Thiết lập Thanh toán trên Instagram

Bạn có thể thiết lập Thanh toán trên Instagram khi thiết lập Mua sắm trên Instagram trong kênh bán hàng trên Facebook hoặc bất kỳ lúc nào trên trang Cài đặt trong kênh bán hàng trên Facebook. Sau khi thiết lập Thanh toán trên Instagram, khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp từ trang kinh doanh trên Instagram mà không cần phải rời khỏi ứng dụng Instagram.

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán giữa Trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram hoặc Cửa hàng trực tuyến Shopify trong cài đặt hoạt động thương mại trên kênh bán hàng trên Facebook.

Những điều quan trọng cần cân nhắc

 • Facebook quyết định thuế bán hàng đối với sản phẩm mà bạn bán trên Instagram dựa trên mã số đăng ký thuế mà bạn cung cấp. Nếu doanh nghiệp của bạn đã đăng ký, bạn cần cung cấp mã số đăng ký thuế tiểu bang hợp lệ cho mỗi tiểu bang mà bạn có địa điểm thực tế. Bạn có thể sử dụng SSN (Số an sinh xã hội) làm mã số đăng ký thuế.
 • Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn cần đặt tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn vận chuyển bổ sung, ví dụ như vận chuyển nhanh.
 • Nếu bạn đặt số lượng mặt hàng tối đa trên mỗi gói hàng được vận chuyển với mức phí tiêu chuẩn, khách hàng sẽ bị thu phí mức tiêu chuẩn mỗi lần số lượng mặt hàng trong đơn hàng vượt quá số lượng tối đa. Ví dụ, nếu số lượng mặt hàng tối đa trên mỗi gói hàng là 10 và khách hàng đặt 32 mặt hàng, họ sẽ bị thu phí mức tiêu chuẩn 4 lần.
 • Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển dựa trên số lượng mặt hàng trong đơn hàng bằng cách chọn Cài đặt nâng cao khi thiết lập vận chuyển.
 • Bạn cần kết nối tài khoản Facebook với tài khoản ngân hàng để có thể nhận thanh toán cho các đơn hàng được đặt trên Instagram. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Thanh toánrồi nhấp vào Go to Facebook (Mở Facebook) để nhập hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin ngân hàng vào Facebook trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.
 • Bạn cần thêm chính sách trả hàng đối với đơn hàng đặt trên Instagram.
 • Có thể mất tối đa 48 giờ để Facebook phê duyệt sau khi hoàn tất thiết lập.
 • Phải vận chuyển đơn hàng được đặt trên Instagram trong vòng 3 ngày và giao hàng trong vòng 10 ngày. Nếu sử dụng dịch vụ in theo yêu cầu, bạn nên chọn Cửa hàng trực tuyến Shopify làm tùy chọn thanh toán do không trực tiếp kiểm soát thời gian thực hiện.
 • Bạn cần cung cấp cho khách hàng số theo dõi giao hàng.
 • Chính sách trả hàng phải cho phép khách hàng trả lại sản phẩm trong tối thiểu 30 ngày.
 • Instagram là một sản phẩm của Facebook nên các yêu cầu về bán hàng trên Instagram sẽ do Facebook quyết định.

Thiết lập Thanh toán trên Instagram khi bạn cài đặt kênh bán hàng trên Facebook

 1. Trong mục Sell on Instagram (Bán hàng trên Instagram) ở trang Welcome (Chào mừng) của kênh bán hàng trên Facebook, nhấp vào Start set up (Bắt đầu thiết lập).
 2. Kết nối tài khoản Facebook, Trình quản lý kinh doanh và trang Facebook của bạn.
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn khách hàng sử dụng: - Để khách hàng thanh toán trong cửa hàng trực tuyến Shopify, nhấp vào Your Shopify Online store (Cửa hàng trực tuyến Shopify) rồi nhấp vào Lưu.

  • Để khách hàng thanh toán trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram, hoàn tất các bước sau:
   1. Chọn Directly on Facebook or Instagram (Trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram), rồi nhấp vào Lưu.
   2. Nhập thông tin chi tiết về cửa hàng, đảm bảo nhấp vào Lưu sau mỗi bước.
   3. Thiết lập tùy chọn vận chuyển Tiêu chuẩn, sau đó tạo bất kỳ phương thức vận chuyển bổ sung nào. Bạn có thể cần chọn Cài đặt nâng cao để tạo các tùy chọn vận chuyển phức tạp hơn.
   4. Nhấp vào Save (Lưu).
 4. Kết nối Công cụ quản lý thương mại trên Facebook.

 5. Đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

 6. Nhấp vào Finish Setup (Hoàn tất thiết lập).

Thiết lập Thanh toán trên Instagram từ trang Cài đặt trong kênh bán hàng trên Facebook

Nếu đang sử dụng các tính năng khác của kênh bán hàng trên Facebook và muốn thay đổi phương thức thanh toán, bạn có thể cài đặt Thanh toán trên Instagram từ trang Cài đặt trong kênh bán hàng trên Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt trong kênh bán hàng trên Facebook.
 2. Nhấp vào Commerce settings (Cài đặt thương mại).
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, chọn phương thức thanh toán bạn muốn khách hàng sử dụng. Chọn Directly on Facebook and Instagram (Trực tiếp trên Facebook và Instagram) hoặc Your Shopify Online Store (Cửa hàng trực tuyến Shopify), rồi nhấp vào Lưu.
 4. Nhấp vào Start setup (Bắt đầu thiết lập).
 5. Thêm thông tin chi tiết cửa hàng và xác nhận địa chỉ cửa hàng cũng như thông tin liên hệ của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.
 6. Thêm thông tin thuế tiểu bang và nhấp vào Lưu.
 7. Thiết lập thông tin vận chuyển và nhấp vào Lưu.
 8. Nhấp vào Finish Setup (Hoàn tất thiết lập).

Bước tiếp theo

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí