Thiết lập Facebook Shop

Khi bạn thiết lập Facebook Shop, Facebook sẽ tạo mục Cửa hàng trên Trang Facebook hiển thị sản phẩm trên Shopify của bạn.

Chú ý: Nếu bạn đã có mục Cửa hàng đang hoạt động trên Trang Facebook, bạn có thể tạo Trang thử nghiệm trong Facebook trước khi thiết lập Facebook Shop. Thiết lập Facebook Shop sẽ xóa tất cả sản phẩm trong mục Cửa hàng hiện có và thay thế bằng các sản phẩm trên Shopify của bạn.

Thiết lập Facebook Shop trong kênh Facebook

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn chưa cài đặt kênh Facebook, hãy cài đặt kênh.
 2. Chọn Facebook Shop làm tính năng đầu tiên bạn muốn thiết lập.

  • Nếu bạn đã cài đặt kênh Facebook và kích hoạt tính năng khác trong quá trình thiết lập, tính năng Facebook Shop sẽ hiển thị trên trang Overview (Tổng quan) của kênh Facebook.
  • Nếu đã thiết lập tính năng Mua sắm trên Instagram, bạn có thể kích hoạt tính năng Facebook Shop mà không cần thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào. Nhấp vào Activate Kích hoạt) trong mục Facebook Shop trên trang Overview (Tổng quan) của kênh Facebook.
  • Nếu đã thiết lập Facebook Marketing, bạn cần kết nối tài khoản Công cụ quản lý thương mại của Facebook với kênh Facebook để kích hoạt Facebook Shop bằng cách nhấp vào Start setup (Bắt đầu thiết lập) trong mục Facebook Shop trên trang Overview (Tổng quan) của kênh Facebook.
 3. Kết nối các phần tử Facebook cần thiết.

 4. Chọn hoặc bỏ qua cài đặt chia sẻ dữ liệu.

 5. Chấp nhận điều khoản của Facebook.

Có thể mất tới 48 giờ để Facebook đánh giá sản phẩm và phê duyệt cửa hàng. Khi quá trình đánh giá kết thúc, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và trong trang quản trị Shopify.

Nếu cửa hàng không được phê duyệt, bạn có thể liên hệ với Facebook để biết thêm thông tin. Tất cả tài khoản Facebook, Trang và sản phẩm liên kết với Facebook Shop đều phải được Facebook phê duyệt. Sản phẩm trong Facebook Shop sẽ không được hiển thị với khách hàng cho đến khi quá trình đánh giá trên Facebook hoàn tất.

Nếu Facebook Shop không xuất hiện trên Trang Facebook, đảm bảo rằng không xảy ra lỗi trên kênh Facebook trong trang quản trị Shopify. Trang Facebook của bạn phải được đăng, phải sử dụng mẫu Mua sắm và bạn có thể sẽ phải bật mục Shop trong Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí