Bật hoặc tắt tài khoản khách hàng

Sau khi bạn kích hoạt tài khoản khách hàng, Shopify lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu, bao gồm danh tính, lịch sử đặt hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại của khách hàng. Thông tin chi tiết của khách hàng, ví dụ như thông tin địa chỉ, sẽ được điền sẵn từ thông tin đã lưu trong quá trình thanh toán. Để sử dụng tài khoản khách hàng, bạn cần cài đặt kênh bán hàng của Cửa hàng trực tuyến.

Cài đặt tùy chọn ưu tiên tài khoản khách hàng

Bạn có thể đặt tài khoản khách hàng là bắt buộc, không bắt buộc hay tắt cài đặt tài khoản đều được. Khi tạo tài khoản, khách hàng được chuyển hướng tới trang dành riêng cho việc tạo tài khoản. Lưu ý: Bắt buộc khách hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản khách hàng:

  1. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn một tùy chọn cho tài khoản khách hàng:

  2. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận cài đặt tài khoản khách hàng.

Nếu khách hàng đăng nhập trong quá trình thanh toán, họ có thể chọn một trong những địa chỉ đã sử dụng gần đây. Ngoài ra, khách hàng có thể nhập địa chỉ của mình. Khách hàng không thể chọn năm địa chỉ họ muốn lưu.

Biểu mẫu thanh toán của bạn cũng có tùy chọn Lưu thông tin này cho lần tiếp theo. Nếu khách hàng chọn Lưu thông tin này cho lần tiếp theo trong quá trình thanh toán, trình duyệt của khách hàng sẽ lưu thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng mà khách hàng đã nhập cho cửa hàng của bạn. Lần tới khi khách hàng sử dụng trang thanh toán, trình duyệt của khách hàng sẽ tự động điền thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng của khách hàng. Shopify không lưu trữ thông tin đã lưu của khách hàng. Thông tin được trình duyệt của khách hàng lưu vào bộ nhớ đệm. Sau một năm, Shopify sẽ yêu cầu trình duyệt xóa thông tin của khách hàng đã lưu vào bộ nhớ đệm, nếu khách hàng chưa xóa bộ nhớ đệm từ trước.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí