Hàng trong kho và thực hiện đơn hàng với Markets

Hiện tại, cửa hàng Shopify có thể phân bổ hàng trong kho cho nhiều địa điểm nhưng các mức hàng trong kho này không cố định trên cửa hàng, điều này có thể dẫn đến một số địa điểm có lượng hàng trong kho âm do nhầm lẫn.

Với thị trường, khi khách hàng duyệt xem sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, mức hàng trong kho cho biết chính xác lượng hàng trong kho có sẵn dành cho quốc gia hoặc vùng của khách hàng đó.

Ví dụ: Bạn có thể có nhà kho tại Hoa Kỳ, Canada và Tây Ban Nha với các mức hàng trong kho và nơi nhận hàng sau.

Ví dụ về mức hàng trong kho và nơi nhận hàng có sẵn
Nhà kho Mức hàng trong kho Khu vực vận chuyển
Hoa Kỳ 500 Hoa Kỳ, Mexico
Canada 75 Canada, Mexico
Tây Ban Nha 0 Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ

Nếu khách hàng đặt quốc gia của mình là Hoa Kỳ, Canada hoặc Mexico trên trang web, sản phẩm sẽ hiển thị là còn hàng để mua. Nếu khách hàng đặt quốc gia của mình là Tây Ban Nha, sản phẩm đó sẽ hiển thị là hết hàng. Điều này ngăn việc bán quá số hàng trong kho tại địa điểm ở Tây Ban Nha cho đến khi địa điểm này có sẵn hàng trong kho để tiếp tục phục vụ những quốc gia hoặc vùng này.

Để đảm bảo mức hàng trong kho của bạn chính xác đối với khách hàng, đặt mức chính xác cho từng địa điểmthêm địa điểm vào khu vực vận chuyển phù hợp.

Trên trang này

Giới hạn

  • Sản phẩm có thể hiển thị là còn hàng hoặc hết hàng với các quốc gia hoặc vùng chỉ có trên cửa hàng. Nếu khách hàng đến trang thanh toán và thay đổi quốc gia, có thể các địa điểm đó vẫn hiển thị lượng hàng trong kho âm. Vì lý do này, chúng tôi đề xuất bạn thực hiện các bước sau để phân nhóm khách hàng một cách chính xác.
  • Số lượng hàng trong kho tại mỗi địa điểm không bị giới hạn hoặc hiển thị với khách hàng trên cửa hàng. Như ví dụ trên, nếu khách hàng tại Canada thêm 100 đơn vị vào giỏ hàng trên cửa hàng, họ vẫn có thể thanh toán, dẫn đến địa điểm Canada có -25 đơn vị hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí