การรับสินค้าตามคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้าน

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับลูกค้าในการรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้านค้าปลีก ข้างร้าน หรือตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ตามที่คุณเลือกไว้

หากต้องการดำเนินการข้างต้น คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนได้

อัตราค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านนั้นจะถูกกำหนดเป็นฟรีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับคำสั่งรับสินค้าแต่ละรายการจะต้องให้คุณหรือพนักงานยืนยันว่าสินค้าแต่ละรายการมีอยู่ในสต็อกสินค้า โดยหลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันสินค้าแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าได้ว่าสินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จการรับสินค้าเพื่อแนบไปกับคำสั่งซื้อได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่สังซื้อไว้ คุณต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อภายใน Shopify จากไม่ได้รับการจัดการเป็นจัดการแล้ว เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้แก่คุณและพนักงานของคุณว่ามีการรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีกต่อไป

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งในการจัดส่งสินค้ารับที่ร้านได้โดยการจัดการการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่คุณต้องการ เช่น คุณสามารถใช้การรับสินค้าเพื่อให้บริการการรับสินค้าที่จุดนัดรับได้ โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์และมาถึงที่ร้านค้าแล้ว คุณสามารถให้ลูกค้าโทรติดต่อคุณ แล้วจึงนำเอาสินค้าตามคำสั่งซื้อไปส่งถึงมือลูกค้าได้

สิทธิ์การใช้งาน

หากต้องการใช้ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ประสบการณ์การชำระเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ลูกค้าของคุณจะสามารถเลือกใช้วิธีจัดส่งหรือสินค้ารับสินค้าในส่วนวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้ เมื่อลูกค้าเลือกรับสินค้า พวกเขาจะสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการรับคำสั่งซื้อของพวกเขาได้

ลูกค้าจะเห็นตัวเลือกรับสินค้า หากพวกเขาตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • สินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าเป็นสินค้าที่สามารถรับที่ร้านได้
 • สินค้าทั้งหมดพร้อมให้บริการในสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งที่จะรับสินค้า
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินแบบเร่งด่วนที่ไม่รองรับ หากลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในขั้นตอนแรกของการชำระเงิน พวกเขาจะไม่มีตัวเลือกในการรับสินค้า

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Amazon Pay
  • PayPal

  Shop Pay เป็นวิธีการชำระเงินแบบเร่งด่วนที่รองรับสำหรับตัวเลือกการรับสินค้า หากลูกค้าใช้ Shop Pay พวกเขาจะมีตัวเลือกในการรับสินค้า

หากสินค้าอยู่ในคำสั่งซื้อเดียวกัน ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกให้จัดส่งสินค้าบางรายการและรับสินค้าบางรายการที่ร้านได้ ดังนั้นลูกค้าควรจะสั่งซื้อแยกต่างหากสองรายการ

ก่อนการตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถให้บริการการรับสินค้าที่ร้านได้:

ตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนเองได้

การตั้งค่าจะทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน โดยเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงิน รวมถึงแสดงคำแนะนำในการรับสินค้าใดๆ ในการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อพร้อมให้รับสินค้าแล้ว

จัดการตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้าน

การตั้งค่าสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้านมีดังต่อไปนี้:

 • การเปิดหรือปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน
 • การระบุคำแนะนำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า เช่น เวลาเปิดให้บริการของร้านค้า หรือแจ้งเตือนให้ลูกค้านำสำเนาเอกสารการยืนยันคำสั่งซื้อของตนมาด้วย ข้อมูลจะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนที่คุณส่งเมื่อคุณเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้า
 • การเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกปกติแล้วจะพร้อมใน 2 ชั่วโมง

ปรับแต่งอีเมลการแจ้งเตือนสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

ระบบจะส่งอีเมลให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติว่าด้วยสถานะของคำสั่งซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับสินค้าที่ร้าน

คุณสามารถปรับแต่งข้อความเริ่มต้นของการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้

อีเมลการแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งไปให้ลูกค้าที่เลือกที่จะรับคำสั่งซื้อของพวกเขาเอง:

 • การยืนยันคำสั่งซื้อ
 • สินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมให้ไปรับแล้ว
 • มีผู้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว

ปรับแต่งการแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างของอีเมลยืนยัน

ปรับแต่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้ว

ตัวอย่างของอีเมลแจ้งความพร้อมในการรับสินค้า

คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้วสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้

ปรับแต่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่ได้รับแล้ว

ตัวอย่างของอีเมลแจ้งการรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มไทล์หน้าจอหลักสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

หากคุณเพิ่มไทล์สำหรับการรับสินค้าที่ร้านไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณจะสามารถค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการรับสินค้าหรือทำเครื่องหมายว่ารับสินค้าแล้วได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณเพิ่มไทล์แล้ว คุณสามารถแตะที่ไทล์การรับสินค้าที่ร้านเพื่อดูคำสั่งซื้อที่ต้องตรวจสอบได้

ขั้นตอน:

 1. ให้แตะปุ่มเพิ่มไทล์บนหน้าจอหน้าหลักของแอป Shopify POS ของคุณ

 2. แตะที่ การดำเนินการ

 3. ไปที่การจัดการ > ดูคำสั่งซื้อที่มีการรับสินค้า

 4. แตะที่เพิ่ม

 5. ในหน้าจอหลัก ให้แตะที่เสร็จสิ้น

เตรียมคำสั่งซื้อให้พร้อมสำหรับการรับสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าได้เลือกรับสินค้าที่ร้านและดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือพนักงานของคุณต้องจัดสรรสินค้าตามคำสั่งซื้อดังกล่าว และแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าพร้อมให้มารับแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งสินค้าคงคลังของคำสั่งซื้อได้หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตัวอย่างเช่นหากลูกค้าเลือกร้านค้าที่ไม่ถูกต้องพวกเขาจะต้องทำการสั่งซื้อใหม่และเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่ารับสินค้าแล้ว

หลังจากที่ลูกค้ามารับคำสั่งซื้อของพวกเขาแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อเป็นรับสินค้าแล้ว

นอกจากนี้หลักปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติมคือ การยืนยันหมายเลขคำสั่งซื้อและชื่อของลูกค้าเมื่อพวกเขามารับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตน

หมายเหตุ: หากคุณได้พิมพ์บันทึกการรับสินค้าของคำสั่งซื้อแล้ว คุณจะสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อนั้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี