Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã

Với trang chỉnh sửa hàng loạt, tương tự như trang tính, bạn có thể chỉnh sửa đồng thời nhiều sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm đó trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể dùng công cụ này để chỉnh sửa bộ sưu tập, khách hàng, hàng trong kho, trang và bài viết blog trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn nên dùng trình duyệt web Chrome, Firefox và Safari khi dùng trang chỉnh sửa hàng loạt. Trang chỉnh sửa hàng loạt này hoạt động bằng cách thêm tham số vào URL. Khi đó, URL có thể vượt quá giới hạn độ dài URL của Internet Explorer, nên nếu dùng IE để truy cập trang chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể sẽ gặp lỗi. Các trình duyệt khác không giới hạn URL giống như IE.

Các hướng dẫn sau cũng áp dụng cho bộ sưu tập, khách hàng, kho hàng, cũng như bài viết blog và trang trên cửa hàng trực tuyến. Tùy theo đối tượng điều chỉnh mà bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính khác nhau.

Chọn sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trên trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.

 2. Dùng hộp kiểm để chọn từng sản phẩm bạn muốn điều chỉnh. Nếu bạn chỉ muốn chỉnh sửa mẫu mã của một sản phẩm thì chỉ cần chọn sản phẩm đó.

 1. Nhấp vào Edit products (Chỉnh sửa sản phẩm).
  Nút chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Chọn thuộc tính sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt

Trang chỉnh sửa hàng loạt hiển thị các sản phẩm bạn đã chọn và một số thuộc tính có thể chỉnh sửa trong bảng.

Mỗi cột trong bảng đại diện cho một thuộc tính sản phẩm. Mỗi hàng trong bảng đại diện cho một sản phẩm hoặc mẫu mã đã chọn.

Khu vực Currently editing these fields (Đang chỉnh sửa những trường này) liệt kê các thuộc tính sản phẩm bạn đang chỉnh sửa.

Thêm thuộc tính

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Add fields (Thêm trường). Danh sách các thuộc tính có thể chỉnh sửa sẽ xuất hiện.

 2. Thêm thuộc tính vào bảng để chỉnh sửa bằng cách nhấp vào thuộc tính đó.

 3. Nếu bạn muốn thêm nhiều thuộc tính, hãy lặp lại quy trình này.

Xóa thuộc tính

Nhấp vào x bên cạnh thuộc tính sản phẩm để ngừng chỉnh sửa thuộc tính đó.

Chỉnh sửa hàng loạt thuộc tính sản phẩm

Khi đã chọn tất cả thuộc tính muốn chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào các trường trong bảng để nhập dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp và nhập trong một trường của bảng để chỉnh sửa thuộc tính (cột) cho sản phẩm hoặc mẫu mã đó (hàng). Bạn có thể chỉnh sửa bao nhiêu sản phẩm và thuộc tính tùy thích.

 2. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu lại toàn bộ thay đổi đối với sản phẩm mà bạn vừa thực hiện bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Phím tắt trên trang chỉnh sửa hàng loạt

Sử dụng các phím tắt sau để nhanh chóng di chuyển và chỉnh sửa thuộc tính trên trang chỉnh sửa hàng loạt:

 • Di chuyển giữa các ô - Nhấp để chọn ô trong bảng, rồi nhấp phím mũi tên để di chuyển theo hướng đó sang ô tiếp theo có thể chỉnh sửa.
 • Chọn nhiều ô bằng chuột - Giữ phím Alt trên máy PC hoặc command trên máy Mac và nhấp vào các ô khác nhau để chọn nhiều ô. Các ô bạn chọn không nhất thiết phải nằm cạnh nhau.
 • Chọn nhiều ô cạnh nhau bằng chuột - Nhấp để chọn một ô, rồi giữ phím shift và nhấp vào ô khác trên cùng cột để chọn ô đó cùng tất cả các ô nằm giữa ô đó và ô đầu tiên.
 • Chọn nhiều ô bằng bàn phím - Nhấp để chọn một ô, rồi giữ phím shift và nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống nhiều lần để chọn nhiều ô thẳng hàng phía trên hoặc dưới ô hiện tại.
 • Chỉnh sửa nhiều ô - Khi đã chọn nhiều ô trong bảng, bạn có thể chỉnh sửa tất cả các ô đó cùng lúc. Tức là bạn có thể nhập văn bản và số, nhấp vào hộp kiểm và dùng menu thả xuống trong các ô đã chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí