Bật hoặc tắt tài khoản khách hàng

Sau khi bạn kích hoạt tài khoản khách hàng, Shopify lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu, bao gồm danh tính, lịch sử đặt hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại của khách hàng. Thông tin chi tiết của khách hàng, ví dụ như thông tin địa chỉ, sẽ được điền sẵn từ thông tin đã lưu trong quá trình thanh toán.

Cài đặt tùy chọn ưu tiên tài khoản khách hàng

Bạn có thể đặt tài khoản khách hàng là bắt buộc, không bắt buộc hay không cần lập tài khoản đều được. Khi tạo một tài khoản, khách hàng được chuyển hướng tới một trang dành riêng để tạo tài khoản. Lưu ý: Bắt buộc khách hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản khách hàng:

  1. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn một tùy chọn cho tài khoản khách hàng:
  • Không cần tạo tài khoản Khách hàng sẽ không thấy tùy chọn tạo tài khoản hay đăng nhập trong quá trình thanh toán. Họ sẽ phải nhập thông tin chi tiết theo cách thủ công mỗi khi thanh toán bởi vì các trường đó sẽ không được điền trước.

  • Không bắt buộc tạo tài khoản Khách hàng có thể lựa chọn tạo tài khoản, nhưng không bắt buộc tạo tài khoản thì mới được thanh toán. Nếu khách hàng có tài khoản và đã đăng nhập, các trường địa chỉ của họ sẽ được tự điền khi đặt hàng.

  • Bắt buộc tạo tài khoản Khách hàng cần tạo một tài khoản hoặc có một tài khoản và phải đăng nhập để hoàn thành việc thanh toán. Ví dụ: Cài đặt này hữu dụng nếu bạn đang vận hành cửa hàng bán buôn hoặc chỉ dành cho thành viên. Các trường địa chỉ được tự điền khi khách hàng đặt hàng.

Lưu ý: Khi bạn chọn Accounts are required (Bắt buộc tạo tài khoản), hệ thống vẫn không xóa tùy chọn tạo tài khoản của khách hàng. Để hạn chế quyền truy cập vào cửa hàng, bạn cần tùy chỉnh chủ đề của cửa hàng.

  1. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận cài đặt tài khoản khách hàng.

Địa chỉ của khách hàng

Nếu khách hàng đăng nhập trong quá trình thanh toán, họ có thể chọn một trong những địa chỉ đã sử dụng gần đây. Ngoài ra, khách hàng có thể nhập địa chỉ của mình. Khách hàng không thể chọn năm địa chỉ họ muốn lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí