Thông tin công khai và hướng dẫn về thông điệp được phê duyệt của Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay

Bạn cần sử dụng thông điệp được phê duyệt khi quảng bá Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay. Thông điệp được phê duyệt này có thể là tiêu đề của email hoặc biểu ngữ trong cửa hàng trực tuyến.

Nếu đang sử dụng thông điệp được phê duyệt có dấu hoa thị (*), bạn cũng có thể tìm thấy thông tin pháp lý công khai trên trang này mà bạn có thể cần thêm khi quảng bá Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay.

Tìm hiểu cách kết hợp thông điệp được phê duyệt về Shop Pay Trả góp vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

Dùng thông điệp được phê duyệt để giới thiệu Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay

Thông điệp được phê duyệt bao gồm các tiêu đề nổi bật, ví dụ như bằng cỡ chữ lớn hơn, vị trí ở đầu trang, ngôn ngữ ngắn gọn, động từ ở dạng chủ động hoặc phông chữ hay màu phông chữ khác.

Thông điệp được phê duyệt phổ biến cho khách hàng về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay bằng cách cho họ lý do để tìm hiểu thêm về lợi ích của việc trả góp.

Thông điệp thông báo

Thông điệp thông báo về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay giúp khách hàng biết rằng bạn đang cung cấp tùy chọn thanh toán mới. Thông điệp này nhấn mạnh việc khách hàng có thể thanh toán cho đơn mua của mình thành nhiều đợt.

Bạn có thể giới thiệu tùy chọn trả góp bằng tiêu đề email và biểu ngữ trên trang chủ:

 • Giới thiệu tùy chọn mua ngay, thanh toán sau với Shop Pay
 • Giới thiệu phương thức thanh toán mới theo nhiều đợt

Thông điệp được cá nhân hóa

Thông điệp được cá nhân hóa cho phép bạn quảng bá những gì khách hàng có thể thực hiện ngay hôm nay bằng cách mua sắm cùng bạn, đồng thời quảng bá khả năng thanh toán sản phẩm sau.

Bạn có thể cá nhân hóa thông điệp cho phù hợp với doanh nghiệp. Ví dụ:

 • Thiết kế ngay, thanh toán sau
 • Mặc ngay, thanh toán sau

Thông điệp quảng bá

Bạn có thể tạo biểu ngữ và email quảng cáo với một trong những tiêu đề sau:

 • Mua ngay, thanh toán sau với Shop Pay
 • Mua ngay, trả dần dần
 • Nhận trước, thanh toán sau
 • Mua sắm ngay, thanh toán sau với giá lãi suất* 0%

Thông điệp trong tiêu đề phụ được phê duyệt giúp làm nổi bật lợi ích của việc trả góp

Bạn có thể thêm tiêu đề phụ để mở rộng thông báo, thông điệp cá nhân hóa hoặc thông điệp quảng bá. Tiêu đề phụ thường được trình bày bằng phông chữ nhỏ hơn và có tác dụng thêm ngữ cảnh cho thông điệp phía trên nó.

Nhấn mạnh lợi ích của việc trả góp bằng cách sử dụng một trong các tiêu đề phụ sau:

 • Không có phí nộp muộn, không có phí ẩn và không có phí phát sinh bất ngờ.*
 • Chia giao dịch mua thành 4 khoản thanh toán dễ dàng, không có phí ẩn, không có phí phát sinh bất ngờ!*
 • Chia giao dịch mua thành 4 khoản thanh toán bằng nhau, không lãi suất.*
 • Không mất phí — tùy chọn trước nay chưa từng có.*
 • Không ảnh hưởng đến điểm tín dụng và bạn sẽ không bao giờ phải trả lãi hay phí nộp muộn.*

Tin nhắn bắt buộc khi thời gian thực hiện lâu

Nếu sản phẩm mua bằng Shop Pay Trả góp có thể mất hơn 30 ngày để thực hiện, ví dụ như đơn hàng đặt trước hoặc mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bạn cần thêm thông báo sau vào trang sản phẩm có liên quan:

Nếu bạn ứng tiền thanh toán cho giao dịch mua hàng bằng Affirm, khoản thanh toán đầu tiên sẽ đến hạn khoảng hai tuần sau khi hoàn tất giao dịch mua hàng. Xin lưu ý rằng do thời gian giao hàng kéo dài, (các) khoản thanh toán khoản vay của bạn có thể đến hạn trước khi bạn nhận được đơn hàng.

Thông điệp không bắt buộc về bù đắp lượng phát thải cacbon

Khi tạo tài liệu tiếp thị về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, bạn cũng có thể thêm thông điệp không bắt buộc về sáng kiến trồng cây của Shop:

Chọn Shop Pay khi thanh toán để giảm tác động môi trường của việc giao hàng mà không mất đồng phí nào.

Thông điệp quảng bá sản phẩm được phê duyệt

Thêm thông điệp quảng bá bên dưới các sản phẩm cụ thể mà bạn muốn quảng bá trong email hoặc bài viết trên mạng xã hội. Có thể giới thiệu nhiều sản phẩm trong phần quảng bá sản phẩm. Ví dụ:

 • XX,XX USD hoặc bốn khoản thanh toán không lãi suất mỗi khoản XX,XX USD*
 • 100 USD hoặc bốn khoản thanh toán không lãi suất mỗi khoản 25 USD*

Thông tin công khai

Nếu đang sử dụng thông điệp được phê duyệt chứa dấu hoa thị (*) và đề cập đến số tiền thanh toán, bạn cần thêm thông tin công khai cần thiết sau:

Số tiền thanh toán ước tính, không bao gồm thuế và phí vận chuyển. Tùy chọn thanh toán do Affirm cung cấp và phụ thuộc vào việc kiểm tra tư cách hợp lệ cũng như có thể không được cung cấp tại tất cả các tiểu bang. Cư dân California: Affirm Loan Services, LLC được cấp phép bởi Sở Giám sát kinh doanh. Các khoản vay được thực hiện hoặc sắp xếp theo giấy phép tuân thủ Luật cấp vốn của California.

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thông báo nào đã phê duyệt có dấu hoa thị (*) mà không đề cập đến số tiền thanh toán, bạn phải thêm nội dung bắt buộc này:

Tùy chọn thanh toán do Affirm cung cấp và phụ thuộc vào việc kiểm tra tư cách hợp lệ cũng như có thể không được hỗ trợ tại tất cả các tiểu bang. Cư dân California: Affirm Loan Services, LLC được cấp phép bởi Sở Giám sát Kinh doanh. Các khoản vay được lập hoặc thu xếp theo giấy phép Luật tài chính California.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí