Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho

Trước khi có thể xem hoặc điều chỉnh lượng hàng trong kho của một sản phẩm, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó. Sau khi thiết lập tính năng theo dõi, bạn sẽ có 90 ngày để xem lịch sử kiểm kê.

Các bước thực hiện:

Bán khi hết hàng

Khi bạn bán hết một mặt hàng nào đó, Shopify sẽ mặc định không cho phép khách hàng mua mặt hàng đó nữa cho đến khi có thêm hàng lưu kho. Bạn có thể cho phép khách hàng mua hàng khi hết hàng bằng cách bật tính năng này trong mục Hàng trong kho của sản phẩm.

Bạn có thể muốn bật tính năng này vì một trong những lý do sau:

  • Bạn có sẵn sản phẩm cho đơn hàng đặt trước.
  • Bạn sắp có hàng lưu kho và muốn tiếp tục bán hàng trước khi hàng đến nơi.
  • Bạn muốn bán trước rồi mới đặt hàng.
  • Bạn có số lượng hàng rất lớn và không cần theo dõi số lượng.

Xem kho hàng sản phẩm

Bạn có thể xem kho hàng sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang sẽ hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Bạn có thể xem số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho. Trên trang Hàng trong kho, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã hoặc lọc theo Tình trạng còn hàng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp sản phẩm, Số lượng hàng trong kho hoặc Được gắn thẻ. Bạn cũng có thể thêm thẻ cho sản phẩm để hỗ trợ quản lý hàng tồn kho.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho hiện có của sản phẩm bằng những cách sau:

Nếu bạn quản lý hàng lưu kho tại nhiều địa điểm thì bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho theo địa điểm.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm không có mẫu mã

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm có nhiều mẫu mã

Xem lịch sử kiểm kê sản phẩm

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử kiểm kê của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh
  • Sự kiện - sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng
  • Người điều chỉnh - nhân viên thực hiện điều chỉnh
  • Điều chỉnh - thay đổi về số lượng điều chỉnh, số âm hoặc số dương
  • Số lượng - số lượng hàng tồn kho sau khi điều chỉnh

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí