính năng như ngăn giỏ hàng có thể thu gọn, hộp tương tác sản phẩm và thiết kế tương thích.

Bạn có thể cần sử dụng Express trong các trường hợp sau:

  • Bạn muốn bắt đầu bán hàng ngay lập tức mà không cần tùy chỉnh nhiều đối với chủ đề.
  • Bạn muốn cửa hàng chỉ có một trang để giúp khách hàng nhanh chóng hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ của mình
  • Bạn không có ảnh của tất cả sản phẩm bạn bán

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng Express

Tùy chỉnh Express

Bạn có thể chuẩn bị Express cho cửa hàng trực tuyến bằng cách tùy chỉnh các mục và cài đặt chủ đề. Mục là các khối nội dung xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Cài đặt chủ đề điều chỉnh phông chữ, màu sắc và liên kết truyền thông xã hội của cửa hàng và giao diện của trang thanh toán.

Xem các bước tùy chỉnh mụccài đặt chủ đề của Express để bạn có thể cài đặt chủ đề phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí