Đối tác ứng dụng chuỗi khối

Các công nghệ do chuỗi khối hỗ trợ như NFT và thương mại qua token có thể là một phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị, đặc biệt là trong xây dựng cộng đồng, giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Các đối tác ứng dụng chuỗi khối sau đây có thể giúp bạn dễ dàng nâng trải nghiệm mua sắm và sự trung thành của khách hàng lên một tầm cao mới bằng thương mại do chuỗi khối hỗ trợ.

Ứng dụng chọn token và khách hàng thân thiết

Tạo trải nghiệm có sàng lọc sẽ thưởng cho người sở hữu token những sản phẩm độc quyền, ưu đãi riêng, trạng thái tư cách thành viên, v.v.

Ứng dụng chọn token
Ứng dụng chọn token Chuỗi khối Liên hệ
logo AlphaSprouts AlphaSprouts Ethereum grow@alphasprouts.xyz
Logo Lit Protocol Lit Token Access Đa chuỗi shopifysupport@litprotocol.com
Logo Manifold Manifold Merch Bridge Đa chuỗi developers@manifold.xyz
Logo NFTCommerce NFTCommerce Đa chuỗi hello@combased.io
Logo Novel Novel Polygon partnerships@novel.com
Logo PERCS PERCS Engage Đa chuỗi builders@getpercs.com
Logo Shopthru Shopthru Đa chuỗi merchants@shopthru.xyz
logo ShopX ShopX Đa chuỗi hello@shopx.co
Logo Single Single - Music, Video, & NFT Solana web3@singlemusic.com
logo Taco Taco: NFT Loyalty Automation Đa chuỗi hello@taco.xyz
Logo Toki Toki Loyalty + Rewards Avalanche hello@buildwithtoki.com
Logo Verisart Veart Đa chuỗi nft@verisart.com

Ứng dụng phân phối NFT

Bán và tặng NFT cho những khách hàng trung thành nhất.

Ứng dụng phân phối NFT
Ứng dụng phân phối Chuỗi khối Liên hệ
Logo BCWare BCWare Đa chuỗi support@bcware.io
Logo Fungyy Fungyy Đa chuỗi hello@combased.io
Logo Mint Mint Đa chuỗi support@mint.store
Logo NFT Campaigns NFT Campaigns Polygon bill@rectangle.ai
Logo NFTteapot NFTeapot Đa chuỗi nfteapot@curvegrid.com
Logo Venly NFT Minter
Avalanche
Polygon
Đa chuỗi kenneth@venly.io
Logo NiftyBridge Nifty Bridge Đa chuỗi info@niftybridge.io
Logo Novel Novel Polygon partnerships@novel.com
Logo PERCS Mint PERCS Mint Ethereum builders@getpercs.com
Logo ProtoL ProtoL Đa chuỗi info@block-art.xyz
Logo Single Single - Music, Video, & NFT Solana web3@singlemusic.com
logo Taco Taco: NFT Loyalty Automation Đa chuỗi hello@taco.xyz
Logo Toki Toki Loyalty + Rewards Avalanche hello@buildwithtoki.com
Logo Verisart Veart Đa chuỗi nft@verisart.com
Logo Vivid Labs Vivid Labs Đa chuỗi robert@liveplanet.net

Ứng dụng blockchain khác

Tận dụng chuỗi khối trong nền tảng thương mại của bạn.

Ứng dụng chuỗi khối khác
Ứng dụng Loại Chuỗi khối Liên hệ
Logo BlockChainSentry BlockChainSentry Rủi ro và sự tuân thủ Đa chuỗi hello@blockchainsentry.com
Logo Liên kết phân cấp Trình theo dõi rủi ro NFT theo liên kết phân cấp Rủi ro và sự tuân thủ Ethereum sales@breadcrumbs.app

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí