Xem bảng giá

Bạn có thể xem sản phẩm và giá bán buôn mà khách hàng có thể mua trên trang Khách hàng trên kênh bán buôn.

Tra cứu giá bán buôn cho khách hàng

Khi cần kiểm tra giá bán buôn đã cung cấp cho khách hàng bán buôn, bạn có thể tra cứu giá này từ trang tài khoản của khách trên Kênh bán buôn.

Cách kiểm tra giá bán buôn:

  1. Trong kênh Bán buôn, nhấp vào Khách hàng.
  2. Nhấp vào tên của khách hàng trong bảng để mở trang tài khoản của họ.
  3. Nhấp vào View prices (Xem giá) để xem sản phẩm khách hàng có thể mua và mức giá họ đủ điều kiện hưởng.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí