Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho

Trước khi có thể xem hoặc điều chỉnh lượng hàng trong kho của một sản phẩm, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó. Sau khi thiết lập tính năng theo dõi, bạn sẽ có 90 ngày để xem lịch sử kiểm kê.

Các bước thực hiện:

Xem hàng trong kho

Bạn cũng có thể xem số lượng hàng trong kho của sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp đối với tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Bạn có thể xem số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho. Trên trang Hàng trong kho, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã hoặc lọc theo Tình trạng còn hàng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp sản phẩm, Số lượng hàng trong kho hoặc Được gắn thẻ. Bạn cũng có thể thêm thẻ cho sản phẩm để hỗ trợ quản lý hàng tồn kho.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho Có sẵn đối với mẫu mã sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm, trang Hàng trong kho, trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc CSV hàng trong kho.

Nếu bạn quản lý hàng lưu kho tại nhiều địa điểm thì bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho theo địa điểm.

Trang chi tiết sản phẩm không có mẫu mã

Trang chi tiết sản phẩm với các mẫu mã

Trang Hàng trong kho

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.

 2. Nếu bạn có nhiều địa điểm, hãy chọn một địa điểm trong menu thả xuống.

 3. Không bắt buộc: Lọc hoặc tìm danh sách sản phẩm.

 4. Bạn có thể điều chỉnh số lượng có sẵn của một mẫu mã hoặc nhiều mẫu mã với cùng một số lượng.

- Để điều chỉnh một mẫu mã, nhập số lượng vào cột Edit quantity available (Chỉnh sửa số lượng có sẵn). - Để điều chỉnh nhiều mẫu mã với cùng số lượng, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Update quantity (Cập nhật số lượng).

 1. Thay đổi số lượng hàng tồn kho.

- Để điều chỉnh số lượng theo một số lượng cụ thể, nhấp vào Thêm, sau đó nhập một số. Bạn có thể sử dụng một số âm để trừ vào số lượng hàng tồn kho hiện có. - Để đặt tổng số lượng hàng tồn kho mới, nhấp vào Cài đặt rồi nhập một số.

 1. Nhấp vào Lưu. Tổng mới nằm trong cột Available (Có sẵn).

Nếu sản phẩm không được liệt kê tại địa điểm đó, tức là bạn đang không theo dõi hàng trong kho của sản phẩm hoặc sản phẩm không được lưu kho tại địa điểm.

Xem lịch sử kiểm kê sản phẩm

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử kiểm kê của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

 • Ngày - ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh
 • Sự kiện - sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng
 • Người điều chỉnh - nhân viên thực hiện điều chỉnh
 • Điều chỉnh - thay đổi về số lượng điều chỉnh, số âm hoặc số dương
 • Số lượng - số lượng hàng tồn kho sau khi điều chỉnh

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí