ระบุแหล่งที่มาของยอดขายให้แก่พนักงาน

ขณะที่กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อบน Shopify POS สำหรับ iPad คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายให้แก่พนักงานได้จากหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า หากต้องการระบุแหล่งที่มาของยอดขายให้แก่พนักงาน คุณต้องเพิ่มพนักงานคนดังกล่าวไปยังการขายก่อนดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายให้แก่พนักงานที่กำหนด PIN ให้แล้วอย่างเดียวเท่านั้น

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและยอดขายของพนักงานได้โดยใช้รายการยอดขายปลีกตามพนักงานที่ปิดการขาย

หมายเหตุ: การระบุแหล่งที่มาของยอดขายมีให้ใช้งานบน Shopify POS สำหรับ iPad เท่านั้น

ระบุตัวพนักงานไปยังสินค้าในธุรกรรม

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่สินค้า
 2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ปิดการขาย
 3. เลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุที่มาของการขายให้
 4. แตะเสร็จสิ้น

ลบพนักงานออกจากสินค้าในการทำธุรกรรม

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่สินค้าที่คุณได้เพิ่มพนักงานไปก่อนหน้า
 2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ปิดการขาย
 3. หากมีการเพิ่มพนักงานมากกว่าหนึ่งคนลงในคำสั่งซื้อ ให้เลือกพนักงานใหม่รายใหม่เพื่อเปลี่ยนพนักงาน หรือเลือกลบเพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมด
 4. แตะที่เสร็จสิ้น

ระบุแหล่งที่มาจำนวนมากของพนักงานไปยังการทำธุรกรรมทั้งหมดในครั้งเดียว

คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของยอดขายสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อให้แก่พนักงานเพียงคนก็ได้

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ ...
 2. แตะที่เพิ่มพนักงานที่ปิดการขาย
 3. เลือกพนักงานที่คุณต้องการระบุที่มาของการขายให้
 4. ยืนยันว่าคุณได้เลือกสินค้าที่คุณต้องการที่จะระบุแหล่งที่มาให้แก่พนักงานแล้ว หากมีสินค้าที่คุณไม่ต้องการระบุแหล่งที่มาแทรกมาด้วย ให้ยกเลิกการเลือกสินค้าดังกล่าว
 5. แตะเสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี