Hiển thị đơn giá

Nếu bán sản phẩm theo số lượng hoặc kích thước, có thể bạn sẽ cần hiển thị giá cho mỗi đơn vị của một số sản phẩm nhất định. Khi bạn nhập đơn giá cho sản phẩm, đơn giá được hiển thị trên trang sản phẩm, trang bộ sưu tập, trang giỏ hàng, trang thanh toán và thông báo xác nhận đơn hàng.

Thêm đơn giá cho sản phẩm

Hiển thị đơn giá trên cửa hàng trực tuyến

Có nhiều bước tùy chỉnh khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút chủ đề của bạn trước khi thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Chú ý: Sao lưu chủ đề trước khi bắt đầu chỉnh sửa mã. Dưới đây là các hướng dẫn nâng cao. Cân nhắc mục nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh nếu cần hỗ trợ thêm tính năng vào chủ đề.

Hiển thị đơn giá trong thông báo về đơn hàng

Nếu bạn đã thêm đơn giá vào sản phẩm nhưng đơn giá không hiển thị trong thông báo xác nhận đơn hàng, có thể bạn cần cập nhật mẫu thông báo về đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Thông báo.

  2. Nhấp vào Xác nhận đơn hàng.

  3. Thêm đoạn mã sau vào mẫu:

{%- if line_item.unit_price_measurement -%}
  {{ line_item.unit_price | money }}
  {%- if line_item.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
    {{- line_item.unit_price_measurement.reference_value -}}
  {%- endif -%}
  {{ line_item.unit_price_measurement.reference_unit }}
{%- endif -%}
  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí