Áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng

Giảm giá giỏ hàng (hoặc giảm giá cho đơn hàng cụ thể) được áp dụng cho toàn bộ mặt hàng trong giỏ hàng Shopify POS. Giảm giá giỏ hàng có thể là giá trị tiền tệ cố định hoặc phần trăm giá trị giỏ hàng. Bạn cũng có thể áp dụng mã giảm giá theo giá trị cố định hoặc phần trăm mà bạn tạo trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify, với điều kiện tất cả mặt hàng trong giỏ hàng đáp ứng yêu cầu của mã giảm giá.

Để cho phép nhân viên sử dụng ưu đãi giảm giá giỏ hàng, hãy cấp cho nhân viên quyền Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh đối với ưu đãi giảm giá tùy chỉnh hoặc Áp dụng mã giảm giá đối với mã giảm giá áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên tại POS.

Để dễ dàng áp dụng giảm giá cho giỏ hàng của khách hàng, bạn có thể thêm ô Áp dụng giảm giá vào lưới thông minh.

Áp dụng giảm giá giỏ hàng

Giảm giá giỏ hàng thay đổi tổng phụ được hiển thị trong giỏ hàng. Giá bán lẻ thông thường của đơn hàng hiển thị bên dưới tổng phụ.

Chỉnh sửa giảm giá giỏ hàng

  1. Trong Shopify POS, chạm vào ưu đãi giảm giá.
  2. Chỉnh sửa giảm giá.
  3. Chạm vào Save (Lưu).

Xóa giảm giá giỏ hàng

Để xóa giảm giá giỏ hàng, vuốt trường giảm giá còn lại để hiển thị nút Delete (Xóa).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí