ระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของพนักงาน

ขณะที่คุณกำลังประมวลผลคำสั่งซื้อบน Shopify POS สำหรับ iPad คุณสามารถระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้จากหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า หากคุณต้องการระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน คุณจะต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานรายดังกล่าวไปยังการขายที่ต้องการก่อนดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้คุณสามารถระบุที่มายอดขายให้เป็นผลงานของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ที่กำหนด PIN ให้แล้วเท่านั้น

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและยอดขายของพนักงานได้โดยใช้รายการยอดขายปลีกตามพนักงานที่ปิดการขาย

หมายเหตุ: การระบุแหล่งที่มาของยอดขายมีให้ใช้งานบน Shopify POS สำหรับ iPad เท่านั้น

ดำเนินการระบุที่มาบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังสินค้าในธุรกรรม

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่สินค้า
 2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ปิดการขาย
 3. เลือกบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณต้องการให้เป็นปลายทางของการระบุที่มายอดขาย
 4. แตะเสร็จสิ้น

ลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกจากสินค้าในธุรกรรม

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่สินค้าที่คุณได้เพิ่มพนักงานไปก่อนหน้า
 2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ปิดการขาย
 3. หากมีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของพนักงานรายใหม่เพื่อเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน หรือเลือก "ลบ" เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมด
 4. แตะที่เสร็จสิ้น

ระบุแหล่งที่มาจำนวนมากของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังการทำธุรกรรมทั้งหมดในครั้งเดียว

คุณสามารถระบุที่มายอดขายสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้แก่บัญชีผู้ใช้ของพนักงานเพียงบัญชีเดียวก็ได้

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ ...
 2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ปิดการขาย
 3. เลือกบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณต้องการให้เป็นปลายทางของการระบุที่มายอดขาย
 4. ยืนยันว่าคุณได้เลือกสินค้าที่คุณต้องการที่จะระบุแหล่งที่มาให้แก่พนักงานแล้ว หากมีสินค้าที่คุณไม่ต้องการระบุแหล่งที่มาแทรกมาด้วย ให้ยกเลิกการเลือกสินค้าดังกล่าว
 5. แตะเสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี