Thêm mẫu mã

Bạn có thể thêm mẫu mã cho sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc. Mỗi tổ hợp giá trị tùy chọn dành cho sản phẩm có thể là một mẫu mã của sản phẩm đó.

Khi thêm một sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh cài đặt Giá, Hàng trong khoVận chuyển của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết sản phẩm. Tuy nhiên, khi thêm mẫu mã cho sản phẩm, bạn cần điều chỉnh cài đặt đó cho từng mẫu mã trong trang thông tin chi tiết mẫu mã.

Cân nhắc để thêm mẫu mã

Trước khi bạn thêm mẫu mã vào sản phẩm, lưu ý những điều sau:

 • Bạn có thể tạo tối đa 100 mẫu mã cho mỗi sản phẩm.
 • Mỗi sản phẩm có thể gồm tối đa ba tùy chọn. Tùy chọn giữa các sản phẩm có thể khác nhau. Ví dụ: Một sản phẩm có thể sử dụng kích cỡ, màu sắc và phong cách, một sản phẩm khác có thể sử dụng trọng lượng, bề mặt hoàn thiện và chất liệu.
 • Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung danh mục để tạo tùy chọn mẫu mã. Bạn có thể tái sử dụng dữ liệu này để có nội dung nhất quán hơn. Ví dụ: Nếu bạn cần thay đổi tên màu từ black thành graphite, bạn có thể thực hiện thay đổi một lần và màu sẽ cập nhật bất kỳ nơi nào bạn kết nối mục nhập trường thông tin bổ sung danh mục đó. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.
 • Nếu muốn lưu thông tin chuyên biệt cho mẫu mã, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã. Nếu sử dụng chủ đề Online Store 2.0 như chủ đề Shopify miễn phí Dawn, bạn có thể thêm tham chiếu vào các trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.
 • Nếu có từ 50.000 mẫu mã trở lên trong cửa hàng thì mỗi ngày, bạn sẽ bị giới hạn tốc độ tải lên mẫu mã bằng ứng dụng hoặc bằng cách nhập tệp CSV. Bạn có thể thêm đến 1.000 mẫu mã mới trong một ngày trước khi đạt đến giới hạn. Nếu bạn đang dùng gói Shopify Plus thì giới hạn tốc độ tải lên mẫu mã hằng ngày không áp dụng cho cửa hàng của bạn.

Thêm mẫu mã cho sản phẩm

Bạn có thể thêm tùy chọn và giá trị tùy chọn để tạo mẫu mã mới cho sản phẩm. Sau khi lưu mẫu mã, bạn có thể thêm giá cho mẫu mã.

Thêm mẫu mã với trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể thêm mẫu mã bằng cách kết nối tùy chọn mẫu mã với trường thông tin bổ sung danh mục. Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập mặc định. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, materialcolor. Bạn có thể giữ lại mục nhập mặc định hoặc chỉnh sửa mục nhập tại một vị trí cho tất cả mẫu mã đã kết nối. Ví dụ: Nếu cần thay đổi tên của màu black thành graphite thì bạn có thể thay đổi trong mục nhập và chỉnh sửa này sẽ cập nhật tại mọi nơi kết nối với mục nhập trường thông tin bổ sung danh mục đó. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung danh mục.

Khi bạn thêm một mẫu mã, các trường thông tin bổ sung danh mục sẽ hiển thị bằng biểu tượng nguồn động.

Biểu tượng Kết nối nguồn động

Các bước thực hiện:

Ngắt kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã

Bạn có thể ngắt kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã.

Các bước thực hiện:

Thêm giá trị cho tùy chọn hiện có

Nếu đã tạo một sản phẩm với các tùy chọn mẫu mã thì bạn có thể thêm các giá trị mới cho tùy chọn để nhanh chóng tạo nhiều kết hợp mẫu mã mới.

Ví dụ: Nếu bạn đang cung cấp ba kích cỡ (Nhỏ, Trung bìnhLớn) và hai màu (ĐỏXanh dương), và bạn muốn thêm màu thứ ba Vàng thì phương pháp này sẽ tạo ra cùng lúc 3 kích cỡ có thể có của các mẫu mã màu vàng.

Thêm mẫu mã theo cách thủ công

Bạn có thể thêm một mẫu mã mỗi lần. Để lưu mẫu mã mới, cần có ít nhất một giá trị tùy chọn mới. Bạn không thể lưu mẫu mã có chi tiết trùng lặp hoàn toàn với một mẫu mã khác đã tồn tại.

Thêm mẫu mã bằng cách sao chép mẫu mã hiện có

Bạn có thể sao chép mẫu mã để tiết kiệm thời gian khi thêm các mẫu mã tương tự, thay vì nhập lại thông tin chi tiết giống nhau. Mẫu mã trùng lặp có cùng thông tin chi tiết với mẫu mã ban đầu.

Để lưu mẫu mã trùng lặp, bạn cần chỉnh sửa ít nhất một giá trị tùy chọn của mẫu mã đó. Bạn không thể lưu mẫu mã có chi tiết trùng lặp hoàn toàn với chính mẫu mã đó hoặc một mẫu mã khác đã tồn tại. Bạn chỉ có thể nhân bản mẫu mã trên trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào mẫu mã bạn muốn nhân bản, sau đó nhấp vào Nhân bản.

 4. Chỉnh sửa một giá trị tùy chọn để tạo mẫu mã duy nhất. Bạn có thể thêm giá trị tùy chọn mới hoặc thêm giá trị tùy chọn đã dùng cho mẫu mã sản phẩm.

 5. Không bắt buộc: Thêm hình ảnh sản phẩm khác cho từng mẫu mã mới. Bạn cũng có thể thêm giá, số lượng, SKU, mã vạch, mã HS, quốc gia/khu vực của nơi gửi và địa điểm cho các mẫu mã mới, hoặc sử dụng cài đặt mặc định dựa trên chi tiết sản phẩm.

 6. Nhấp vào Lưu.

Nhân bản hàng loạt nhiều mẫu mã

Nếu cần tạo mẫu mã mới có cùng tùy chọn với mẫu mã bạn đã tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để nhân bản mẫu mã hiện có và thêm tùy chọn mới.

Để thêm mẫu mã mới bằng thao tác hàng loạt, bạn cần chọn nhiều mẫu mã tương tự rồi nhân bản thông tin chi tiết của các mẫu mã đó, sau đó thay đổi ít nhất một giá trị tùy chọn.

Ví dụ: Bạn có thể bán áo phông với hai tùy chọn: CỡMàu. Mẫu áo sơ mi màu xanh dương và đỏ còn đủ hàng lưu kho và có giá giống nhau, nhưng tất cả áo sơ mi vàng đều là mặt hàng phiên bản giới hạn, có giá cao hơn và được lưu trữ tại một nhà kho khác. Nếu bạn muốn mở bán mẫu áo màu xanh lá làm phiên bản giới hạn mới, việc nhân bản các mẫu mã màu vàng sẽ giúp tiết kiệm thời gian khi thiết lập số lượng, giá cả và địa điểm cho mẫu mã màu xanh lá.

Nếu mẫu mã đã tồn tại, việc nhân bản mẫu mã sẽ không tạo bản sao thứ hai. Ví dụ: Bạn bán áo phông vàng cỡ nhỏ, vừa và lớn. Bạn thêm mẫu mã áo phông xanh lá cây cỡ nhỏ theo cách thủ công. Nếu nhân bản mẫu mã màu (vàng) để tạo áo phông xanh lá cây với mọi kích cỡ có sẵn thì bạn sẽ chỉ tạo áo phông xanh lá cây cỡ vừa và lớn, vì áo phông xanh lá cây cỡ nhỏ đã tồn tại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã bạn muốn nhân bản. Mẫu mã bạn chọn phải có cùng giá trị tùy chọn mà bạn thêm và các giá trị tùy chọn khác đối với mọi tùy chọn khác, ví dụ như áo phông xanh lá cỡ nhỏ và vừa.

 4. Nhấp vào ....

 5. Trong mục NHÂN BẢN MẪU MÃ, nhấp vào "Tùy chọn ...trong mục khác" dựa vào tập hợp mẫu mã bạn chọn.

 6. Trong hộp thoại Tạo mẫu mã trùng lặp, nhập giá trị cho mẫu mã mới bạn muốn tạo rồi chọn thông tin để sao chép từ các mẫu mã hiện có.

 7. Nhấp vào Sao chép.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí