การรับสินค้าตามคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้าน

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับลูกค้าในการรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ร้านค้าปลีก ข้างร้าน หรือตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ตามที่คุณเลือกไว้

หากต้องการดำเนินการข้างต้น คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนได้

อัตราค่าจัดส่งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านนั้นจะถูกกำหนดเป็นฟรีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับคำสั่งรับสินค้าแต่ละรายการจะต้องให้คุณหรือพนักงานยืนยันว่าสินค้าแต่ละรายการมีอยู่ในสต็อกสินค้า โดยหลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันสินค้าแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าได้ว่าสินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จการรับสินค้าเพื่อแนบไปกับคำสั่งซื้อได้อีกด้วย

เมื่อลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่สังซื้อไว้ คุณต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อภายใน Shopify จากไม่ได้รับการจัดการเป็นจัดการแล้ว เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้แก่คุณและพนักงานของคุณว่ามีการรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีกต่อไป

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งในการจัดส่งสินค้ารับที่ร้านได้โดยการจัดการการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่คุณต้องการ เช่น คุณสามารถใช้การรับสินค้าเพื่อให้บริการการรับสินค้าที่จุดนัดรับได้ โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์และมาถึงที่ร้านค้าแล้ว คุณสามารถให้ลูกค้าโทรติดต่อคุณ แล้วจึงนำเอาสินค้าตามคำสั่งซื้อไปส่งถึงมือลูกค้าได้

สิทธิ์การใช้งาน

หากต้องการใช้ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ประสบการณ์การชำระเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้ตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ลูกค้าของคุณจะสามารถเลือกใช้วิธีจัดส่งหรือสินค้ารับสินค้าในส่วนวิธีการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้ เมื่อลูกค้าเลือกรับสินค้า พวกเขาจะสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการรับคำสั่งซื้อของพวกเขาได้

ลูกค้าจะเห็นตัวเลือกรับสินค้า หากพวกเขาตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • สินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าเป็นสินค้าที่สามารถรับที่ร้านได้
 • สินค้าทั้งหมดพร้อมให้บริการในสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งที่จะรับสินค้า
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินแบบเร่งด่วนที่ไม่รองรับ หากลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในขั้นตอนแรกของการชำระเงิน พวกเขาจะไม่มีตัวเลือกในการรับสินค้า

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Amazon Pay
  • PayPal

  Shop Pay เป็นวิธีการชำระเงินแบบเร่งด่วนที่รองรับสำหรับตัวเลือกการรับสินค้า หากลูกค้าใช้ Shop Pay พวกเขาจะมีตัวเลือกในการรับสินค้า

ลูกค้าไม่สามารถเลือกให้สินค้าบางรายการจัดส่งและสินค้าบางรายการรับที่ร้านในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ ดังนั้น ลูกค้าควรสั่งซื้อแยกกันสองรายการแทน หากคุณใช้ธีมที่มีความพร้อมในการรับสินค้าให้ใช้งาน ลูกค้าจะสามารถดูได้ว่าสินค้าดังกล่าวพร้อมจำหน่ายสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของตน

ก่อนการตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถให้บริการการรับสินค้าที่ร้านได้:

ตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน

คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนเองได้

การตั้งค่าจะทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน โดยเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงิน รวมถึงแสดงคำแนะนำในการรับสินค้าใดๆ ในการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อพร้อมให้รับสินค้าแล้ว

จัดการตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้าน

การตั้งค่าสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าที่ร้านมีดังต่อไปนี้:

 • การเปิดหรือปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้าน
 • การระบุคำแนะนำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า เช่น เวลาเปิดให้บริการของร้านค้า หรือแจ้งเตือนให้ลูกค้านำสำเนาเอกสารการยืนยันคำสั่งซื้อของตนมาด้วย ข้อมูลจะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนที่คุณส่งเมื่อคุณเตรียมคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้า
 • การเลือกเวลาโดยประมาณในการรับสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกปกติแล้วจะพร้อมใน 2 ชั่วโมง

ปรับแต่งอีเมลการแจ้งเตือนสำหรับการรับสินค้าที่ร้าน

ระบบจะส่งอีเมลให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติว่าด้วยสถานะของคำสั่งซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับสินค้าที่ร้าน

คุณสามารถปรับแต่งข้อความเริ่มต้นของการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้

อีเมลการแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งไปให้ลูกค้าที่เลือกที่จะรับคำสั่งซื้อของพวกเขาเอง:

 • การยืนยันคำสั่งซื้อ
 • สินค้าในคำสั่งซื้อพร้อมให้ไปรับแล้ว
 • มีผู้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว

ปรับแต่งการแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อ

ปรับแต่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้ว

คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่พร้อมให้รับสินค้าแล้วสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้

ปรับแต่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่ได้รับแล้ว

เตรียมคำสั่งซื้อให้พร้อมสำหรับการรับสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าได้เลือกรับสินค้าที่ร้านและดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือพนักงานของคุณต้องจัดสรรสินค้าตามคำสั่งซื้อดังกล่าว และแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าพร้อมให้มารับแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้าคงคลังของคำสั่งซื้อได้หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น หากลูกค้าเลือกร้านค้าที่ไม่ถูกต้อง พวกเขาจะต้องทำการสั่งซื้อใหม่และเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้าในพื้นที่ใดก็ได้ก่อนหรือหลังจากที่คุณเตรียมคำสั่งซื้อนั้น คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสำหรับการรับสินค้าเฉพาะที่ได้ในส่วน Shopify admin ของคุณหรือใน Shopify Mobile ไม่ใช่แอป POS

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่ารับสินค้าแล้ว

เมื่อลูกค้ารับสินค้าตามคำสั่งซื้อของตนแล้ว คุณควรเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อนั้นเป็นรับสินค้าแล้ว

นอกจากนี้ก็ควรยืนยันชื่อและหมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้าเมื่อลูกค้ามารับคำสั่งซื้อของตนเองด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี