การรับสินค้าตามคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้าน

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับลูกค้าในการรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้านค้าปลีก ข้างร้าน หรือตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ตามที่คุณเลือกไว้

หากต้องการดำเนินการข้างต้น คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนได้

อัตราค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านนั้นจะถูกกำหนดเป็นฟรีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับคำสั่งรับสินค้าแต่ละรายการจะต้องให้คุณหรือพนักงานยืนยันว่าสินค้าแต่ละรายการมีอยู่ในสต็อกสินค้า โดยหลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันสินค้าแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าได้ว่าสินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จการรับสินค้าเพื่อแนบไปกับคำสั่งซื้อได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่สังซื้อไว้ คุณต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อภายใน Shopify จากไม่ได้รับการจัดการเป็นจัดการแล้ว เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้แก่คุณและพนักงานของคุณว่ามีการรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีกต่อไป

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งในการจัดส่งสินค้ารับที่ร้านได้โดยการจัดการการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่คุณต้องการ เช่น คุณสามารถใช้การรับสินค้าเพื่อให้บริการการรับสินค้าที่จุดนัดรับได้ โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์และมาถึงที่ร้านค้าแล้ว คุณสามารถให้ลูกค้าโทรติดต่อคุณ แล้วจึงนำเอาสินค้าตามคำสั่งซื้อไปส่งถึงมือลูกค้าได้

ในหน้านี้

สิทธิ์การใช้งาน

หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทาง เพื่อใช้ตัวเลือกการรับสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ประสบการณ์การชำระเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ลูกค้าของคุณจะสามารถเลือกใช้วิธีจัดส่งหรือสินค้ารับสินค้าในส่วนวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้ เมื่อลูกค้าเลือกรับสินค้า พวกเขาจะสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการรับคำสั่งซื้อของพวกเขาได้

ลูกค้าจะเห็นตัวเลือกรับสินค้า หากพวกเขาตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • สินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าเป็นสินค้าที่สามารถรับที่ร้านได้
 • สินค้าทั้งหมดพร้อมให้บริการในสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งที่จะรับสินค้า

ลูกค้าไม่สามารถเลือกให้สินค้าบางรายการจัดส่งและสินค้าบางรายการรับที่ร้านในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ ดังนั้น ลูกค้าควรสั่งซื้อแยกกันสองรายการแทน หากคุณใช้ธีมที่มีความพร้อมในการรับสินค้าให้ใช้งาน ลูกค้าจะสามารถดูได้ว่าสินค้าดังกล่าวพร้อมจำหน่ายสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของตน

ก่อนการตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถให้บริการการรับสินค้าที่ร้านได้:

ตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนเองได้

การตั้งค่าจะทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน โดยเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงิน รวมถึงแสดงคำแนะนำในการรับสินค้าใดๆ ในการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อพร้อมให้รับสินค้าแล้ว

จัดการตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้าน

การตั้งค่าสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้านมีดังต่อไปนี้:

 • การเปิดหรือปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน
 • การระบุคำแนะนำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า เช่น เวลาเปิดให้บริการของร้านค้า หรือแจ้งเตือนให้ลูกค้านำสำเนาเอกสารการยืนยันคำสั่งซื้อของตนมาด้วย ข้อมูลจะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนที่คุณส่งเมื่อคุณเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้า
 • การเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกปกติแล้วจะพร้อมใน 2 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะไม่จัดการกับคำสั่งซื้อใดๆ ที่ต้องมีการจัดส่ง

ข้อพิจารณา

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • หากลูกค้าพยายามเลือกวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินให้กับสินค้าที่มีพร้อมจำหน่ายเฉพาะที่ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดว่าสินค้าไม่สามารถจัดส่งได้
 • สินค้าที่ต้องมีการจัดส่งและสินค้าที่ต้องรับที่ร้านเท่านั้นไม่สามารถอยู่ในตะกร้าสินค้าเดียวกันได้ หากลูกค้าพยายามชำระเงินสินค้าทั้งสองประเภทนี้ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะแสดงว่าสินค้าหมดสต็อก ลูกค้าต้องทำธุรกรรมแยกกันสองรายการ โดยธุรกรรมหนึ่งมีเฉพาะสินค้าที่สามารถจัดส่งได้ และอีกธุรกรรมหนึ่งมีเฉพาะสินค้าสำหรับรับที่ร้านเท่านั้น

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการเฉพาะคำสั่งซื้อที่จะมีการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้น

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
 2. คลิกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง
 3. เพิ่มรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งนี้แล้ว จากนั้นคลิกที่ “บันทึก
 4. ไปที่ การตั้งค่า > การจัดส่งและการส่งมอบ
 5. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้กับแต่ละเขตการจัดส่งในแต่ละโปรไฟล์การจัดส่ง:
  1. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่ง ให้คลิก “จัดการ
  2. ในส่วน ต้นทางการจัดส่ง ให้คลิก "แสดงรายละเอียด"
  3. คลิกที่ “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสร้าง
  4. เลือกตัวเลือกลบอัตราจัดส่งออก แล้วคลิกที่ “เสร็จสิ้น” จากนั้นคลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณแล้ว คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

แสดงความพร้อมในการรับสินค้าแก่ลูกค้า

ธีมบางธีมเปิดโอกาสให้คุณแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าพร้อมให้บริการสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ และในหน้าสินค้าแต่ละรายการ ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายหรือไม่ รวมถึงแสดงกรอบเวลาโดยประมาณสำหรับการรับสินค้าด้วย

หลังจากเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านแล้ว หน้าสินค้าจะแสดงสินค้าดังกล่าวว่าพร้อมให้บริการสำหรับการรับสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้านของคุณแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ข้อมูลนี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับสินค้าที่สต็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่งและมีการเลือกสินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้ในส่วนการจัดส่งของรายละเอียดของตัวเลือกสินค้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ สินค้า

 2. เลือกสินค้า

 3. ใต้ตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า

 4. ใต้การจัดส่ง ให้ทำเครื่องหมายที่สินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้

 5. คลิกที่บันทึก

หากคุณได้เปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแค่แห่งเดียว ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ลูกค้าสามารถคลิก “ดูข้อมูลร้านค้า” เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าได้

หากคุณเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าสำหรับหนึ่งในร้านค้าของคุณ โดยลูกค้าสามารถคลิกที่ “ตรวจสอบความพร้อมในร้านค้าอื่น” เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณที่มีการเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านไว้

ขณะนี้ฟีเจอร์นี้พร้อมสำหรับการใช้งานในธีม Dawn และธีมแบบมีค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งในร้านค้าธีมของ Shopify

ปรับแต่งอีเมลการแจ้งเตือนสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

ระบบจะส่งอีเมลให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติว่าด้วยสถานะของคำสั่งซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับสินค้าที่ร้าน

คุณสามารถปรับแต่งข้อความเริ่มต้นของการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้

อีเมลการแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งไปให้ลูกค้าที่เลือกที่จะรับคำสั่งซื้อของพวกเขาเอง:

 • การยืนยันคำสั่งซื้อ
 • สินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมให้ไปรับแล้ว
 • มีผู้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว

ปรับแต่งการแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อ

ปรับแต่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้ว

คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้วสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้

ปรับแต่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่ได้รับแล้ว

เพิ่มไทล์หน้าจอหลักสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

หากคุณเพิ่มไทล์สำหรับการรับสินค้าที่ร้านไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณจะสามารถค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการรับสินค้าหรือทำเครื่องหมายว่ารับสินค้าแล้วได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณเพิ่มไทล์ ระบบจะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่ต้องเตรียมสำหรับการรับสินค้า คุณสามารถแตะที่ไทล์ “การรับสินค้าที่ร้าน” เพื่อดูคำสั่งซื้อที่คุณต้องการได้

ขั้นตอน:

 1. ให้แตะปุ่มเพิ่มไทล์บนหน้าจอหน้าหลักของแอป Shopify POS ของคุณ

 2. ไปที่การจัดการ > ดูคำสั่งซื้อที่มีการรับสินค้า

 3. แตะที่เพิ่ม

 4. ในหน้าจอหลัก ให้แตะที่เสร็จสิ้น

เปิดใช้การแจ้งเตือนการรับสินค้าที่ร้าน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชจากใน Shopify POS บนอุปกรณ์ของคุณให้แจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อใหม่ที่จะมีการรับสินค้าที่ร้าน เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแล้ว คุณสามารถแตะการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มขั้นตอนการรับสินค้า

ขั้นตอน

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ “” > “การตั้งค่า” > “การแจ้งเตือน

 2. แตะที่สวิตช์สลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือน

เตรียมคำสั่งซื้อให้พร้อมสำหรับการรับสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าได้เลือกรับสินค้าที่ร้านและดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือพนักงานของคุณต้องจัดสรรสินค้าตามคำสั่งซื้อดังกล่าว และแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าพร้อมให้มารับแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อ

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่ารับสินค้าแล้ว

หลังจากที่ลูกค้ามารับคำสั่งซื้อแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้ว

นอกจากนี้ หากคุณยืนยันเลขคำสั่งซื้อและชื่อของลูกค้าเมื่อพวกเขามารับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนด้วยก็ยิ่งดี หากคุณพิมพ์บันทึกการรับสินค้าของคำสั่งซื้อแล้ว คุณจะสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อนั้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี