Tắt phương thức thanh toán

Nếu bị tắt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí