Bán hàng trên Handshake

Lưu ý: Handshake sẽ thay đổi từ thư mục sang chợ điện tử hoàn toàn vào Mùa thu năm 2020, tại đây, các nhà bán lẻ và đơn vị cung ứng có thể quản lý đơn hàng và xử lý thanh toán trực tiếp qua Handshake.

Handshake là thư mục miễn phí của các thương nhân Shopify được phê duyệt bán buôn. Bạn có thể áp dụng để niêm yết doanh nghiệp và sản phẩm bán buôn trên thư mục Handshake để nhà bán lẻ duyệt. Bạn có thể đặt giá bán buôn, tùy chỉnh giao diện hồ sơ và thêm mô tả về doanh nghiệp.

Trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake

Khi nhà bán lẻ muốn đặt hàng sản phẩm, họ có thể sử dụng thông tin bạn thêm vào Handshake để liên hệ với bạn.

Sau khi bạn và nhà bán lẻ thống nhất các điều khoản của đơn hàng, bạn có thể tạo đơn hàng nháp trong trang quản trị Shopify để gửi cho họ hóa đơn và xử lý thanh toán.

Những yêu cầu và điều cần cân nhắc

Handshake chỉ dành cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ có thương hiệu riêng và bán sản phẩm của riêng mình. Việc tạo hồ sơ hoặc đăng tải sản phẩm của bạn trên Handshake là hoàn toàn miễn phí. Tham khảo trang CHTG của Handshake để biết thông tin cụ thể về những yêu cầu của Handshake.

Cài đặt Handshake

Để cài đặt Handshake trong cửa hàng Shopify, bạn cần hoàn tất biểu mẫu đăng ký đơn vị cung ứng trên handshake.com và đợi đội ngũ Handshake phê duyệt. Nếu biểu mẫu đăng ký được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email tự động chứa một liên kết duy nhất để cài đặt kênh bán hàng Handshake trong trang quản trị Shopify.

Bạn cần đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và thiết lập địa điểm làHoa Kỳ trong phần cài đặt chung của trang quản trị Shopify để cài đặt Handshake. Nếu bạn không có những cài đặt này, thông báo lỗi sẽ hiển thị trong kênh bán hàng Handshake của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí