Quản lý cài đặt Shop

Nếu sử dụng kênh Shop, bạn có thể quản lý cài đặt nhằm góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Thêm kênh Shop vào Shopify

Tùy chỉnh cửa hàng Shop cho Shop

Khi sử dụng kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các phần sau đây trong cửa hàng Shop cho ứng dụng Shop:

 • logo
 • ảnh bìa
 • siêu mô tả
 • các liên kết đến URL cửa hàng hoặc trang liên hệ của bạn
 • liên kết truyền thông xã hội

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem Cửa hàng Shop của mình vì cửa hàng sẽ hiển thị với người dùng ứng dụng Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Cửa hàng Shop.
 3. Thay đổi thông tin chi tiết của cửa hàng Shop.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không rõ lý do kênh Shop không khả dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shop.

Kích hoạt tính năng Track with Shop

Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tùy chọn để khách hàng cài đặt ứng dụng Shop từ trang trạng thái đơn hàng. Thao tác này không ảnh hưởng đến việc cửa hàng Shop của bạn có xuất hiện trong Shop hay không.

Khi bạn kích hoạt tính năng Track with Shop, khách hàng tại các quốc gia sau có thể nhấp vào liên kết cài đặt ứng dụng Shop trong trang trạng thái đơn hàng trên thiết bị di động:

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Vương quốc Anh
 • Úc

Khách hàng không ở những quốc gia này sẽ không thấy tùy chọn cài đặt ứng dụng Shop trên trang trạng thái đơn hàng.

Khách hàng chọn tham gia được nhắc tải xuống ứng dụng Shop dành cho iOS hoặc Android. Sau khi cài đặt ứng dụng Shop, thông tin đơn hàng từ cửa hàng Shopify sẽ tự động đồng bộ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Track with Shop, chọn Quản lý cài đặt thanh toán.
 4. Trong mục Để nhận thông tin cập nhật về vận chuyển, chọn hoặc bỏ chọn Khách hàng có thể tải xuống ứng dụng Shop từ trang trạng thái đơn hàng để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tùy chọn này cho khách hàng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt tính năng Mua sắm và Phát hiện

Mua sắm

Cài đặt Mua sắm kiểm soát tất cả các tính năng cho phép khách hàng mua từ doanh nghiệp của bạn. Cài đặt này bao gồm cửa hàng Shop, trang chi tiết sản phẩm và trang thanh toán. Nếu không có cài đặt này, khách hàng không thể tìm hiểu doanh nghiệp của bạn hoặc mua sản phẩm của bạn qua ứng dụng Shop.

Nếu không đáp ứng các yêu cầu dành cho thương nhân, bạn không thể sử dụng cài đặt Mua sắm trên Shop. Nếu đã được phê duyệt sử dụng cài đặt Mua sắm, bạn cũng có thể vô hiệu hóa cài đặt này bất kỳ lúc nào.

Ví dụ: Nếu là thương nhân bán buôn và đã cài đặt kênh hoặc ứng dụng bán buôn trong cửa hàng, bạn sẽ tự động được chọn không sử dụng cài đặt Mua sắm. Tuy nhiên, nếu đáp ứng các yêu cầu của thương nhân, bạn có thể chọn sử dụng cài đặt Mua sắm.

Phát hiện

Cài đặt Phát hiện là tính năng cho phép khách hàng tìm kiếm và tìm cửa hàng Shop của bạn trong ứng dụng Shop. Bạn cần được phê duyệt cài đặt Mua sắm để kích hoạt cài đặt Phát hiện.

Tìm kiếm trên Shop

Nếu bạn đáp ứng Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop và đã bật cài đặt Mua sắmPhát hiện trong kênh bán hàng Shop, khách hàng có thể tìm thấy Cửa hàng trên Shop và sản phẩm trong cửa hàng của bạn trong tab Shop trên ứng dụng Shop.

Chọn không tham gia Tìm kiếm trên Shop

Theo mặc định, bạn chọn tham gia tìm kiếm trên Shop. Nếu không muốn được tìm thấy trên Shop, bạn có thể vô hiệu hóa cài đặt Phát hiện. Nếu bạn chọn không tham gia tìm kiếm trên Shop, Cửa hàng Shop và sản phẩm của bạn sẽ bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm và nhóm cửa hàng trên Shop, bao gồm cả kết quả tìm kiếm cửa hàng tại địa phương.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Mua sắm, hủy kích hoạt tính năng Phát hiện.

Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Nếu đang sử dụng kênh Shop, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên kênh để quản lý sản phẩm hiện có trong ứng dụng Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Sản phẩm.
 3. Nhấp vào Quản lý trạng thái sẵn sàng của sản phẩm để mở trang chỉnh sửa hàng loạt.
 4. Chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị trong Shop hoặc bỏ chọn sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Shop.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trạng thái sản phẩm

Trong mục Sản phẩm, bạn có thể xem trạng thái phê duyệt của sản phẩm bạn muốn dùng trong ứng dụng Shop. Nếu sản phẩm không được phê duyệt, bạn có thể nhấp vào liên kết bên cạnh thông báo lỗi để thực hiện thay đổi đối với sản phẩm.

Thông báo lỗi

Nếu sản phẩm không được phê duyệt, trạng thái sản phẩm sẽ thay đổi thành Không được phê duyệt và thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Hãy tham khảo bảng dưới đây để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của thông báo lỗi.

Thông báo lỗi trạng thái sản phẩm
Thông báo lỗi Mô tả
Loại sản phẩm bị cấm Nếu một sản phẩm bị cấm, ví dụ như sản phẩm giới hạn độ tuổi hoặc chất liệu độc hại, sản phẩm đó sẽ không được phê duyệt. Tìm hiểu thêm về các loại sản phẩm bị cấm.
Thiếu hình ảnh Một trong các mẫu mã sản phẩm phải có hình ảnh sản phẩm để có thể tìm kiếm.
Thiếu loại sản phẩm Sản phẩm cần chọn loại sản phẩm tiêu chuẩn để có thể xuất hiện trong tìm kiếm. Hãy tìm hiểu thêm về loại sản phẩm.
Giá sản phẩm không hợp lệ Sản phẩm phải có giá trên 0 USD để có thể tìm kiếm.
Đã ẩn SEO sản phẩm Nếu một sản phẩm được đánh dấu là ẩn SEO, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm qua bất kỳ kênh nào.
Sản phẩm không tuân thủ Nếu truy vấn tìm kiếm không đủ điều kiện khớp với một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ không được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí