Đặt giá bán cho sản phẩm

Bạn có thể đặt giá bán trên từng sản phẩm theo cách thủ công mà không dùng mã giảm giá.

Khi bạn bán sản phẩm với giá thấp hơn, bạn có thể muốn khách hàng xem được giá ban đầu để họ nhìn thấy sự so sánh giá. Để hiển thị giá bán trong cửa hàng trực tuyến, thông tin chi tiết sản phẩm cần bao gồm giá bán và giá ban đầu, còn được gọi là giá gốc.

Hiển thị giá bán

Khi bạn đặt giá gốc, hồ sơ niêm yết sản phẩm cập nhật trên cửa hàng trực tuyến để hiển thị mặt hàng đang bán. Cách hiển thị giá bán phụ thuộc vào chủ đề cửa hàng trực tuyến đang sử dụng, ví dụ: bạn có thể nhìn thấy nhãn Giảm giá trên hình ảnh sản phẩm. Thông thường, cách hiển thị giá bán phụ thuộc vào:

Hình ảnh dành cho mặt hàng giảm giá có mẫu mã ở nhiều mức giá

Đối với sản phẩm với các mẫu mã ở nhiều mức giá, giá bán thấp nhất sẽ hiển thị.

Giá bán dành cho sản phẩm một mẫu mã hoặc sản phẩm có các mẫu mã đồng giá

Đối với sản phẩm một mẫu mã hoặc sản phẩm có các mẫu mã đồng giá, cả giá ban đầu và giá bán được hiển thị để so sánh.

Đặt giá gốc cho sản phẩm

Các bước thực hiện:

Đặt Giá gốc cho mẫu mã

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí