Bán hàng trên trung tâm bán buôn Handshake

Trung tâm Handshake là trung tâm bán buôn kết nối thương nhân bán buôn được phê duyệt của Shopify với nhà bán lẻ. Bạn có thể đăng ký bán hàng trên trung tâm Handshake. Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Handshake để niêm yết doanh nghiệp và sản phẩm bán buôn trên trung tâm Handshake.

Các nhà bán lẻ có thể khám phá doanh nghiệp bán buôn và sản phẩm của bạn trên trung tâm Handshake. Các nhà bán lẻ đã đăng ký có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin và đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Sau khi nhận được đơn hàng trên Handshake, bạn có thể xử lý đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Hiện tại, không mất phí hoa hồng khi mua bán trên trung tâm Handshake.

Hãy xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về các tính năng của kênh bán hàng Handshake:

Tính năng của Handshake
Tùy chỉnh hồ sơ và tùy chọn Chi tiết sản phẩm bán buôn Quản lý đơn hàng Quảng cáo doanh nghiệp bán buôn
 • Logo thương hiệu và hình ảnh đầu trang
 • Câu chuyện thương hiệu và chi tiết liên hệ
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu
 • Chính sách vận chuyển và trả hàng
 • Mức phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng Handshake
 • Chi tiết về giá sản phẩm bán buôn
 • Hình ảnh và mô tả sản phẩm tùy chỉnh
 • Ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho các đơn hàng trên Handshake
 • Thực hiện trực tiếp đơn hàng trên Handshake trong trang quản trị Shopify
 • Tiện ích và nút đặt hàng chuyển khách hàng từ Cửa hàng trực tuyến đến các sản phẩm của bạn trên Handshake
 • Mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí