Bán hàng trên trung tâm bán buôn Handshake

Trung tâm Handshake là trung tâm bán buôn kết nối thương nhân bán buôn Shopify được phê duyệt với nhà bán lẻ. Bạn có thể đăng ký bán hàng trên trung tâm Handshake. Nếu đơn đăng ký được phê duyệt, bạn có thể cài đặt kênh bán hàng Handshake vào trang quản trị Shopify và đăng tải doanh nghiệp cũng như sản phẩm bán buôn lên trung tâm Handshake.

Các nhà bán lẻ có thể khám phá doanh nghiệp bán buôn và sản phẩm của bạn trên trung tâm Handshake. Các nhà bán lẻ đã đăng ký có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin và đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Sau khi nhận được đơn hàng trên Handshake, bạn có thể xử lý đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Hiện tại, không mất phí hoa hồng khi mua bán trên trung tâm Handshake.

Với kênh bán hàng Handshake, bạn có thể:

  • Tùy chỉnh giao diện hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake.
  • Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.
  • Đặt giá bán buôn cho sản phẩm.
  • Thêm giá trị đơn hàng tối thiểu.
  • Thêm chính sách vận chuyển và trả hàng.
  • Đặt phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng trên Handshake.
  • Xử lý đơn hàng Handshake trong trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí