การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคืนเงินและจัดการการชำระเงินบางส่วนให้เสร็จสิ้นได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

ข้อควรระวัง หากคุณคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินหลายครั้ง คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจใช้งานShopify POS โฉมใหม่อยู่

จัดการการชำระเงินบางส่วนให้เสร็จสิ้น

วิธีจัดการการชำระเงินบางส่วนให้เสร็จสิ้น:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการให้รับการชำระเงิน

 2. ในส่วนยอดค้างชำระ ให้แตะที่รับการชำระเงิน:

  ปุ่มรับชำระเงิน

 3. แตะที่เพิ่มการชำระเงิน จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน

 4. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าจะชำระ

 5. แตะที่ยอมรับหรือเรียกเก็บเงิน

คืนเงินคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อก็ได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

วิธีการ

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. แตะที่คำสั่งซื้อของสินค้าที่กำลังถูกส่งคืน

 3. แตะที่คืนเงินหรือแลกเปลี่ยน จากนั้นแตะรายการสินค้าที่ถูกส่งคืน หากลูกค้าคืนสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ ให้ใช้ + และ - เพื่อป้อนจำนวนที่คุณกำลังคืนเงิน

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มสินค้าที่ส่งคืนเพิ่มเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังการส่งคืนเพิ่มเติม

 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้ปิดใช้งานตัวเลือกคืนสินค้ากลับสต็อก สินค้าที่คืนเงินแล้วจะถูกเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ในแอป Shopify POS ของคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มการจัดส่งเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 7. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้คืนยอดคงเหลือในรูปแบบบัตรของขวัญเพื่อออกบัตรของขวัญให้แก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่ต้องคืน

 8. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธีคุณสามารถแบ่งการคืนเงินระหว่างวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ได้ ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีในส่วนจำนวนเงินที่คืน

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ คือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถคืนเงินได้ด้วยวิธีการชำระเงินเดียวกัน

การคืนเงินคำสั่งซื้อ - iPhone

 1. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเหตุผลสำหรับการส่งคืน

 2. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคืนเงินแล้ว ให้แตะที่การคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: มอบใบเสร็จให้แก่ลูกค้า

 4. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

 5. แตะเสร็จสิ้น

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้ว

หากมีคำสั่งซื้อ Shopify POS ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วถูกทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้จัดการในหน้าจอคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วได้จากแอป Shopify POS คุณต้องเข้าสู่ระบบส่วน Shopify admin ของคุณเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วได้ในขณะที่คำสั่งซื้อยังอยู่ในตะกร้าสินค้า:

 1. จากหน้าจอสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่ไอคอน ...:

  ปุ่มแถบตะกร้าสินค้า

 2. เปิดใช้ตัวเลือกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว

 3. แตะที่ด้านนอกพื้นที่ของแถบดังกล่าวเพื่อปิด แล้วดำเนินการสั่งซื้อต่อ

การดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งการเปลี่ยนสินค้า

เมื่อคุณเปลี่ยนสินค้า คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งการเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่อยู่ในคำสั่งการเปลี่ยนสินค้าจะสามารถเรียกคืนเงินจากผู้ดูแลระบบได้เท่านั้น

วิธีการ

 1. ใน Shopify POS ให้แตะ ร้านค้า > คำสั่งซื้อ

 2. แตะคำสั่งการเปลี่ยนสินค้าที่คุณต้องการเรียกคืนเงิน

 3. ในหน้าต่างการคืนสินค้า ให้แตะ ดูบน Shopify

 4. ในส่วนชำระแล้ว ให้แตะ การคืนเงิน

 5. กำหนดจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเรียกคืนเงิน

 6. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 7. แตะ คืนเงิน

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจใช้งานShopify POS โฉมใหม่อยู่

จัดการการชำระเงินบางส่วนให้เสร็จสิ้น

วิธีจัดการการชำระเงินบางส่วนให้เสร็จสิ้น:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการให้รับการชำระเงิน

 2. ในส่วนยอดค้างชำระ ให้แตะที่รับการชำระเงิน:

  ปุ่มรับชำระเงิน

 3. แตะที่เพิ่มการชำระเงิน จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน

 4. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าจะชำระ

 5. แตะที่ยอมรับหรือเรียกเก็บเงิน

คืนเงินคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อก็ได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

วิธีการ

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. แตะที่คำสั่งซื้อของสินค้าที่กำลังถูกส่งคืน

 3. แตะที่คืนเงินหรือแลกเปลี่ยน จากนั้นแตะรายการสินค้าที่ถูกส่งคืน หากลูกค้าคืนสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ ให้ใช้ + และ - เพื่อป้อนจำนวนที่คุณกำลังคืนเงิน

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มสินค้าที่ส่งคืนเพิ่มเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังการส่งคืนเพิ่มเติม

 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้ปิดใช้งานตัวเลือกคืนสินค้ากลับสต็อก สินค้าที่คืนเงินแล้วจะถูกเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ในแอป Shopify POS ของคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มการจัดส่งเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 7. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้คืนยอดคงเหลือในรูปแบบบัตรของขวัญเพื่อออกบัตรของขวัญให้แก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่ต้องคืน

 8. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธี คุณสามารถแบ่งการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ได้ โดยป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินในส่วนจำนวนเงินที่คืน:

  จำนวนเงินที่คืน - iPhone

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ คือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถคืนเงินได้ด้วยวิธีการชำระเงินเดียวกัน

 1. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเหตุผลสำหรับการส่งคืน

 2. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคืนเงินแล้ว ให้แตะที่การคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: มอบใบเสร็จให้แก่ลูกค้า

 4. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

 5. แตะเสร็จสิ้น

การดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งการเปลี่ยนสินค้า

เมื่อคุณเปลี่ยนสินค้า คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งการเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่อยู่ในคำสั่งการเปลี่ยนสินค้าจะสามารถเรียกคืนเงินจากผู้ดูแลระบบได้เท่านั้น

วิธีการ

 1. ใน Shopify POS ให้แตะ ร้านค้า > คำสั่งซื้อ

 2. แตะคำสั่งการเปลี่ยนสินค้าที่คุณต้องการเรียกคืนเงิน

 3. ในหน้าต่างการคืนสินค้า ให้แตะ ดูบน Shopify

 4. ในส่วนชำระแล้ว ให้แตะ การคืนเงิน

 5. กำหนดจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเรียกคืนเงิน

 6. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 7. แตะ คืนเงิน

คืนเงินคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อก็ได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

วิธีการ

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. แตะที่คำสั่งซื้อของสินค้าที่กำลังถูกส่งคืน

 3. แตะที่คืนเงินหรือแลกเปลี่ยน จากนั้นแตะที่รายการสินค้าที่ถูกส่งคืน หากลูกค้าคืนสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการให้ใช้ + และ - เพื่อป้อนจำนวนที่คุณกำลังคืนเงิน

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มสินค้าที่ส่งคืนเพิ่มเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังการส่งคืนเพิ่มเติม

 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้ปิดใช้งานตัวเลือกคืนสินค้ากลับสต็อก สินค้าที่คืนเงินแล้วจะถูกเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ในแอป Shopify POS ของคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มการจัดส่งเพื่อคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 7. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธี คุณสามารถแบ่งการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ได้ โดยป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินในส่วนจำนวนเงินที่คืน:

  หน้าจอยอดการจ่ายที่เหลือจะแสดงถึงการคืนเงินผ่านวิธีการชำระเงินทั้งสองวิธีเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ คือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถคืนเงินได้ด้วยวิธีการชำระเงินเดียวกัน

 1. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเหตุผลสำหรับการส่งคืน

 2. เมื่อคุณพร้อมที่จะคืนเงินตามกระบวนการ ให้แตะที่การคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: มอบใบเสร็จให้แก่ลูกค้า

 4. แตะที่เสร็จสิ้น

การดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งการเปลี่ยนสินค้า

เมื่อคุณเปลี่ยนสินค้า คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งการเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่อยู่ในคำสั่งการเปลี่ยนสินค้าจะสามารถเรียกคืนเงินจากผู้ดูแลระบบได้เท่านั้น

วิธีการ

 1. ใน Shopify POS ให้แตะ ร้านค้า > คำสั่งซื้อ

 2. แตะคำสั่งการเปลี่ยนสินค้าที่คุณต้องการเรียกคืนเงิน

 3. ในหน้าต่างการคืนสินค้า ให้แตะ ดูบน Shopify

 4. ในส่วนชำระแล้ว ให้แตะ การคืนเงิน

 5. กำหนดจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเรียกคืนเงิน

 6. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 7. แตะ คืนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี