Xác định phí vận chuyển

Để hỗ trợ trung tâm xử lý đơn hàng lựa chọn tốc độ vận chuyển hoặc cấp độ dịch vụ khi xử lý đơn hàng, bạn có thể liên kết phí vận chuyển với tốc độ vận chuyển cụ thể. Bạn có thể chỉ định mức phí vận chuyển cần gửi là vận chuyển tiết kiệm, tiêu chuẩn hoặc vận chuyển nhanh. Điều này giúp đảm bảo đơn hàng của bạn được giao trong thời gian giao hàng dự kiến mà bạn đặt cho khách hàng.

Cấp độ dịch vụ

Bạn có thể tính phí vận chuyển tương ứng với các cấp độ dịch vụ sau:

Dịch vụ vận chuyển theo từng cấp độ dịch vụ
Nơi nhận Dịch vụ hãng vận chuyển Cấp độ vận chuyển tương ứng Thời gian giao hàng dự tính
Nội địa 5-7 ngày Tiết kiệm 5-8 ngày
3 ngày Tiêu chuẩn 3-4 ngày
2 ngày Express 1-2 ngày
Quốc tế Chậm: tối đa 21 ngày Tiết kiệm, Tiêu chuẩn 7-21 ngày
Nhanh: tối đa 7 ngày Express 2-7 ngày

Gói hàng của bạn được vận chuyển bằng dịch vụ của hãng vận chuyển với thời gian tương đương hoặc nhanh hơn thời gian giao hàng dự tính của bạn.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi liên kết mức phí, bạn cần cân nhắc những điều sau:

Thiết lập vận chuyển

Đảm bảo bạn thiết lập phí giao hàng để hợp tác với Mạng lưới giao hàng Shopify. Phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển không thể sử dụng tính năng liên kết mức phí.

Để biết thêm thông tin về các loại phí vận chuyển, tham khảo Phí vận chuyển.

Miễn phí vận chuyển

Nếu bạn miễn phí vận chuyển cho khách hàng, hãy cân nhắc tạo khu vực vận chuyển cho các khu vực của trung tâm xử lý đơn hàng. Nhờ đó, bạn có thể miễn phí vận chuyển cho tất cả các khu vực, nhưng hãy liên kết tốc độ vận chuyển khác nhau với những khu vực này.

Ví dụ: Giả sử bạn có sản phẩm lưu kho ở Florida. Bạn có thể tạo một khu vực vận chuyển với các tiểu bang gần Florida, ví dụ như Georgia và tạo miễn phí vận chuyển liên kết với vận chuyển nhanh trong 1 - 2 ngày. Bạn cũng có thể tạo khu vực vận chuyển với các tiểu bang ở xa hơn, ví dụ như Oregon và tạo miễn phí vận chuyển liên kết với vận chuyển Tiêu chuẩn hoặc Tiết kiệm.

Tên phí vận chuyển

Các mức phí có cùng tên được liên kết với cùng một cấp độ dịch vụ. Ví dụ: Nếu bạn áp dụng miễn phí vận chuyển khác nhau cho các khu vực riêng biệt, hãy đảm bảo đặt tên phí vận chuyển khác nhau, nếu không tất cả sẽ có cùng tốc độ vận chuyển. Để thay đổi tên của phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Mức phí không liên kết

Nếu phí vận chuyển không liên kết với một tốc độ vận chuyển, phí vận chuyển mặc định được đặt là Tiết kiệm.

Liên kết mức phí của bạn

Đảm bảo hoàn tất tên phí vận chuyển trước khi bạn liên kết mức phí. Nếu bạn cần thay đổi tên phí vận chuyển khi liên kết mức phí, hãy thay đổi tên mức phí trong phần cài đặt vận chuyển của trang quản trị Shopify, rồi liên kết mức phí trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa tên mức phí vận chuyển, tham khảo Chỉnh sửa phí.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
  3. Trong mục Cấp độ dịch vụ vận chuyển, nhấp vào Quản lý dịch vụ.
  4. Trong mỗi cấp độ dịch vụ, chọn phí vận chuyển bạn muốn liên kết đến cấp độ dịch vụ đó.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn thay đổi tên phí vận chuyển sau khi liên kết, phí vận chuyển sẽ được mặc định liên kết với tốc độ vận chuyển Tiết kiệm cho đến khi bạn liên kết lại mức phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí