Thiết lập chuyển tiếp email cho miền Shopify

Chuyển tiếp email là dịch vụ cho phép bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh của mình sang tài khoản email đã có. Nếu bạn mua miền qua Shopify hoặc chuyển miền sang Shopify, bạn có thể thiết lập miễn phí và không giới hạn số lượng địa chỉ email chuyển tiếp. Ví dụ: Nếu miền do Shopify quản lý của bạn là johns-apparel.com, bạn có thể thiết lập địa chỉ email chuyển tiếp info@johns-apparel.com.

Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email. Nếu bạn muốn gửi email từ địa chỉ chuyển tiếp miền tùy chỉnh của mình, bạn cần dùng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba. Nếu bạn dùng Zoho Mail hoặc Google Workspace, bạn có thể kết nối dịch vụ lưu trữ với miền của bạn trong Shopify. Nếu bạn đang dùng một dịch vụ lưu trữ email khác, bạn có thể thêm bản ghi MX để kết nối dịch vụ lưu trữ email đó với miền của bạn bằng cách chỉnh sửa cài đặt DNS.

Thiết lập chuyển tiếp email

Tất cả địa chỉ email mới bạn tạo trong Shopify phải được chuyển tiếp đến địa chỉ email hiện có, ví dụ: qua Gmail hoặc Outlook. Bạn có thể thiết lập nhiều lần chuyển tiếp email đến các địa chỉ email khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn thiết lập chuyển tiếp email.

 2. Nhấp vào Add forwarding email address (Thêm địa chỉ email chuyển tiếp).

 3. Trong hộp văn bản Store email address (Lưu trữ địa chỉ email), nhập địa chỉ email mà bạn muốn tạo cho miền tùy chỉnh. Bạn không cần nhập ký hiệu @ hoặc bất kỳ nội dung nào phía sau địa chỉ.

 4. Trong hộp văn bản Forwarding email address (Địa chỉ email chuyển tiếp), nhập toàn bộ địa chỉ email đích.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Sử dụng phương thức này để tạo số lượng địa chỉ email chuyển tiếp tùy ý cho cửa hàng.

Thử nghiệm chuyển tiếp email

Để thử nghiệm chuyển tiếp email, gửi một email thử nghiệm từ một địa chỉ email khác tới từng địa chỉ chuyển tiếp mà bạn vừa tạo.

Trả lời email của khách hàng

Bạn không thể trả lời khách hàng từ địa chỉ email miền tùy chỉnh. Nếu bạn muốn trả lời email của khách hàng, bạn phải trả lời trực tiếp từ địa chỉ bạn chuyển tiếp email tới. Đây là địa chỉ email sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của khách hàng.

Gửi email từ địa chỉ chuyển tiếp

Dịch vụ lưu trữ email không được cung cấp khi bạn mua miền qua Shopify. Nếu bạn muốn gửi email từ địa chỉ chuyển tiếp miền tùy chỉnh của mình, bạn cần dùng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba.

Các dịch vụ sau đây là hai ví dụ về dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để gửi email từ địa chỉ email chuyển tiếp:

 • Zoho Mail cung cấp tài khoản email cho miền tùy chỉnh

 • Google Workspace kết nối với nền tảng Gmail bằng các email cho miền tùy chỉnh của bạn

Kết nối dịch vụ lưu trữ email Zoho Mail hoặc Google Workspace với miền của bạn

Để có thể kết nối dịch vụ email với Shopify, trước tiên bạn cần xác minh miền và tạo địa chỉ email tùy chỉnh trong Zoho Mail hoặc Google Workspace.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào tên miền bạn muốn kết nối.

 2. Nhấp vào Use third-party hosting service (Sử dụng dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba).

 3. Chọn nhà cung cấp, rồi nhập thông tin bạn nhận được khi xác minh miền:

 • Nếu bạn đang sử dụng Google Workspace, hãy nhập mã TXT hoặc thẻ meta.
 • Nếu bạn đang dùng Zoho Mail, nhập mã Zoho.
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi kết nối dịch vụ lưu trữ email với Shopify, bạn có thể thêm bản ghi SPF của Shopify và DKIM để giúp đảm bảo rằng email được gửi đến khách hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí