Bán hàng trên trung tâm bán buôn Handshake

Trung tâm Handshake là trung tâm bán buôn kết nối thương nhân bán buôn được phê duyệt của Shopify với nhà bán lẻ. Bạn có thể đăng ký bán hàng trên trung tâm Handshake. Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Handshake để niêm yết doanh nghiệp và sản phẩm bán buôn trên trung tâm Handshake.

Các nhà bán lẻ có thể khám phá doanh nghiệp bán buôn và sản phẩm của bạn trên trung tâm Handshake. Các nhà bán lẻ đã đăng ký có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin và đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Sau khi nhận được đơn hàng trên Handshake, bạn có thể xử lý đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Hiện tại, không mất phí hoa hồng khi mua bán trên trung tâm Handshake.

Với kênh bán hàng Handshake, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Thiết lập và tùy chỉnh hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake.
 • Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.
 • Đặt và quản lý chi tiết định giá sản phẩm.
 • Tạo mô tả sản phẩm bán buôn.
 • Thêm giá trị đơn hàng tối thiểu.
 • Thêm chính sách vận chuyển và trả hàng.
 • Đặt phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng trên Handshake.
 • Thiết lập và quản lý ưu đãi giảm giá cho đơn hàng trên Handshake.
 • Xử lý đơn hàng Handshake trong trang quản trị Shopify.
 • Nhúng nút Shop Wholesale vào cửa hàng trực tuyến dẫn đến hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn trên Handshake.
 • Sử dụng mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí