Những điều cần cân nhắc khi vận chuyển quốc tế

Một số quốc gia và khu vực có yêu cầu cụ thể về vận chuyển quốc tế. Xem lại các quốc gia sau đây để xác định những điều bạn cần thay đổi để có thể vận chuyển đến những vùng này. Trang này không liệt kê đầy đủ các địa điểm có quy tắc cụ thể về vận chuyển quốc tế. Do đó, bạn luôn cần nghiên cứu luật vận chuyển đối với các quốc gia và khu vực bạn muốn gửi hàng đến trước khi chấp nhận đơn hàng từ khách hàng ở những nơi đó.

Vận chuyển đến Brazil

Thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Brazil sẽ có trường được gắn nhãn Thông tin bổ sung trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán. Trường này chỉ hiển thị trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán tại cửa hàng trực tuyến. Trường này không hiển thị trên Shopify POS hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Khách hàng nhận lô hàng từ trong hay ngoài Brazil đều nhập mã số Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) hoặc Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) vào trường này. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng, bạn có thể tìm thấy mã số CPF/CNPJ của họ trên trang chi tiết đơn hàng. Nếu khách hàng của bạn có quốc tịch nước ngoài nhưng không có mã số CPF hoặc CNPJ, họ có thể nhập số hộ chiếu vào trường này.

Nếu bạn ở Brazil, bạn phải sử dụng mã số CPF/CNPJ khi phát hành hóa đơn đỏ cho khách hàng. Nếu bạn ở ngoài Brazil, bạn phải thêm mã số CPF/CNPJ của khách hàng vào nhãn vận chuyển. Những gói hàng không có mã số CPF/CNPJ trên nhãn vận chuyển có thể bị hủy hoặc trả lại. Mã số CPF/CNPJ được tự động thêm vào nhãn vận chuyển đã mua qua Shopify Shipping. Nếu bạn mua nhãn vận chuyển qua hãng vận chuyển bên thứ ba, hãy liên hệ với hãng vận chuyển để xác định cách thêm mã số CPF/CNPJ.

Nếu đơn vị cung ứng mua nhãn thay mặt bạn, hãy đảm bảo rằng họ thêm mã số CPF/CNPJ vào nhãn vận chuyển.

Vận chuyển đến Hàn Quốc

Thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Hàn Quốc và vận chuyển sản phẩm từ bên ngoài Hàn Quốc sẽ có trường được gắn nhãn Thông tin bổ sung trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán. Trường này chỉ hiển thị trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán tại cửa hàng trực tuyến. Trường này không hiển thị trên Shopify POS hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Khách hàng nhận lô hàng từ bên ngoài Hàn Quốc nhập Mã thông quan cá nhân (Personal Customs Clearance Code - PCCC) vào trường này. Sau khi khách hàng đặt một đơn hàng, bạn có thể thấy số PCCC của họ trên trang chi tiết đơn hàng. Nếu khách hàng của bạn có quốc tịch nước ngoài nhưng không có số PCCC, họ có thể nhập số hộ chiếu vào trường này.

Nếu bạn ở ngoài Hàn Quốc, bạn phải điền số PCCC của khách hàng vào nhãn vận chuyển. Những gói hàng không có mã số PCCC trên nhãn vận chuyển có thể bị hủy hoặc trả lại. Mã số PCCC được tự động thêm vào nhãn vận chuyển đã mua qua Shopify Shipping. Nếu bạn mua nhãn vận chuyển qua hãng vận chuyển bên thứ ba, hãy liên hệ với hãng vận chuyển để xác định cách thêm mã số PCCC.

Nếu đơn vị cung ứng mua nhãn thay mặt bạn, hãy đảm bảo rằng họ thêm số PCCC vào nhãn vận chuyển.

Vận chuyển đến Ý

Thương nhân ở Ý bán hàng cho khách hàng tại Ý sẽ có hai trường được gắn nhãn Thông tin bổ sung trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán. Các trường này chỉ hiển thị trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán tại cửa hàng trực tuyến. Các trường này không hiển thị trên Shopify POS hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Khách hàng tại Ý nhập mã số Codice Fiscale (CF) và Posta Elettronica Certificata (PEC) vào những trường này. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng, bạn có thể tìm thấy mã số CF và PEC trên trang thông tin chi tiết về đơn hàng của khách.

Các trường Thông tin bổ sung mang tính chất không bắt buộc vì không phải giao dịch nào cũng yêu cầu hóa đơn. Nếu bạn đang ở Ý và khách hàng nhập thông tin vào các trường này, bạn phải xuất hóa đơn cho khách hàng để tuân thủ các quy định và biện pháp kiểm soát thuế. Nếu các trường này đã được điền trong lúc thanh toán, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng.

Vận chuyển đến Trung Quốc

Thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Trung Quốc sẽ có trường được gắn nhãn Thông tin bổ sung trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán. Trường này chỉ hiển thị trên trang thanh toán trong quá trình thanh toán tại cửa hàng trực tuyến. Trường này không hiển thị trên Shopify POS hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Khách hàng nhận lô hàng từ bên ngoài Trung Quốc sẽ nhập Thẻ căn cước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (căn cước công dân) vào trường này. Nếu khách hàng của bạn là công dân nước ngoài không có số căn cước công dân, khách hàng có thể nhập số hộ chiếu vào trường này. Sau khi khách hàng đặt hàng, bạn có thể tìm số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của khách hàng trên trang chi tiết đơn hàng.

Nếu bạn ở ngoài Trung Quốc, bạn phải thêm số căn cước công dân của khách hàng vào nhãn vận chuyển. Những gói hàng không có số căn cước công dân trên nhãn vận chuyển có thể bị hủy hoặc trả lại. Số căn cước công dân được tự động thêm vào nhãn vận chuyển đã mua qua Shopify Shipping. Nếu bạn mua nhãn vận chuyển qua hãng vận chuyển bên thứ ba, hãy liên hệ với hãng vận chuyển đó để xác định cách thêm số căn cước công dân.

Nếu đơn vị cung ứng thay bạn mua nhãn, hãy đảm bảo rằng họ thêm số căn cước công dân vào nhãn vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí