Bật hoặc tắt tài khoản khách hàng

Khi bạn kích hoạt tài khoản khách hàng, Shopify lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu về danh tính, lịch sử đặt hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại của khách hàng. Thông tin chi tiết của khách hàng như địa chỉ sẽ được điền sẵn từ dữ liệu đã lưu trong quá trình thanh toán. Để sử dụng tài khoản khách hàng, bạn cần có kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến.

Cài đặt tùy chọn ưu tiên tài khoản khách hàng

Bạn có thể đặt tài khoản khách hàng là bắt buộc, không bắt buộc hay tắt cài đặt tài khoản đều được. Khi tạo tài khoản, khách hàng được chuyển hướng tới trang dành riêng cho việc tạo tài khoản. Lưu ý: Bắt buộc khách hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản khách hàng:

  1. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn một tùy chọn cho tài khoản khách hàng:
  • Tài khoản bị vô hiệu hóa: Khách hàng sẽ không thấy tùy chọn tạo tài khoản hoặc đăng nhập trong quá trình thanh toán. Họ sẽ phải nhập thủ công thông tin chi tiết khi thanh toán, vì các trường sẽ không được điền sẵn. Nếu khách hàng chọn ô "Save this information for next time" (Lưu thông tin này cho lần sau) thì cookie của trình duyệt sẽ chỉ lưu thông tin của khách hàng cho cửa hàng đó.

  • Tài khoản không bắt buộc: khách hàng có thể chọn tạo tài khoản, nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán. Nếu khách hàng có tài khoản và đã đăng nhập, trường địa chỉ của họ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng. Khách hàng có thể đăng nhập qua liên kết*Already have an account? Log in* (Đã có tài khoản? Đăng nhập) phía trên trường nhập email. Thao tác nhấp vào liên kết này sẽ nhắc nhở người dùng nhập địa chỉ email và mật khẩu, tạo tài khoản mới hoặc tiếp tục thanh toán với vai trò khách.

  • Bắt buộc tạo tài khoản: Khách hàng cần tạo tài khoản hoặc có tài khoản và phải đăng nhập để hoàn thành việc thanh toán. Ví dụ: Cài đặt này hữu ích nếu bạn đang vận hành cửa hàng bán buôn hoặc chỉ dành cho thành viên. Trường địa chỉ sẽ được điền sẵn khi khách hàng đặt hàng.

  1. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận cài đặt tài khoản khách hàng.

Địa chỉ của khách hàng

Nếu khách hàng đăng nhập trong quá trình thanh toán, họ có thể chọn một trong những địa chỉ đã sử dụng gần đây. Ngoài ra, khách hàng có thể nhập địa chỉ của mình. Khách hàng không thể chọn năm địa chỉ họ muốn lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí