จัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้วจะเริ่มทำงานเมื่อสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดในคำสั่งซื้อได้รับการจัดการแล้ว

การดำเนินการ

โดยสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้วได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะจัดเก็บคำสั่งซื้อถาวรเมื่อได้รับการจัดการแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานนี้ ระบบจะมีการจัดเก็บคำสั่งซื้อถาวรเมื่อคำสั่งซื้อนั้นได้รับการจัดการแล้ว

การทดสอบทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ โปรดสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบแล้วจัดการคำสั่งซื้อนั้น

รายละเอียด API

ทริกเกอร์จัดการคำสั่งซื้อแล้วจะอนุญาตให้มีการดำเนินการด้วยออบเจ็กต์ใน API Graphql ของคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี