Câu hỏi thường gặp về thanh toán

Tìm câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về hóa đơn Shopify.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận cho hóa đơn Shopify của tôi?

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng những phương thức thanh toán sau:

  • thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express
  • thẻ ghi nợ‑tín dụng đồng thương hiệu của Mastercard, Visa hoặc American Express
  • Số dư Shopify
  • PayPal tại một số vùng.

Nếu bạn ở Hoa Kỳ và đang dùng gói Shopify Plus, bạn có thể sử dụng ngân hàng đã xác minh

Đa số phí do Shopify thu là khoản thanh toán định kỳ. Thanh toán định kỳ diễn ra theo chu kỳ đều đặn. Những kỳ thanh toán này khác nhau và không hoàn toàn đồng bộ, trừ trường hợp bạn bắt đầu gói tính phí sau 30 ngày và cài đặt tất cả các ứng dụng vào cùng một ngày.

Để biết thêm thông tin, xem Phương thức thanh toán cho hóa đơn Shopify.

Tại sao phương thức thanh toán của tôi bị từ chối?

Kiểm tra các khả năng sau:

  • Phương thức thanh toán của bạn có thể bị từ chối nếu bạn không sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express để thanh toán hóa đơn Shopify.

  • Mặc dù có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng thẻ tín dụng hợp lệ hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ đồng thương hiệu của Mastercard, Visa hoặc American Express, bạn không thể sử dụng thẻ ghi nợ tiêu chuẩn.

  • Thẻ tín dụng của bạn cần chấp nhận thanh toán định kỳ bằng USD.

Tôi nên làm gì nếu phương thức thanh toán của tôi bị từ chối?

Nếu phương thức thanh toán bị từ chối và bạn đang sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express, vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Tôi nên làm gì nếu thanh toán hóa đơn không thành công?

Nếu thanh toán hóa đơn của bạn không thành công, bạn có thể thử lại bằng cách vào trang cài đặt Billing (Thanh toán) và nhấp vào Pay bill (Thanh toán hóa đơn). Nếu cần cập nhật phương thức thanh toán, bạn có thể thực hiện trong trang cài đặt Billing (Thanh toán). Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề khi xử lý thanh toán, vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Đơn vị tiền tệ trong hóa đơn Shopify của tôi là gì?

Vì lý do kế toán, bạn được lập hóa đơn bằng đô-la Mỹ dù cửa hàng của bạn nằm ngoài phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu bạn có cửa hàng ở Canada, bạn cần thanh toán các khoản thuế của Canada dù hóa đơn của bạn bằng đồng đô-la Mỹ.

Tôi được lập hóa đơn như thế nào nếu chọn gói đăng ký Shopify trong thời gian dùng thử?

Nếu bạn chọn một gói trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận được hóa đơn đầu tiên vào ngày bản dùng thử miễn phí kết thúc. Nếu bản dùng thử miễn phí của bạn đã hết hạn, bạn sẽ nhận được hóa đơn đầu tiên vào ngày chọn gói đăng ký Shopify. Thanh toán tự động thực hiện nên bạn không cần làm gì khác sau khi chọn gói. Các khoản phí trên hóa đơn của Shopify hiển thị trên sao kê thẻ tín dụng của bạn với tên: Shopify * <bill number>.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí