Quản lý hóa đơn

Sau khi thêm hóa đơn, bạn có thể quản lý tất cả hóa đơn ngay trong tài khoản Shopify Bill Pay.

Trạng thái hóa đơn

Hóa đơn của bạn có thể có các trạng thái sau:

Danh sách trạng thái có thể có của hóa đơn và mô tả trạng thái
Trạng thái Mô tả
Đã thanh toán Hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ và không cần thực hiện thêm thao tác nào.
Chưa thanh toán Hóa đơn chưa được thanh toán đầy đủ.
Quá hạn Hóa đơn chưa được thanh toán đầy đủ và đã qua ngày đến hạn của hóa đơn.
Đang chờ xác minh Bạn đã chỉ định thanh toán hóa đơn này bằng tài khoản ngân hàng, nhưng tài khoản ngân hàng chưa được xác minh.
Đang chờ nhà cung cấp Bạn đã yêu cầu nhà cung cấp chọn cách họ muốn nhận thanh toán và nhà cung cấp chưa chọn phương thức họ ưu tiên.
Đã lên lịch Bạn đã lên lịch thanh toán cho hóa đơn này nhưng hóa đơn hiện vẫn chưa được thanh toán.
Đang thực hiện Khoản thanh toán đã được trừ vào tài khoản của bạn và đang được xử lý.
Không thể thanh toán Cố gắng thanh toán hóa đơn không thành công. Xem lại danh sách toàn bộ lý do và giải pháp.

Sắp xếp, lọc và tìm kiếm hóa đơn

Để hỗ trợ sắp xếp và tìm hóa đơn, bạn có thể sắp xếp, lọc và tìm kiếm hóa đơn trong Shopify Bill Pay.

Sắp xếp hóa đơn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào nút sắp xếp.
 3. Chọn tiêu chí sắp xếp gồm sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Lọc hóa đơn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào nút tìm kiếm và lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc, rồi chọn tiêu chí bạn muốn lọc theo.
 4. Chọn giá trị cụ thể để lọc.

Tìm hóa đơn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào nút tìm kiếm và lọc.
 3. Nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter trên bàn phím.

Lên lại lịch thanh toán hóa đơn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào hóa đơn.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa khoản thanh toán.
 4. Trong Chi tiết thanh toán, chọn ngày trừ tiền mới.
 5. Nhấp vào Cập nhật thanh toán.

Xóa hóa đơn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào hóa đơn.
 3. Nhấp vào Xóa hóa đơn rồi nhấp vào Xóa.

Hủy khoản thanh toán đã lên lịch

Bạn chỉ có thể hủy khoản thanh toán đã lên lịch trước khi khoản thanh toán đó được xử lý. Sau khi bắt đầu xử lý thanh toán, sẽ không có gì đảm bảo rằng có thể hủy khoản thanh toán. Để thử và yêu cầu dừng thanh toán và hoàn tiền, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào hóa đơn bạn muốn xóa.
 3. Trong hoạt động thanh toán gần đây nhất, nhấp vào Hủy thanh toán rồi nhấp vào Hủy thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí