Hàng trong kho và thực hiện đơn hàng với Markets

Hiện tại, cửa hàng Shopify có thể phân bổ hàng trong kho cho nhiều địa điểm nhưng theo mặc định các mức hàng trong kho này không hiển thị trên trang sản phẩm của cửa hàng trực tuyến.

Với thị trường, khi khách hàng duyệt xem sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, mức hàng trong kho cho khách hàng đó biết chính xác hàng trong kho có sẵn.

Ví dụ: Bạn có thể có nhà kho tại Hoa Kỳ, Canada và Tây Ban Nha với các mức hàng trong kho và nơi nhận hàng sau.

Ví dụ về mức hàng trong kho và nơi nhận hàng có sẵn
Nhà kho Mức hàng trong kho Khu vực vận chuyển
Hoa Kỳ 500 Hoa Kỳ, Mexico
Canada 75 Canada, Mexico
Tây Ban Nha 200 Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ

Nếu khách hàng đặt quốc gia của họ là Pháp trên trang web và xem trang sản phẩm, họ sẽ thấy sản phẩm còn 200 đơn vị. Nếu khách hàng đặt quốc gia là Mexico, họ sẽ thấy còn 575 đơn vị.

Để đảm bảo mức hàng trong kho của bạn chính xác đối với khách hàng, đặt mức chính xác cho từng địa điểmthêm địa điểm vào khu vực vận chuyển phù hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí