Lấy hàng tận nơi dành cho đơn hàng trực tuyến

Bạn có thể thiết lập tùy chọn để khách hàng nhận đơn hàng trực tuyến tại cửa hàng bán lẻ, bên đường hoặc bất kỳ địa điểm nào bạn chọn.

Để làm được điều này, kích hoạt tùy chọn đến tận nơi lấy hàng cho từng địa điểm mà khách hàng có thể đến nhận hàng.

Phí vận chuyển khi đến tận nơi lấy hàng được đặt là Free (Miễn phí) và không thể thay đổi.

Mỗi đơn hàng tự đến lấy yêu cầu bạn hoặc nhân viên xác nhận xem từng mặt hàng có còn hàng lưu kho hay không. Sau khi đã xác nhận từng mặt hàng, bạn có thể gửi thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể in phiếu nhận hàng để đính kèm đơn hàng.

Khi khách hàng đến lấy đơn hàng, bạn cần thay đổi trạng thái đơn hàng trong Shopify từ chưa thực hiện thành đã thực hiện. Đây là dấu hiệu cho bạn và nhân viên biết rằng đơn hàng đã được lấy và không cần làm gì thêm.

Bạn có thể thêm hướng dẫn nhận hàng và giao hàng bằng cách quản lý tùy chọn địa điểm nhận hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng tính năng lấy hàng để cung cấp dịch vụ lấy hàng nhanh bên đường. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trực tuyến và đến cửa hàng, họ có thể gọi điện và bạn mang hàng ra cho họ.

Tính đủ điều kiện

Nếu cửa hàng của bạn có nhiều địa điểm thì bạn cần kích hoạt vận chuyển từ nhiều nơi gửi để có thể sử dụng tùy chọn nhận hàng.

Nếu bạn có câu hỏi gì về điều kiện cần thiết để sử dụng tính năng này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trải nghiệm thanh toán

Sau khi bạn kích hoạt tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, khách hàng có thể lựa chọn giữa Vận chuyểnĐến nhận hàng trong mục Phương thức giao hàng trên trang thanh toán. Khi họ chọn Đến nhận hàng, họ có thể chọn địa điểm mà họ muốn đến để nhận hàng.

Khách hàng không thể chọn cả hai hình thức vận chuyển và đến nhận hàng tại cửa hàng đối với các mặt hàng trong cùng một đơn hàng. Thay vào đó, khách hàng nên đặt thành hai đơn hàng riêng. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề có hỗ trợ khả năng nhận hàng tại cửa hàng, khách hàng có thể xem sản phẩm còn hàng để đến lấy hay không trước khi thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng.

Trước khi thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng

Bạn cần hoàn thành những việc sau đây để có thể cung cấp dịch vụ đến tận nơi lấy hàng:

Theo mặc định, việc cho phép một địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến đồng nghĩa rằng đơn hàng trực tuyến không chọn nhận hàng có thể lấy hàng trong kho từ địa điểm lấy hàng hoặc địa điểm bán lẻ. Đảm bảo bạn đã xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện và sửa đổi nếu cần. Nếu chọn tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng cho một sản phẩm, bạn có thể đặt các đơn hàng đến lấy tận nơi cho các địa điểm mà không cần hàng trong kho.

Bạn cũng có thể thiết lập địa điểm để chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng.

Thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng

Bạn cần thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng với mỗi địa điểm khách hàng có thể đến để nhận hàng.

Quy trình thiết lập gồm bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, chọn thời gian nhận hàng dự kiến mà khách hàng thấy khi thanh toán và chỉ định các hướng dẫn lấy hàng trong thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận.

Quản lý tùy chọn ưu tiên cho địa điểm đến tận nơi lấy hàng

Mỗi địa điểm nhận hàng tận nơi bao gồm các cài đặt sau:

 • kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tùy chọn đến tận nơi lấy hàng.
 • Chỉ định các hướng dẫn hoặc thông tin liên quan đến nhận hàng như giờ làm việc của cửa hàng hoặc lời nhắc nhở khách hàng mang bản sao xác nhận đơn hàng. Thông tin được thêm vào thông báo mà bạn gửi khi chuẩn bị đơn hàng để nhận hàng.
 • Chọn thời gian nhận hàng dự kiến để hiển thị khi khách hàng thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể chọn Thường sẵn sàng trong 2 giờ.

Địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng

Bạn có thể thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng. Điều này có nghĩa là địa điểm sẽ không thực hiện bất kỳ đơn hàng nào yêu cầu vận chuyển.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng, bạn cần cân nhắc những điểm sau:

 • Nếu khách hàng tìm cách chọn phương thức vận chuyển khi thanh toán cho sản phẩm chỉ có tại địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo lỗi rằng sản phẩm không thể được vận chuyển.
 • Sản phẩm cần vận chuyển và sản phẩm chỉ nhận hàng không được ở trong cùng một giỏ hàng. Nếu khách hàng tìm cách thanh toán cả hai loại sản phẩm, thông báo lỗi sẽ hiển thị rằng sản phẩm đã hết hàng. Khách hàng phải hoàn thành hai giao dịch riêng, một giao dịch chỉ dành cho sản phẩm cần vận chuyển sản phẩm và giao dịch còn lại dành cho sản phẩm cần nhận hàng.

Thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Địa điểm.
 2. Nhấp vào Add location (Thêm địa điểm).
 3. Thêm thông tin chi tiết về địa điểm, đảm bảo đã bật Thực hiện đơn hàng trực tuyến từ địa điểm này và sau đó nhấp vào Lưu.
 4. Vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 5. Với từng khu vực vận chuyển trong mỗi hồ sơ vận chuyển, thực hiện như sau:
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển, nhấp vào Quản lý.
  2. Trong mục Nơi gửi hàng, nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Bên cạnh địa điểm bạn đã tạo, nhấp vào Quản lý.
  4. Chọn tùy chọn xóa phí, nhấp vào Đã xong rồi nhấp vào Lưu.

Sau khi thiết lập địa điểm, bạn cần điều chỉnh sản phẩm còn hàng cho từng địa điểm.

Hiển thị cho khách hàng thấy khả năng nhận hàng tại cửa hàng

Một số chủ đề cho phép bạn hiển thị với khách hàng thông tin về việc sản phẩm còn hàng để đến tận nơi lấy hay không. Trên mỗi trang sản phẩm, mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng cho biết còn hàng hay không và khung thời gian ước tính để lấy hàng.

Sau khi đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng, trang sản phẩm sẽ hiển thị xem sản phẩm có sẵn để nhận hàng tại một hoặc nhiều địa điểm đến tận nơi lấy hàng của bạn hay không. Thông tin này chỉ xuất hiện đối với sản phẩm được lưu kho ở ít nhất một địa điểm nhận hàng và đã chọn tùy chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) trong mục Vận chuyển của thông tin mẫu mã sản phẩm.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn một mẫu mã.

 4. Trong mục Vận chuyển, chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chỉ có một địa điểm hỗ trợ đến tận nơi lấy hàng thì địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng của địa điểm đó sẽ được hiển thị. Khách hàng có thể nhấp vào Xem thông tin cửa hàng để tìm hiểu thêm về địa điểm nhận hàng.

Nếu bạn đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng cho nhiều địa điểm thì mục tình trạng còn hàng để đến lấy sẽ hiển thị địa điểm và tình trạng còn hàng của một trong các cửa hàng. Khách hàng có thể nhấp vào Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng khác để xem tình trạng còn hàng của sản phẩm tại tất cả các địa điểm cho phép đến lấy hàng.

Tính năng này hiện có trong chủ đề Dawn và một số chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Tăng trưởng: Nếu chủ đề không có mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng, bạn có thể thuê Đối tác của Shopify để giúp bạn thêm tính năng này vào chủ đề.

Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Tùy chỉnh email thông báo đối với phương thức đến tận nơi lấy hàng

Trong quá trình đến tận nơi lấy hàng, email về trạng thái đơn hàng sẽ được gửi tự động cho khách hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh văn bản mặc định của từng thông báo.

Khách hàng lựa chọn đến nhận đơn hàng sẽ nhận được thông báo sau qua email:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đơn hàng sẵn sàng để nhận
 • Đã nhận đơn hàng

Tùy chỉnh thông báo xác nhận đơn hàng

Đối với mẫu email Xác nhận đơn hàng, bạn có thể thêm nội dung liên quan đến nhận hàng bằng cách đặt trong biến Liquid sau: {% if order.pickup_in_store? %}

Nếu bạn cần đặt lại mẫu về mặc định, nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định).

Bước:

Tùy chỉnh thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của thông báo Order ready for pickup (Đơn hàng sẵn sàng để nhận) đối với từng địa điểm.

Tùy chỉnh thông báo Đơn hàng đã nhận

Nếu bạn cần đặt lại mẫu về mặc định, nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định).

Bước:

Thêm ô dành cho nhận hàng tận nơi trên Màn hình chính

Nếu bạn thêm ô dành cho nhận hàng tận nơi lên Màn hình chính, bạn có thể tìm nhanh tất cả đơn hàng cần chuẩn bị cho khách hàng đến nhận hoặc đánh dấu là đã nhận.

Sau khi bạn thêm ô, số lượng đơn hàng cần chuẩn bị để khách hàng đến nhận sẽ hiển thị. Bạn có thể chạm vào ô Đến tận nơi lấy hàng để xem các đơn hàng cần chú ý.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô).

 2. Mở Fullfillment (Thực hiện đơn hàng) > View pickup orders (Xem đơn hàng chọn đến nhận).

 3. Chạm vào Add (Thêm).

 4. Trên Màn hình chính, chạm vào Done (Đã xong).

Bật thông báo đến tận nơi lấy hàng

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo đẩy từ Shopify POS trên thiết bị để thông báo khi bạn nhận được đơn hàng đến tận nơi lấy hàng mới. Khi bật thông báo, bạn có thể chạm vào thông báo để bắt đầu quy trình làm việc nhận hàng.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Notifications (Thông báo).

 2. Chạm vào công tắc bật/tắt để bật hoặc tắt thông báo.

Chuẩn bị đơn hàng để khách hàng đến nhận

Sau khi khách hàng đã chọn lấy đơn hàng và hoàn tất giao dịch mua, bạn hoặc nhân viên cần giữ các mặt hàng trong đơn hàng và thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ đã sẵn sàng để lấy.

Bạn có thể cài đặt thông báo qua email để có thể biết mỗi khi có khách hàng đặt đơn hàng.

Đánh dấu đơn hàng là "Đã nhận"

Sau khi khách hàng đến nhận hàng, thay đổi trạng thái của đơn hàng thành Đã nhận.

Đây cũng là cách hay để xác nhận mã đơn hàng và tên khách hàng khi họ đến lấy hàng. Nếu đã in phiếu nhận hàng của đơn hàng, bạn có thể quét mã QR để tra cứu đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí