Tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng trên Handshake

Trên trung tâm Handshake, bạn có thể khám phá các đơn vị cung ứng và sản phẩm bán buôn. Nếu muốn truy cập giá bán buôn của sản phẩm, liên hệ với đơn vị cung ứng và đặt hàng sản phẩm, bạn cần đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake.

Tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng

Bạn có thể tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng bằng cách tìm kiếm từ khóa hoặc duyệt danh mục sản phẩm. Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm hoặc chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách sử dụng bộ lọc. Nếu sản phẩm có bất kỳ ưu đãi giảm giá nào thì biểu tượng giảm giá và số tiền giảm giá tối đa sẽ hiển thị trên thẻ sản phẩm và trên trang thông tin chi tiết sản phẩm.

Sử dụng tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng cụ thể. Khi bạn tìm kiếm từ khóa, cả sản phẩm và đơn vị cung ứng có từ khóa đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Sau khi nhập từ khóa vào trường tìm kiếm, một số gợi ý tìm kiếm liên quan đến các sản phẩm và đơn vị cung ứng hiện tại sẽ hiển thị. Nếu nhấp vào một sản phẩm, bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết của sản phẩm đó. Nếu nhấp vào một đơn vị cung ứng, bạn sẽ được chuyển đến hồ sơ của đơn vị cung ứng đó.

Duyệt danh mục sản phẩm

Bạn có thể duyệt sản phẩm bằng cách nhấp vào một danh mục sản phẩm cụ thể trong menu Handshake. Sau khi chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp thành một danh mục phụ từ menu bên trái.

Lọc và sắp xếp sản phẩm và đơn vị cung ứng

Sau khi tìm kiếm sản phẩm hoặc chọn danh mục sản phẩm, bạn có thể chỉ định và thu hẹp tìm kiếm bằng cách sử dụng bộ lọc và sắp xếp. Tất cả giá của sản phẩm đều được tính theo đồng USD.

Bạn có thể chọn kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm đơn vị cung ứng hoặc chỉ có sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí