Đối tác ứng dụng chuỗi khối

NFT, thương mại qua token và bù đắp cacbon có thể là một phần không thể thiếu trong chiến lược chuỗi khối của bạn, đặc biệt là trong xây dựng cộng đồng, giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Để bật tính năng bất kỳ trong các tính năng sau trên cửa hàng Shopify, liên hệ với bất kỳ đối tác ứng dụng chuỗi khối nào bên dưới.

Ứng dụng chọn token

Ứng dụng chọn token
Ứng dụng chọn token Chuỗi khối Liên hệ
logo AlphaSprouts AlphaSprouts Ethereum grow@alphasprouts.xyz
logo Flooz Superkeys Flooz Superkeys Đa chuỗi help@flooz.link
Logo Lit Protocol Lit Token Access Đa chuỗi shopifysupport@litprotocol.com
Logo Manifold Manifold Merch Bridge Đa chuỗi developers@manifold.xyz
Logo PERCS PERCS Engage Đa chuỗi builders@getpercs.com
Logo Shopthru Shopthru Đa chuỗi merchants@shopthru.xyz
logo ShopX ShopX Đa chuỗi hello@shopx.co
logo Taco Taco: NFT Loyalty Automation Đa chuỗi hello@taco.xyz
Logo Verisart Veart Đa chuỗi nft@verisart.com

Ứng dụng đúc NFT

Ứng dụng đúc NFT
Ứng dụng đúc Chuỗi khối Liên hệ
Logo BCWare BCWare Đa chuỗi support@bcware.io
Logo Dropmint Dropmint Solana hello@dropmintnft.com
Logo Fungyy Fungyy Polygon hello@combased.io
Logo Giglabs GigLabs Flow merchants@giglabs.io
Logo Items Mặt hàng Flow ali@useitems.xyz
Logo Mint Mint Đa chuỗi support@mint.store
Logo NFTteapot NFTeapot Đa chuỗi nfteapot@curvegrid.com
Logo NiftyBridge Nifty Bridge Đa chuỗi info@niftybridge.io
Logo Novel Novel Polygon partnerships@novel.com
Logo PERCS Mint PERCS Mint Ethereum builders@getpercs.com
Logo Single Single - Music, Video, & NFT Solana web3@singlemusic.com
Logo Venly Venly Polygon kenneth@venly.io
Logo Verisart Veart Đa chuỗi nft@verisart.com
Logo Vivid Labs Vivid Labs Đa chuỗi robert@liveplanet.net

Ứng dụng chuỗi khối khác

Ứng dụng chuỗi khối khác
Ứng dụng NFT airdropping Chuỗi khối Liên hệ
Logo Aerial Aerial Ethereum nft@aerial.is
Logo Liên kết phân cấp Trình theo dõi rủi ro NFT theo liên kết phân cấp Ethereum sales@breadcrumbs.app
logo Taco Taco: NFT Loyalty Automation Đa chuỗi hello@taco.xyz

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí