Supply

Supply là chủ đề gọn nhẹ, dễ điều hướng, phù hợp với thương nhân có kho hàng lớn và nhiều bộ sưu tập. Các tính năng bao gồm điều hướng nổi bật, nhiều bộ sưu tập trên trang chủ, lọc thanh bên và dễ dàng tích hợp với ứng dụng Product Reviews.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng chủ đề Supply

Chủ đề Supply là lựa chọn lý tưởng nếu bạn có:

  • Nhiều hơn 50 sản phẩm
  • Nhiều hơn 5 bộ sưu tập
  • Menu lớn.

Tùy chỉnh Supply

Bạn có thể chuẩn bị Supply cho cửa hàng trực tuyến bằng cách tùy chỉnh các mục và cài đặt chủ đề. Mục là các khối nội dung xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Cài đặt chủ đề điều chỉnh phông chữ, màu sắc và liên kết truyền thông xã hội của cửa hàng và giao diện của trang thanh toán.

Xem các bước tùy chỉnh mụccài đặt chủ đề của Supply để bạn có thể cài đặt chủ đề phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí