Cập nhật về mức phí quốc tế của USPS

Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2020, USPS đang tăng giá cho dịch vụ nhận bưu phẩm lớn và chuyển hàng quốc tế. Điều này ảnh hưởng tới mức phí quốc tế của USPS cho Mạng lưới giao hàng Shopify.

Lý do tăng

USPS tăng giá do thỏa thuận mà Hoa Kỳ thực hiện qua Liên minh Bưu chính thế giới. Để biết thêm chi tiết, tham khảo Quyết định UPUcủa USPS.

Thông tin chi tiết về thay đổi

Các mức phí mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Lô hàng càng nặng và có tốc độ càng cao thì mức tăng cũng cao.

Nếu bạn có giá thương lượng, ưu đãi giảm giá sẽ vẫn giữ nguyên và được áp dụng cho giá theo danh sách mới. Nếu bạn muốn xem thẻ giá mới, hãy liên hệ với Quản lý thương nhân thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí