Tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng trên Handshake

Trên trung tâm Handshake, bạn có thể khám phá các đơn vị cung ứng và sản phẩm bán buôn. Nếu muốn truy cập giá bán buôn của sản phẩm, liên hệ với đơn vị cung ứng và đặt hàng sản phẩm, bạn cần đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake.

Tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng

Bạn có thể tìm sản phẩm và đơn vị cung ứng bằng cách tìm kiếm từ khóa hoặc duyệt danh mục sản phẩm. Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm hoặc chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách sử dụng bộ lọc. Nếu sản phẩm có bất kỳ ưu đãi giảm giá nào thì biểu tượng giảm giá và số tiền giảm giá tối đa sẽ hiển thị trên thẻ sản phẩm và trên trang thông tin chi tiết sản phẩm.

Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng cụ thể. Khi bạn tìm kiếm từ khóa, cả sản phẩm và đơn vị cung ứng có từ khóa đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Sau khi nhập từ khóa vào trường tìm kiếm, một số gợi ý tìm kiếm liên quan đến các sản phẩm và đơn vị cung ứng hiện tại sẽ được hiển thị. Nếu nhấp vào một sản phẩm, bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết của sản phẩm đó. Nếu nhấp vào một đơn vị cung ứng, bạn sẽ được chuyển đến hồ sơ của đơn vị cung ứng đó.

Duyệt xem danh mục sản phẩm

Bạn có thể duyệt sản phẩm bằng cách nhấp vào một danh mục sản phẩm cụ thể trong menu Handshake. Sau khi chọn danh mục, bạn có thể thu hẹp thành một danh mục phụ từ menu bên trái.

Lọc, sắp xếp sản phẩm và đơn vị cung ứng

Sau khi tìm kiếm sản phẩm hoặc chọn danh mục sản phẩm, bạn có thể chỉ định và thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng bộ lọc và tính năng sắp xếp. Tất cả giá của sản phẩm đều được tính bằng USD. Bạn có thể chọn hình thức của kết quả tìm kiếm để chỉ bao gồm đơn vị cung ứng hoặc chỉ có sản phẩm.

Quản lý danh sách yêu thích

Bạn có thể sử dụng danh sách yêu thích để theo dõi những sản phẩm và đơn vị cung ứng mà bạn thích. Bạn có thể thêm đơn vị cung ứng vào danh sách yêu thích để thường xuyên xem sản phẩm mới và tạo danh sách mong muốn từ những sản phẩm đã thêm vào danh sách yêu thích.

Để thêm sản phẩm và đơn vị cung ứng vào danh sách yêu thích, bạn cần đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake.

Thêm sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng vào danh sách yêu thích

  1. Truy cập handshake.com và đăng nhập vào tài khoản nhà bán lẻ Handshake.
  2. Tìm sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng và thêm vào danh sách yêu thích.
    • Để thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, nhấp vào biểu tượng hình trái tim trên hình ảnh sản phẩm.
    • Để thêm đơn vị cung ứng vào danh sách yêu thích, nhấp vào biểu tượng hình trái tim trên thẻ của đơn vị cung ứng hoặc vào trang hồ sơ của đơn vị cung ứng và nhấp vào Favorite (Yêu thích).

Xóa sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng khỏi danh sách yêu thích

  1. Truy cập handshake.com và đăng nhập vào tài khoản nhà bán lẻ Handshake.
  2. Nhấp vào biểu tượng hình trái tim bên cạnh mục Tài khoản.
  3. Nhấp vào tab Sản phẩm hoặc Đơn vị cung ứng để vào sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng yêu thích.
  4. Nhấp vào biểu tượng hình trái tim để xóa sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng khỏi danh sách yêu thích.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí