Transporter-appen

Brug Transporter-appen til at importere kunde-m produkt- og ordreposter til din Shopify-butik. Denne app accepterer CSV-filer (kommaseparerede værdier) til hver af disse posttyper, behandler posterne og importerer dem derefter som objekter til Shopify.

Transporter-appen er en del af en værktøjspakke, som gør det nemmere at migrere webshops fra andre platforme til Shopify Plus. Denne pakke omfatter følgende værktøjer:

 • Du kan bruge Kommandolinjeværktøjet Transporter til at udtrække og konvertere poster fra én platform til CSV-filer, som understøttes af Transporter-appen. Udviklere kan redigere kildefilerne for dette værktøj og konvertere data fra andre platforme til CSV-filer. Kommandolinjeværktøjet er en open source-Ruby-juvel, som kan downloades og installeres fra github.com/Shopify/shopify_transporter.
 • Du kan bruge Transporter-appen til at importere produkt-, kunde-og ordredata til Shopify. Denne app uploader CSV-filer, og den er tilgængelig fra Shopify App Store.

CSV-eksempelfiler og -beskrivelser

Hvis du vil importere kunder, produkter og ordrer til Shopify, skal du bruge en separat CSV-fil for hver posttype. Du kan bruge Transporter-kommandolinjeværktøjet til at generere denne CSV-fil, eller du kan følge formatet i CSV-eksempelfilen for at oprette den selv.

Der findes eksempelfiler og beskrivelser af understøttede kolonner til hvert objekt.

Liste med eksempelfiler og beskrivelser af understøttede kolonner
Eksempelfiler Kolonnebeskrivelser
Produkter.csv Produktbeskrivelser
Customers.csv Kundebeskrivelser
Ordrer.csv Ordrebeskrivelser

Regler for CSV-filer

Hvis du bruger Transporter-kommandolinjeværktøjet til at oprette dine CSV-filer, overholder dine filer allerede følgende regler:

 • Navnet på din CSV-fil skal indeholde navnet på den objekttype (produkter, kunder, ordrer), som den indeholder. En fil, der indeholder kundeposterne, skal f.eks. have ordet kunder i navnet (f.eks. minekunder.csv).
 • CSV-filen skal bruge UTF-8-kodning, så du undgår, at der genereres uønskede specialtegn i din fil. Hvis du gemmer filen uden at bruge UTF-8-kodning, vil dine data blive beskadiget, når du uploader filen som et nyt regneark. Shopify kan ikke gendanne beskadigede filer til dig.

Følgende gælder desuden for de fleste CSV-filer:

 • Den første linje i CSV-filen skal indeholde navnene på kolonneoverskrifterne.
 • Kolonnernes rækkefølge er ikke vigtig, men hver række skal følge den samme rækkefølge af kolonner.
 • Hver kolonne i filen skal adskilles med et komma, og hver linje skal adskilles med et linjeskift.
 • Hvis en værdi indeholder specialtegn, som f.eks. et komma (,), et anførselstegn (') eller et dobbelt anførselstegn ("), skal du omgive hele værdien med dobbelte anførselstegn. For eksempel "Unit 8, 150 Elgin Street" (og ikke Unit 8"," 150 Elgin Street). Hvis du skal bruge et dobbelt anførselstegn i denne værdi, skal du angive to dobbelte anførselstegn:" ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Sørg for at bruge lige anførselstegn i stedet for krøllede anførselstegn ( "smart quotes").

Hvis du ændrer dine CSV-filer, eller du bruger en anden proces til at oprette dine CSV-filer, skal du sikre, at dine CSV-filer overholder disse regler. Hvis du har problemer med at arbejde med dine CSV-filer, kan du prøve at bruge Google Sheets.

Rækkefølgen af dine importer

Den rækkefølge, du importerer dine produkter, kunder og ordrer i, er vigtig. Du skal importere dem i følgende rækkefølge:

 1. Produkter
 2. Kunder
 3. Ordrer

Kør testimporter

Inden du importerer et stort antal poster til Shopify, kan du prøve at importere nogle få poster. Ofte er der behov for en metode med flere gentagne forsøg, som f.eks. en metode, der omfatter import af et lille antal poster, gennemgang af deres resultater (i appen og i Shopify-administrator), korrigering af CSV-filen og derefter import af objekterne igen. Inden du kan importere nogen objekter igen, skal du slette dem fra Shopify. Du kan bruge Transporter-appen til at slette objekterne ved at angive en CSV-fil med en liste over de objekter, der skal slettes.

Notifikationsmails

Når ordrer importeres til Shopify med Transporter-appen:

 • sendes der ikke meddelelser til dine kunder.
 • meddelelser sendes ikke til dit team.

Dette påvirker ikke notifikationsindstillingerne for nye ordrer, der afgives efter importen er fuldført. Du kan deaktivere medarbejdernotifikationer for ordrer i din Shopify-administrator, hvis du vil.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Meddelelser.
 2. Klik på Deaktivér under Ordrenotifikationer for medarbejdere.

Importér produkter, kunder og ordrer

Husk at importere produkter, kunder og dernæst ordrer.

Fremgangsmåde:

 1. I Transporter-appen skal du sørge for, at Upload fil er aktiveret for Handling.
 2. Angiv din CSV-fil.

Når din fil er uploadet, begynder appen at importere dine objekter.

Slet testprodukter, -kunder og -ordrer

Du kan slette produkter, kunder og ordrer som en massehandling fra din Shopify-butik ved at bruge Transporter-appen. Du kan bruge den samme CSV-fil, som du brugte til at importere objekterne, men denne CSV-fil behøver kun at indeholde den kolonne, som indeholder objektets unikke nøgle:

Tabel, der viser de påkrævede unikke nøglekolonner for specifikke objekttyper
Objekttype Påkrævede unikke nøglekolonner
Produkter (herunder alle tilknyttede produktvarianter) Handle
Kunder Mail eller Telefonnummer
Ordrer Navn

Transporter-appen kan kun slette objekter og ikke dele af objekter. Den kan f.eks. slette produkter (herunder deres tilknyttede varianter), men den kan ikke slette individuelle varianter.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg Slet poster fra Shopify i rullemenuen Handlinger.
 2. Klik på Upload fil, og angiv CSV-filen.

Når filen er uploadet, begynder Transporter-appen at slette objekterne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis