Bán hàng trên trung tâm bán buôn Handshake

Handshake là một sàn giao dịch miễn phí của các thương nhân Shopify bán buôn được phê duyệt. Bạn có thể đăng ký để niêm yết doanh nghiệp và sản phẩm bán buôn trên Handshake để nhà bán lẻ có thể duyệt xem và mua sản phẩm từ bạn. Với Handshake, bạn có thể tùy chỉnh giao diện hồ sơ, thêm thông tin về doanh nghiệp, đặt giá bán buôn, thêm giá trị đơn hàng tối thiểu và xử lý đơn hàng Handshake trong trang quản trị Shopify. Handshake do Shopify xây dựng.

Các nhà bán lẻ khám phá hồ sơ và sản phẩm của bạn trên trang web Handshake. Các nhà bán lẻ đã đăng ký có thể liên hệ trực tiếp với bạn để biết thêm thông tin và đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Sau khi nhận được đơn hàng Handshake, bạn có thể xử lý đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Đăng ký bán hàng trên Handshake

Handshake chỉ dành cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ có thương hiệu riêng và bán sản phẩm của riêng mình. Việc tạo hồ sơ hoặc đăng tải sản phẩm của bạn trên Handshake là hoàn toàn miễn phí. Tham khảo trang Câu hỏi thường gặp của Handshake để biết chi tiết cụ thể về những yêu cầu của Handshake.

Để đăng ký bán hàng trên Handshake với tư cách đơn vị cung ứng, bạn cần hoàn tất mẫu đơn đăng ký dành cho đơn vị cung ứng trên Handshake.com. Đội ngũ Handshake sẽ xem xét đơn đăng ký và kiểm tra cửa hàng của bạn trong vòng 10-14 ngày làm việc. Sau khi Handshake đánh giá cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả phê duyệt hồ sơ đăng ký.

Cài đặt Handshake

Handshake là kênh bán hàng do Shopify phát triển. Tìm hiểu thêm về các kênh bán hàng.

Nếu hồ sơ đăng ký trở thành đơn vị cung ứng của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email có liên kết duy nhất để cài đặt Handshake vào trang quản trị Shopify. Nhấp vào Add Handshake sales channel (Thêm kênh bán hàng Handshake) trong email để cài đặt kênh bán hàng Handshake vào trang quản trị Shopify). Nếu bạn không nhận được phản hồi về hồ sơ đăng ký trong vòng 14 ngày làm việc, hãy liên hệ với đội ngũ Handshake theo địa chỉ suppliers@handshake.com.

Để truy cập kênh bán hàng Handshake, bạn cần thiết lập các cài đặt sau trong trang quản trị Shopify:

  • Cần đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành USD.
  • Bạn cần cài đặt địa điểm cửa hàng là Hoa Kỳ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí