Quản lý nhân viên

Sau khi thêm hóa đơn, bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Shopify Bill Pay. Khi cấp cho nhân viên truy cập vào Shopify Bill Pay, họ sẽ có thể lên lịch thanh toán hóa đơn, xem lịch sử thanh toán, quản lý nhà cung cấp và quản lý phương thức thanh toán.

Cấp quyền truy cập vào Shopify Bill Pay cho nhân viên

Để cấp quyền truy cập vào Shopify Bill Pay cho nhân viên, bạn phải có quyền chỉnh sửa quyền của người dùng khác.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).
 2. Nhấp vào tên nhân viên bạn muốn cấp quyền truy cập.
 3. Trong mục Quyền ứng dụng, chọn Shopify Bill Pay.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nhân viên giờ đã có quyền truy cập vào Shopify Bill Pay.

Xóa quyền truy cập vào Shopify Bill Pay khỏi nhân viên

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).
 2. Nhấp vào tên của nhân viên mà bạn muốn xóa quyền truy cập.
 3. Trong mục Quyền ứng dụng, bỏ chọn Shopify Bill Pay.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nhân viên không còn quyền truy cập vào Shopify Bill Pay.

Thiết lập Shopify Bill Pay với tư cách nhân viên

Sau khi chủ cửa hàng cấp cho bạn quyền truy cập vào Shopify Bill Pay, bạn có thể truy cập ứng dụng này trên trang quản trị Shopify. Chỉ nhân viên mới có thể thực hiện những bước này, người dùng đã cấp quyền truy cập cho họ thì không thể.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nếu bạn chưa thiết lập xác thực hai bước thì biểu ngữ sẽ hiển thị để nhắc bạn thiết lập. Thực hiện những việc sau:
  1. Nhấp vào Thiết lập xác thực hai bước.
  2. Làm theo lệnh để kích hoạt xác thực hai bước.

Sau khi kích hoạt xác thực hai bước, bạn sẽ có quyền truy cập vào Shopify Bill Pay. Giờ đây, bạn có thể thanh toán hóa đơn, xem lịch sử thanh toán hóa đơn, quản lý nhà cung cấpquản lý phương thức thanh toán.

Theo dõi hoạt động của nhân viên

Khi cấp quyền truy cập vào Shopify Bill Pay cho nhân viên, bạn có thể xem lại hoạt động của họ.

Tìm nhân viên đã lên lịch thanh toán hóa đơn Shopify

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào khoản thanh toán bạn muốn xem lại.
 3. Vào mục Hoạt động thanh toán, sau đó tìm ID thanh toán.

Nhân viên đã lên lịch khoản thanh toán và ngày thanh toán theo lịch sẽ hiển thị trong mục ID thanh toán.

Thông báo

Khi nhân viên thực hiện thao tác như lên lịch thanh toán, thêm tài khoản ngân hàng, chỉnh sửa hoặc hủy khoản thanh toán, thì cả nhân viên và chủ cửa hàng sẽ nhận được thông báo qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí