Quản lý bình luận về bài viết blog

Bình luận là nơi để trao đổi về doanh nghiệp và các sản phẩm của bạn. Bạn có thể cho phép khách hàng bình luận về các bài viết blog của mình, tắt tính năng bình luận hoặc cho phép bình luận chờ kiểm duyệt.

Lưu ý: Trước khi bật tính năng bình luận cho blog, bạn cần đăng ít nhất một bài viết.

Cho phép hoặc tắt tính năng bình luận trên blog

Khi bạn tạo một blog mới, tính năng bình luận sẽ tắt theo mặc định. Mục cài đặt bình luận có ba tùy chọn:

  • Tắt bình luận: Khách truy cập vào blog không thể bình luận về bài viết.

  • Cho phép bình luận, chờ kiểm duyệt: Khách truy cập vào blog có thể bình luận nhưng bạn sẽ phải xem xét bình luận trước khi bình luận đó xuất hiện trên blog.

  • Cho phép bình luận và đăng tự động: Khách truy cập vào blog có thể bình luận và bình luận sẽ xuất hiện trên blog mà không cần bạn xem xét.

Cách quản lý mục cài đặt bình luận:

  1. Nhấp vào tên của blog bạn muốn sửa.

  2. Trong mục Bình luận, chọn tùy chọn bạn muốn rồi nhấp vào Lưu.

Phê duyệt hoặc xóa bình luận

Nếu chọn cho phép bình luận chờ kiểm duyệt, bạn sẽ phải phê duyệt tất cả bình luận trước khi các bình luận đó được đăng lên blog. Bạn cũng có thể phê duyệt hoặc xóa nhiều bình luận bằng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Bình luận, nhấp vào Phê duyệt để đăng bình luận lên blog hoặc nhấp vào thùng rác để xóa bình luận.

Gỡ bình luận rác

Shopify sẽ kiểm tra tất cả các bình luận trên blog để phát hiện dấu hiệu gửi bình luận rác và đánh dấu những bình luận này. Những bình luận bị đánh dấu sẽ không hiển thị trên blog nhưng vẫn xuất hiện trên trang quản trị Shopify của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Nếu bình luận rác không được đánh dấu, hãy nhấp vào Bình luận rác để đánh dấu.

  2. Nhấp vào thùng rác bên cạnh bình luận bị đánh dấu là Spam để xóa bình luận đó.

Lưu ý: Nếu một bình luận bị đánh dấu nhầm là bình luận rác, bạn có thể nhấp vào Không phải bình luận rác bên cạnh đó. Thao tác này sẽ gỡ cờ đánh dấu và gửi thông báo đến Shopify để giúp cải thiện các bộ lọc bình luận rác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí