Quản lý cài đặt Shop

Nếu sử dụng kênh Shop, bạn có thể quản lý cài đặt nhằm góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Thêm kênh Shop vào Shopify

Tùy chỉnh hồ sơ Shop cho Shop

Khi sử dụng kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các phần sau đây trong hồ sơ Shop cho ứng dụng Shop:

 • Logo
 • Ảnh bìa
 • Siêu mô tả
 • Các liên kết đến URL cửa hàng hoặc trang liên hệ của bạn
 • Liên kết truyền thông xã hội

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem trước hồ sơ Shop của mình hiển thị với người dùng ứng dụng Shop như thế nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh cửa hàng.
 3. Thay đổi thông tin chi tiết trong hồ sơ Shop.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không rõ lý do kênh Shop không khả dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shop.

Bật Track with Shop

Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn để khách hàng cài đặt ứng dụng Shop từ trang trạng thái đơn hàng. Điều này không ảnh hưởng đến việc hồ sơ Shop của bạn có xuất hiện trong Shop hay không.

Khi bạn bật tính năng Track with Shop, khách hàng tại các quốc gia sau sẽ thấy liên kết để cài đặt ứng dụng Shop trong trang trạng thái đơn hàng trên thiết bị di động:

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Vương quốc Anh
 • Úc

Khách hàng không ở những quốc gia này sẽ không thấy tùy chọn cài đặt ứng dụng Shop trên trang trạng thái đơn hàng.

Khách hàng chọn tham gia được nhắc tải xuống ứng dụng Shop dành cho iOS hoặc Android. Sau khi cài đặt ứng dụng Shop, thông tin đơn hàng từ cửa hàng Shopify sẽ tự động đồng bộ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong kênh bán hàng Shop, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Track with Shop, chọn Quản lý cài đặt thanh toán.
 3. Trong mục Để nhận thông tin cập nhật về vận chuyển, chọn hoặc bỏ chọn Khách hàng có thể tải ứng dụng Shop xuống từ trang trạng thái đơn hàng để bật hoặc tắt tùy chọn này cho khách hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt tính năng Mua sắm và Phát hiện

Mua sắm

Cài đặt Mua sắm quản lý tất cả các tính năng cho phép khách hàng mua từ doanh nghiệp của bạn. Mục này bao gồm hồ sơ Shop, trang thông tin chi tiết sản phẩm và trang thanh toán. Nếu không có cài đặt này, khách hàng không thể tìm hiểu doanh nghiệp của bạn hoặc mua sản phẩm của bạn qua ứng dụng Shop.

Nếu không đáp ứng yêu cầu dành cho thương nhân, bạn không thể sử dụng cài đặt Mua sắm trên Shop. Nếu đã được phê duyệt sử dụng cài đặt Mua sắm, bạn cũng có thể tắt cài đặt Mua sắm bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn là thương nhân bán buôn, ví dụ như bạn đã cài đặt kênh bán buôn hoặc ứng dụng trong cửa hàng, bạn sẽ được tự động chọn không tham gia cài đặt Mua sắm. Tuy nhiên, nếu đáp ứng các yêu cầu của thương nhân, bạn có thể chọn sử dụng cài đặt Mua sắm.

Phát hiện

Cài đặt Phát hiện là tính năng cho phép khách hàng tìm kiếm và tìm hồ sơ Shop của bạn trong ứng dụng Shop. Bạn cần được phê duyệt cài đặt Mua sắm để bật cài đặt Phát hiện.

Tìm kiếm trên Shop

Nếu bạn đáp ứng Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop và đã bật cài đặt Mua sắmPhát hiện trong kênh bán hàng Shop, khách hàng có thể tìm thấy hồ sơ trên Shop và sản phẩm trong cửa hàng của bạn từ tab Explore (Khám phá) trong ứng dụng Shop.

Chọn không tham gia Tìm kiếm trên Shop

Theo mặc định, bạn chọn tham gia Tìm kiếm trên Shop. Nếu không muốn được tìm thấy trên Shop, bạn có thể tắt cài đặt Phát hiện. Nếu bạn chọn không tham gia Tìm kiếm trên Shop, hồ sơ trên Shop và sản phẩm của bạn sẽ bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm và nhóm cửa hàng trên Shop, bao gồm cả kết quả tìm kiếm cửa hàng địa phương.

Các bước thực hiện:

 1. Trong kênh Shop, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Mua sắm, tắt Phát hiện.

Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Nếu đang sử dụng kênh Shop, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên kênh để quản lý sản phẩm hiện có trong ứng dụng Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Trong mục Các sản phẩm trên Shop, nhấp vào Quản lý trạng thái sẵn sàng của sản phẩm để mở trang chỉnh sửa hàng loạt.
 3. Bỏ chọn sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Shop.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí