Đối tác ứng dụng chuỗi khối

NFT, thương mại qua token và bù đắp cacbon có thể là một phần không thể thiếu trong chiến lược chuỗi khối của bạn, đặc biệt là trong xây dựng cộng đồng, giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Để bật tính năng bất kỳ trong các tính năng sau trên cửa hàng Shopify, liên hệ với bất kỳ đối tác ứng dụng chuỗi khối nào bên dưới.

Ứng dụng chọn token

Ứng dụng chọn token
Ứng dụng chọn token Chuỗi khối Liên hệ
Lit Protocol logo Lit Protocol Đa chuỗi shopifysupport@litprotocol.com
Manifold logo Manifold Đa chuỗi developers@manifold.xyz
PERCS logo PERCS Engage Ethereum builders@getpercs.com
Shopthru logo Shopthru Đa chuỗi merchants@shopthru.xyz

Ứng dụng đúc NFT

Ứng dụng đúc NFT
Ứng dụng đúc Chuỗi khối Liên hệ
Dropmint logo Dropmint Solana hello@dropmintnft.com
Giglabs logo GigLabs Flow merchants@giglabs.io
Items logo Mặt hàng Flow ali@useitems.xyz
Mint logo Mint Đa chuỗi support@mint.store
NFTteapot logo NFTeapot Polygon nfteapot@curvegrid.com
NiftyBridge logo Nifty Bridge Đa chuỗi info@niftybridge.io
Novel logo Novel Polygon partnerships@novel.com
PERCS Mint logo PERCS Mint Ethereum builders@getpercs.com
Single logo Đơn lẻ Solana web3@singlemusic.com
TurtleNFT logo Turtle NFT Polygon tophatturtlehq@gmail.com
Venly logo Venly Polygon kenneth@venly.io
Verisart logo Veart Đa chuỗi nft@verisart.com
Vivid Labs logo Vivid Labs Videocoin robert@liveplanet.net

Ứng dụng bù đắp cacbon

Ứng dụng bù đắp cacbon
Ứng dụng bù đắp cacbon Chuỗi khối Liên hệ
Aerial logo Aerial Ethereum nft@aerial.is

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí