Đăng ký bán hàng trên Handshake

Handshake là trung tâm bán buôn hiện chỉ dành cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Để bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn cần cài đặt kênh bán hàng Handshake trong trang quản trị Shopify và đáp ứng các yêu cầu mà đội ngũ Handshake đặt ra. Hiện tại, bạn không phải trả phí để niêm yết doanh nghiệp và sản phẩm trên trung tâm Handshake.

Những yêu cầu để bán hàng trên Handshake

Doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau để bán hàng trên trung tâm Handshake:

Đăng ký và và cài đặt Handshake

Để đăng ký bán hàng trên trung tâm Handshake, bạn cần cài đặt kênh bán hàng Handshake trong trang quản trị Shopify.

Để cài đặt kênh bán hàng Handshake trong trang quản trị Shopify, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Địa chỉ cửa hàng của bạn phải ở Hoa Kỳ.
  • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng phải là USD.
  • Cửa hàng của bạn cần bật cổng thanh toán trực tiếp.
  • Cửa hàng của bạn cần bán được ít nhất 1.000 USD.
  • Cửa hàng cần có ít nhất 1 sản phẩm đã đăng.
  • Cửa hàng của bạn cần có phí vận chuyển với khu vực vận chuyển của Hoa Kỳ.

Các bước thực hiện

  1. Vào trang Handshake dành cho đơn vị cung ứng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.
  2. Nhấp vào Thêm ứng dụng, rồi nhấp vào Thêm kênh bán hàng.
  3. Chọn Bằng cách đăng ký bán hàng trên Handshake, tôi xác nhận mình không phải đại lý cũng như đã đọc và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Shopify và Điều khoản dịch vụ của Handshake, rồi nhấp vào Tiếp tục để chấp nhận điều khoản và điều kiện.

Sau khi bạn thêm kênh bán hàng Handshake vào trang quản trị Shopify, đội ngũ Handshake sẽ đánh giá doanh nghiệp của bạn trong vòng 10-14 ngày làm việc. Sau khi đánh giá doanh nghiệp, đội ngũ Handshake sẽ gửi email cho bạn về việc doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện để bán hàng trên trung tâm Handshake không. Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện, bạn có thể bắt đầu thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake.

Nếu bạn không nhận được email hoặc thông báo trên kênh bán hàng Handshake về tính đủ điều kiện của doanh nghiệp trong vòng 14 ngày làm việc, hãy kiểm tra thư mục Thư rác trong hộp thư đến của email và liên hệ với Bộ phận hỗ trợ. Nếu muốn đăng ký bán hàng lại trên Handshake, bạn cần cài đặt lại kênh bán hàng Handshake trên Trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí