Thiết lập phí vận chuyển với Handshake

Để xử lý đơn hàng qua Handshake, bạn cần thiết lập cài đặt vận chuyển. Trang thanh toán của Handshake sử dụng cài đặt vận chuyển bạn chọn trên trang Tùy chọn trong kênh bán hàng Handshake. Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng Handshake hoặc có thể sử dụng phí vận chuyển của cửa hàng.

Sử dụng phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng Handshake

Nếu sử dụng cửa hàng Shopify cho cả mục đích bán lẻ và bán buôn, bạn có thể cần thiết lập phí vận chuyển tùy chỉnh riêng cho đơn hàng Handshake. Nhờ vậy, bạn có phí vận chuyển riêng cho đơn hàng bán lẻ và đơn hàng Handshake. Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển cố định cho đơn hàng Handshake hoặc có thể thêm tối đa 3 mức phí vận chuyển có điều kiện theo giá trị đơn hàng.

Thiết lập phí vận chuyển cố định

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

    1. Nhấp vào Tùy chọn ưu tiên. 4. Trong mục Vận chuyển, chọn Đặt mức phí tùy chỉnh cho Handshake (được đề xuất). 5. Nhập mức phí vận chuyển bạn muốn thu vào trường Phí vận chuyển. Nếu bạn muốn miễn phí vận chuyển, nhập 0. 6. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập phí vận chuyển có điều kiện dựa trên giá trị đơn hàng

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

    1. Nhấp vào Tùy chọn ưu tiên. 4. Trong mục Vận chuyển, chọn Đặt mức phí tùy chỉnh cho Handshake (được đề xuất). 5. Nhấp vào Thêm mức phí có điều kiện. 6. Nhập tối đa 3 điều kiện theo giá trị đơn hàng và phí vận chuyển tương ứng. 7. Nhấp vào Lưu.

Dưới đây là ví dụ về phí vận chuyển có điều kiện của Handshake:

Phí vận chuyển mẫu cho khách hàng
Khoảng giá trị đơn hàng Phí vận chuyển
0 USD - 500,00 USD 50 USD
500,01 USD - 1.000,00 USD 100 USD
1.000,01 USD - không giới hạn 250 USD

Sử dụng phí vận chuyển của cửa hàng cho đơn hàng Handshake

Nếu chủ yếu sử dụng cửa hàng Shopify để bán buôn, bạn có thể muốn sử dụng phí vận chuyển của cửa hàng cho đơn hàng Handshake. Để tìm hiểu thêm về cài đặt vận chuyển và cách thiết lập, tham khảo Hồ sơ vận chuyển.

Để sử dụng cài đặt vận chuyển của cửa hàng, bạn cần có phí vận chuyển với khu vực vận chuyển bao gồm Hoa Kỳ. Nếu không, nhà bán lẻ không thể chọn phương thức vận chuyển khi thanh toán và không thể đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí