Bảo vệ người tiêu dùng

Sử dụng trang này để tìm hiểu về một số luật bảo vệ người tiêu dùng có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Luật bảo vệ người tiêu dùng thúc đẩy quyền lợi của người tiêu dùng và an toàn công cộng và các luật này khác nhau theo vùng.

Bạn có thể phát triển doanh nghiệp và tiếp cận khách hàng mới bằng cách bán sản phẩm tại một số khu vực pháp lý. Để đảm bảo không bị gián đoạn khi sử dụng cửa hàng Shopify, bạn cần đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng tại mọi khu vực pháp lý mà bạn kinh doanh.

Thông tin liên hệ

Bạn phải cung cấp thông tin liên hệ hiện tại và chính xác trong cửa hàng trực tuyến. Thông tin này bao gồm:

  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ email mà khách hàng có thể liên hệ với bạn nếu có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào
  • Địa chỉ thực tế của doanh nghiệp

Thông tin liên hệ cần được công khai và dễ tiếp cận của bạn.

Chính sách hoàn tiền

Trong cửa hàng trực tuyến, bạn phải cung cấp thông tin hiện tại, chính xác, công khai và dễ tiếp cận về chính sách hoàn tiền.

Tìm hiểu thêm về thêm chính sách cửa hàng, ví dụ như hoàn tiền, quyền riêng tư, điều khoản dịch vụ, chính sách vận chuyển hoặc cửa hàng pháp lý, vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thực hiện đơn hàng và giao hàng

Trong cửa hàng trực tuyến, bạn phải thêm thông tin về việc thực hiện đơn hàng, giao hàng và những điều cần lưu ý khác có liên quan, ví dụ như lịch trình vận chuyển ước tính. Trước khi khách hàng hoàn tất giao dịch mua, họ cần biết rõ bao lâu nữa thì đơn hàng đến nơi.

Nếu có thay đổi hoặc chậm trễ đối với đơn hàng của khách, bạn phải thông báo thông tin này cho khách hàng.

Tuyên bố về hiệu suất sản phẩm

Các tuyên bố mà bạn đưa ra về sản phẩm của mình phải chính xác và có bằng chứng bằng văn bản. Ở một số khu vực pháp lý, luật pháp cũng có thể yêu cầu kiểm tra đầy đủ và thích hợp đối với các tuyên bố được đưa ra.

Tìm hiểu thêm về Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify.

Thu hồi sản phẩm

Bạn phải giám sát các đợt thu hồi sản phẩm tại tất cả khu vực pháp lý nơi bạn kinh doanh.

Nếu sản phẩm bạn bán hoặc đã bán trước đây, bị thu hồi, bạn phải xóa ngay sản phẩm bị thu hồi trong cửa hàng trực tuyến.

Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có thể cần thông báo cho khách hàng đã mua sản phẩm bị thu hồi và tư vấn cho họ về các bước tiếp theo.

Tài liệu về bảo vệ người tiêu dùng

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên mạng liên quan đến hướng dẫn về nhận thức của người tiêu dùng tại khu vực pháp lý như:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí